Loopbaandag

jobstudentenkaravaan
Op donderdag 4 februari organiseert ACV Oost-Vlaanderen een loopbaandag. In de voormiddag, namiddag en avond bieden we telkens specifieke loopbaaninfo aan.

“Iedereen aan het werk”, vaak makkelijker gezegd dan gedaan! Na een periode van langdurige ziekte en/of werkloosheid is het helemaal niet evident om de draad van de oude job terug op te nemen. Ook al wil je niets liever…
Naast heel wat praktische problemen met instanties, documenten, rechten en plichten stellen we vaak vast dat heel wat mensen met één pertinente vraag blijven zitten: “Wat is de rol van de dokter?” Tijdens onze loopbaandag laten we de dokters zelf aan het woord:

-Medisch adviseur mutualiteit
-Arts verbonden aan VDAB
-Arts verbonden aan RVA
-Arts van een preventiedienst voor welzijn op het werk

Op de loopbaandag van ACV Oost-Vlaanderen trachten we antwoord te vinden op de vraag wat deze artsen voor jou als werknemer of werkzoekende kunnen betekenen.
Voedings- en gezondheidsconsulent Helena Vervaet geeft doorheen de ganse dag tips voor een gezonde voeding en zorgt zo voor de rode draad!

WORKSHOP 1: TERUG AAN DE SLAG NA ZIEKTE (10 - 12 uur)

Voor wie?
Je bent werknemer met een RIZIV-uitkering, betaald door de mutualiteit. Door ziekte of ongeval heb je te maken met een medische beperking. Je bent (nog) arbeidsongeschikt en nog onder contract bij je werkgever maar je wil / moet binnenkort het werk hervatten…

-Wat is de rol van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en het RIZIV?
-Welke zijn de mogelijkheden om terug aan het werk te gaan na ziekte: progressieve werkhervatting, toegelaten arbeid, vrijwilligerswerk …

Rita Tytgat, adviserend geneesheer bij de CM, geeft een toelichting bij deze sociale re-integratie in het arbeidsmilieu en bij de ondersteuning van de werknemer.
De diversiteitsconsulent van het ACV geeft een toelichting bij de website ‘Terug in het zadel’.

Deze infosessie duurt van 10 tot 12 uur.

WORKSHOP 2: TERUG AAN DE SLAG NA WERKLOOSHEID (14 - 16 uur)

Voor wie?
Je bent een werkzoekende en je kampt met medische problemen. Dan kom je in contact met artsen die werken in opdracht van de VDAB en RVA…

Een arbeidsbeperking wordt in het VDAB-decreet gedefinieerd als 'elk langdurig probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren'.

Deze infosessie duurt van 14 tot 16 uur.

WORKSHOP 3: NIET ALLES TEGELIJK HE, een workshop over stress met ERNA CLAES (19 - 21.30 uur)

Voor wie?
Je bent werknemer en je voelt je niet altijd lekker in je huidige job. Je batterijen lopen langzamerhand leeg, je raakt “op van de stress”…?

 “Niet alles tegelijk hé, slimmer leven met meer energie en minder stress”, een workshop met Erna Claes, dokter in de psychologie.

-Hoe omgaan met de drukte van alle dag?
-Hoe kan je je tijd en energie beter verdelen?

Dokter Micheline Bekaert, algemeen directeur van de preventiedienst Mediwet, geeft een inleiding over het welzijn van werknemers op het werk.
Tot slot geven medewerkers van ACV een korte toelichting bij het aanbod van loopbaanoriëntering en –begeleiding in eigen huis en dat van onze partners.

Deze infosessie duurt van 19 tot 21.30 uur.
 
LOOPBAANDAG van ACV Oost-Vlaanderen
DONDERDAG 4 FEBRUARI 2016
ACV, zaal Torrepoort, Poel 7, 9000 Gent

Inschrijven is noodzakelijk en kan voor meerdere infosessies van de dag.