Veelgestelde vragen over eC3

Kan ik de elektronische controlekaart (eC3) ook gebruiken op mijn smartphone of tablet?

Ja, maar je moet je eerst registreren en een gebruikerscode met wachtwoord aanmaken op de website van de federale overheid.
En dit kan je enkel doen via een computer met internetverbinding én met een kaartlezer. 
Je hebt hiervoor ook je eID met pincode nodig.

Is de elektronische controlekaart (eC3) er enkel voor nieuwe werkzoekenden?

Neen, elke volledig werkloze die een blauwe, witte of oranje kaart heeft, kan op elk moment overstappen naar een elektronische controlekaart. Voor gebruikers die overschakelen van de C3-kaart op papier naar de elektronische kaart, wordt de maand aangeduid vanaf wanneer de elektronische C3-kaart gebruikt mag worden.

Moet ik het ACV verwittigen als ik wil overstappen naar de elektronische controlekaart?

Neen, van zodra je de volledige registratieprocedure hebt doorlopen, wordt ACV automatisch verwittigd dat je niet langer een papieren kaart zal gebruiken.

Als ik een document moet bijvoegen om mijn uitbetaling te rechtvaardigen. Hoe doe ik dat dan?

De toepassing voorziet niet dat documenten bijgevoegd kunnen worden. 
De bij de betaling gevoegde documenten moeten altijd originele stukken zijn en moet je aan het ACV-dienstencentrum bezorgen.

Kan ik na het verzenden van mijn elektronische controlekaart nog wijzigingen aanbrengen?

Gegevens die bevestigd en doorgegeven zijn, kunnen niet meer gewijzigd worden.
In dat geval moet je zo snel mogelijk het ACV-dienstencentrum contacteren.

Wordt mijn betaling onmiddellijk door het ACV uitgevoerd na het verzenden?

Het valideren van je controlekaart kan je enkele dagen voor het einde van de maand (die dag wordt aangeduid in de kalender) doen. 
Je controlekaart wordt na validatie in de toepassing onmiddellijk door het ACV verwerkt. De betaling gebeurt ten vroegste de eerste dag van de maand. 

Wat als ik verander van adres of nationaliteit of van gezinssituatie?

Neen. De commentaarzone mag je enkel gebruiken om uitleg te geven over een dag of over een periode van de kalender. 
Je moet steeds onmiddellijk naar je ACV-dienstencentrum om dergelijke wijzigingen aan te geven.

Kan ik van de elektronische controlekaart opnieuw overschakelen op een papieren kaart C3?

In principe kan je niet terugkeren naar de papieren controlekaart C3, tenzij je in een situatie bent waardoor je de toepassing van de elektronische C3 niet meer kunt gebruiken (bijvoorbeeld in geval van verlies van je identiteitskaart). 
In dat geval moet je onmiddellijk naar het ACV-dienstencentrum om hiervan aangifte te doen.