Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
2016-12-20 Nieuwe cao over tijdskrediet
DEC 20

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.
2016-12-15 Pensioengelijkstellingen
DEC 15

Pensioengelijkstellingen: bijsturingen, maar fundamenteel probleem blijft

De minister heeft onder druk van de vakbonden zijn plannen op een aantal punten bijgestuurd.  Werknemers met dagen tijdelijke werkloosheid en in bijzondere regimes vallen  niet meer onder de nieuwe berekeningsregels. Ook de inschakelingsuitkeringen worden niet langer geviseerd. Dat is al een vooruitgang. Maar de harde vaststelling blijft: werknemers die na inwerkingtreding van de nieuwe regels (voorzien op 1 januari 2017 voor zij die op pensioen gaan vanaf 2018) werkloos worden en dat langer dan een jaar blijven of werknemers die in ‘gewoon’ SWT gaan, zullen minder pensioen ontvangen.
2016-12-09 Van PWA naar Wijkwerken
DEC 9

Toegevingen van minister Muyters, maar geen definitieve oplossing

Muyters beloofde dat de huidige PWA-werknemers voor onbepaalde duur in het systeem kunnen blijven. Verder blijft de 4,10 euro toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering behouden. Onder druk van het middenveld besliste Muyters begin deze week al het nieuwe systeem met een half jaar uit te stellen, tot januari 2018. Tot slot werd ook voor de PWA-beambten een stap in de goede richting gezet. De bonden zijn tevreden met de 4 toegevingen van minister Muyters, maar het is niet genoeg. De bonden willen dat PWA blijft bestaan.
ACV 160520 Petitie-actie PWA wordt wijkwerking
DEC 9

Overhandiging petitie: Van PWA naar een succesvolle Wijkwerking

De regering hervormt het PWA-systeem tot Wijkwerken. De vakbonden willen gaan voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking. Daarom moeten we het voorstel dat op tafel ligt verbeteren. Teken de online petitie. Op 9 december wordt deze petitie overhandigd aan minister Muyters.
2016-12-01 Tijdelijke oplossing voor mensen met verminderde arbeidsgeschiktheid die eind dit jaar uitkering dreigden te verliezen
DEC 1

Werkzoekenden die met uitsluiting bedreigd waren, krijgen een verlenging van één jaar van hun uitkering

Werkzoekenden die met uitsluiting bedreigd waren, krijgen een verlenging van één jaar van hun uitkering. "Dat is goed,maar natuurlijk geen structurele oplossing. Dat jaar zal gebruikt moeten worden om samen met de regio’s tot een echte oplossing te komen. Meer aangepast werk is daarin een cruciaal element,” aldus Karim Dibas van ACV Werkzoekendenwerking
16-11-28 Actie pensioenen
NOV 28

Afbouw gelijkgestelde periodes? Nog minder pensioen!

De regering lanceert een nieuwe besparingsmaatregel. Ditmaal in de pensioenen. Door de gelijkgestelde periodes af te bouwen ontvangen werknemers nog minder pensioen. En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa. Voer mee actie op 28 november om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel. Download het pamflet.
161109 Europese manifestatie dumpingstaal
NOV 9

Vakbondsprotest tegen dumpingstaal uit China

Op woensdag 9 november neemt het ACV deel aan een Europese manifestatie tegen dumpingpraktijken in de staalsector. De vakbonden strijden voor het behoud van de tewerkstelling die sterk onder druk staat door de invoer van Chinees dumpingstaal. Een mogelijke tsunami van Chinees soldenstaal bedreigt maar liefst 25.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen in België. In Europa staan 330.000 banen op de tocht.
2016-11-07 Oplossing in zicht voor 3.000 werkzoekenden die uitkering dreigen te verliezen?
NOV 7

Oplossing in zicht voor 3.000 werkzoekenden die uitkering dreigen te verliezen?

3.000 mensen met een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigen eind dit jaar hun recht op een inschakelingsuitkering en aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Omdat de klok ongenadig verder tikt richting jaareinde, voerde het ACV vandaag actie voor een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden. Aangepast werk en een uitgebouwde sociale economie zijn hierin cruciaal. Minister Peeters belooft oplossingen...
2016-10-27 Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling
OKT 27

Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling

Zonder blikken of blozen beaamt minister Bacquelaine dat hij de hogere pensioenen zal verhogen ten koste van de andere pensioenen. Want, zegt hij, de lagere pensioenen hebben al genoeg gekregen. Deze redenering rammelt langs alle kanten.
2016-10-26 Het ACV blijft zich verzetten tegen het CETA verdrag - Fotograaf Dennis Licht
OKT 26

Het ACV blijft zich verzetten tegen het CETA verdrag

Het ACV bevestigt zijn verzet tegen het CETA verdrag zoals dat nu voorligt. Dit vrijhandelsverdrag vormt een bedreiging voor tewerkstelling, arbeidsrecht, sociale bescherming en openbare diensten.Het ACV is dan ook zeer tevreden met de democratische dynamiek die zich ontwikkelde in het Waals Parlement. Die dynamiek verdient alle tijd en mag geen voorwerp van chantage of een ultimatum zijn.
2016-10-26 Fiscale amnestiedossiers: belastingadministratie en justitie ondersteunen met voldoende en geschikte technische middelen en mankracht
OKT 26

Fiscale amnestiedossiers: belastingadministratie en justitie ondersteunen met voldoende en geschikte technische middelen en mankracht

Het ACV neemt met verbijstering kennis van de bericht dat de jongste jaren 36 miljard euro zou zijn gewit, afkomstig van 61.546 fiscale amnestiedossiers. Dit nadat de regering net een onrechtvaardige en weinig geloofwaardige begroting heeft afgeleverd. Die begroting laat opnieuw werknemers en mensen met een sociale uitkering de rekening betalen, terwijl vermogenden worden ontzien.
161025 Weg van de file
OKT 25

Opinie: Weg van de file

Aantrekkelijker en beter openbaar vervoer en een meer duurzame organisatie van het woon-werkverkeer zijn de twee belangrijkste antwoorden op de huidige mobiliteitsuitdagingen. ACV en beweging.net zijn vragende partij voor de uitbouw van een mobiliteitsbudget dat de transitie naar duurzame mobiliteit versterkt.
TTIP manifestatie 20 september
OKT 20

Er blijft van alles mis met CETA

"Op vier cruciale domeinen - investeringsbescherming, duurzaamheidsclausules, het ontbreken van een positieve lijst benadering voor de vrijmaking van diensten en de bescherming van publieke diensten – voldoet CETA helemaal niet aan de verwachtingen van de vakbeweging. Het CETA in zijn huidige vorm kan voor het ACV dan ook onmogelijk ondertekend en geratificeerd worden". Lees het volledige opiniestuk van Renaat Hanssens op Beweging.net.
161020 Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming
OKT 20

Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming

ACV ontwikkelde een website met syndicale tools en methodieken die de bijdrage van werknemersvertegenwoordigers aan innovatie moet versterken: www.acv-over-innovatie.be. De website is er voor vakbondsafgevaardigden die in hun onderneming over innovatie willen meepraten. 
 
 
2016-10-21 Deze regering houdt niet van jongeren
OKT 19

Deze regering houdt niet van jongeren

ACV-jongeren verantwoordelijke Tom Vrijens schreef een opiniestuk over de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor jonge werknemers, denk aan de verlaging van het minimum jeugdloon. "De jonge werknemer blijft eens te meer in de kou staan". Weet dat de echte jeugdwerkloosheid 26,5% bedraagt in Vlaanderen." Geen reden om je als regering op de borst te kloppen.
161020 Beleid is niet eerlijk, niet evenwichtig en niet geloofwaardig
OKT 19

Beleid niet eerlijk, niet evenwichtig en niet geloofwaardig

Werknemers, sociale uitkeringen en collectieve diensten zijn het kind van de rekening. Zij betalen de rekening voor het ontziebeleid en de cadeaus naar bedrijven en vermogenden. Lees het ACV-persdossier
  2016-10-14 ACV waarschuwt regering voor budgettair risicogedrag
  OKT 14

  ACV waarschuwt regering voor budgettair risicogedrag

  Wat de voorbije dagen uitlekte over de begroting is bijzonder onrustwekkend. Een miljard besparingen in de sociale zekerheid, nieuwe ingrepen in werknemers- en overheidspensioenen, nog meer en goedkopere flexibiliteit op de rug van werknemers, nog meer besparingen op de dienstverlening van de overheid, een zware vermindering van de enveloppe welvaartsvastheid,... Het komt bovenop de miljardenfactuur die deze regering al twee jaren presenteert aan gewone mensen.
  2016-10-14 PWA Wijkwerken
  OKT 14

  ACV waarschuwt: PWA niet lichtzinnig afschaffen

  Het onderwijsveld trekt vandaag aan de alarmbel: de afschaffing van het PWA zou de naschoolse kinderopvang fors duurder maken.  Maar ook voor de PWA-werknemers zelf is het afschaffen van het PWA een enorm probleem. Het Vlaams ACV waarschuwt voor een lichtzinnige afschaffing van PWA. 
   
  2016-10-13 Indexsprong
  OKT 13

  Indexsprong: vakbonden betreuren uitspraak Grondwettelijk Hof

  Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de klacht tegen de indexsprong ongegrond is. De vakbonden betreuren deze uitspraak. Het toont nog maar eens welke kloof gaapt tussen recht en rechtvaardigheid. Want het is zonneklaar dat de selectieve indexsprong die de regering Michel doorvoerde elk gevoel van rechtvaardigheid tart. 
   
  ACV 161004 Armoedebarometer decenniumdoelen 2017
  OKT 7

  Open brief: 70 werknemers herinneren de regering aan de beloofde jobs, jobs, jobs

  "Sinds twee jaar heeft u het op de werknemers gemunt. U had ons “jobs, jobs, jobs” beloofd. We zitten in de helft van uw ambtstermijn en de balans is echter vreselijk ontgoochelend. De werkgevers krijgen wat ze verlangen, zelfs als ze het niet eens gevraagd hebben. De werknemers en diegenen die van een uitkering moeten leven, worden niet gehoord en zijn het misprijzen van deze regering ondertussen kotsbeu. En dus vragen wij u dat u van beleid zou veranderen. En liefst heel snel." 
   ACV 161004 Armoedebarometer decenniumdoelen 2017
   OKT 4

   Armoede in Vlaanderen neemt toe

   Volgens de Armoedebarometer 2016 blijft In Vlaanderen de armoede toenemen. Ruim 11% van de Vlamingen leeft in armoede. Nog erger is gesteld met de kinderarmoede: 1 op 8 kinderen leven in armoede. En er is weinig verbetering in zicht...
   ACV 161003 3000 jobs bedreigd bij ING
   OKT 3

   Ruim 3000 jobs bedreigd bij ING

   ING shame on you! Dat is onze reactie op de herstructuring die de bank ING wil doorvoeren. ING kondigt aan dat 3158 banen bedreigd worden en verschillende kantoren zullen sluiten. Ondanks de hoge winstcijfers die de bank voorlegt. #shameonyouING
   2016-07-29 Flashmob senioren
   OKT 1

   500 senioren dansen flashmob

   Op de beats van Waka Waka van Shakira dansten op 1 oktober meer dan 500 ouderen een flashmob. Met een oproep voor een “leefbaar pensioen en betaalbare zorg voor iedereen, wereldwijd”. Een initiatief van de seniorenorganisatie OKRA trefpunt 55+ en Wereldsolidariteit. Op deze Internationale Dag van de Ouderen werd ook het partnerschap met een ouderenwerking in Bangladesh in de verf gezet. Als blijk van solidariteit met ouderen overal ter wereld. Check de video.
   Interimcontract tekenen via smartphone
   SEP 30

   Elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten

   Vanaf 1 oktober kunnen uitzendkrachten hun contract ondertekenen via computer of smartphone. Handig en vooral een vooruitgang voor de rechten van de uitzendkracht. 
   Elektromagnetische velden
   SEP 25

   Nieuwe wetgeving elektromagnetische velden

   Werk je als booglasser of met zendmasten en -installaties of met scanners in magazijnen of in de buurt van een beveiligingspoortje van een winkel of als verpleegkundige bij een MRI-scanner of … dan wordt je blootgesteld aan elektromagnetische velden. Gezien de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werd een wetgeving uitgewerkt om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. 
   2016-09-26 Septemberverklaring
   SEP 26

   Septemberverklaring: Vullen de mooie praatjes ook de grote maatschappelijk en budgettaire gaten?

   Eindigen de mooie woorden ook in een mooie begroting? Hoe rijdt de Vlaamse regering het gat van 560 miljoen euro concreet dicht? Waar komen er besparingen? Het Vlaams ACV kijkt vol belangstelling uit naar het concrete begrotingswerk.
   2016-09-26 Echt werk maken van discriminatie op de arbeidsmarkt
   SEP 26

   Echt werk maken van strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

   Het ACV stelt vast dat zowel werkzoekenden als werkenden slachtoffer zijn van discriminatie. Discriminatie speelt niet alleen bij sollicitaties, maar ook bij trajectbegeleiding en opleiding van werkzoekenden en op dewerkvloer, waar bijvoorbeeld oudere werknemers minder kansen hebben op opleiding of doorstroom in de onderneming. 
   2016-09-09 Aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden nodig
   SEP 23

   Aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden nodig

   Bij de start van de Vlaamse begrotingsgesprekken dringt het Vlaams ACV aan op een serieuze aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden. Dit is de meest efficiënte manier om deze werkzoekenden aan de slag te helpen. Een andere keuze zou slecht arbeidsmarktbeleid betekenen.
   ACV 160921 Geen staking op 7 oktober
   SEP 21

   Geen algemene staking op 7 oktober

   De oproep tot de massabetoging van 29 september werd nogmaals bevestigdWat de datum van 7 oktober betreft werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist de algemene staking op te schorten.
   Interimcontract tekenen via smartphone
   SEP 30

   Elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten

   Vanaf 1 oktober kunnen uitzendkrachten hun contract ondertekenen via computer of smartphone. Handig en vooral een vooruitgang voor de rechten van de uitzendkracht. 
   2016-09-09 Maatwerk cruciaal voor werkzoekenden
   SEP 9

   Maatwerk cruciaal voor werkzoekenden

   Het ACV is absoluut voorstander van maatwerk. Want met frustraties door een te gestandaardiseerde aanpak zijn noch werkzoekenden, noch werkgevers gediend.
   2016-09-02 Sluiting Caterpillar ronduit schandalig
   SEP 2

   Sluiting Caterpillar ronduit schandalig

   Het ACV is verbijsterd door de beslissing van de Caterpillar groep om zijn vestiging in Gosselies te sluiten. Meer dan 6.000 banen worden bedreigd. Het ACV zal er samen met de werknemers alles aan doen om jobs te redden en om de rechten van de werknemers te doen respecteren.
   2016-08-31 Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.
   AUG 31

   Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.

   Gisteren kwamen de sociale partners bijeen binnen het Nationaal Pensioencomité. Ze hebben een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het verslag wordt doorgegeven aan de regering. Het is nu haar verantwoordelijkheid om een budget vrij te maken.
   2016-07-29 WSF Montreal
   JUL 27

   Wereld Sociaal Forum Montreal

   Jaarlijks wordt het Wereld Sociaal Forum (WSF) georganiseerd als tegenhanger van het World Economic Forum, de WTO en de G8-ontmoetingen. Dit jaar, tussen 9 en 14 augustus, vindt het WSF plaats in Montreal. ACV is zoals ieder jaar aanwezig. Volg de ervaringen van deelnemers via onze ACV-facebookpagina.
   2016-07-18 Regering blijft hardnekkig inzetten op onwerkbaar werk
   JUL 18

   Regering blijft hardnekkig inzetten op onwerkbaar werk

   De regering kondigde een nieuwe wet aan voor zogenaamd wendbaar en werkbaar werk (WWW). Met het accent op flexibiliteit op maat van de werkgever. Met weinig oog en dus veel schade voor leefbaar werk.De regering ‘moderniseert’ de arbeidsmarkt door  werknemers te reduceren tot hyperflexibele lagekost koopwaar.
   Temperatuur-te warm om te werken
   JUL 18

   Te warm om te werken?

   Het is bijna niet te geloven na de vele regen, maar het wordt deze week tropisch warm. Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Hopelijk is jouw werkgever voorbereid...
   ACV 160707 Iedereen hernieuwbaar
   JUL 8

   Website: Iedereen hernieuwbaar

   Surf nu mee op de hernieuwbare golf. Ga samen met je gezin of mensen in je buurt voor meer hernieuwbare energie. Ontdek wat je zelf kan doen via iedereenhernieuwbaar.be.
   ACV 2016-05-20 Geen nood aan nog meer en nog flexibeler studentenwerk
   JUL 7

   Studentenwerk: geen uren maar dagen

   Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten 475 uren werken, aldus een beslissing van de regering. Volgens ACV enter zal het werken in uren veel rechtsonzekerheid rond de uurroosters, kinderbijslag en belastingen met zich meebrengen naast de administratieve rompslomp.
   ACV 160706 Vlaams systeem kinderbijslag
   JUL 6

   Nieuw Vlaams systeem kinderbijslag gewikt en gewogen

   Het nieuwe Vlaamse systeem van kinderbijslag blijft door het hoge basisbedrag een brede toelage voor alle gezinnen. Dat is positief. Keerzijde is dat er relatief weinig middelen overblijven voor sociale toeslagen. Het budget dat gaat naar de zogenaamde ‘participatietoeslagen’ (onder meer premie als stimulans om kind naar kleuteronderwijs te sturen) kan beter worden besteed. Of de armoede in gezinnen met kinderen zal dalen door het nieuwe Vlaamse systeem van kinderbijslag – toch één van de uitgangspunten van de Vlaamse regering – wordt betwist door armoededeskundigen als professor Bea Cantillon. Het armoederisico zou net stijgen voor gezinnen met vier kinderen en eenoudergezinnen, net de twee gezinstypes waar het armoederisico het hoogst ligt. Check het bondige dossier incluis de nieuwe bedragen.
   ACV 160704 1/5 landingsbanen na twee halftijdse jobs
   JUL 4

   Recht op 1/5 landingsbaan na twee halftijdse jobs

   Een ACV-lid vraagt om een landingsbaan nadat ze jarenlang werkt met twee halftijdse arbeidsovereenkomsten. De RVA weigert. Het ACV gaat in beroep bij het Arbeidshof in Gent. Met succes. Twee halftijdse jobs openen immers het recht op een 1/5 landingsbaan. Een werknemer die twee halftijdse jobs combineerde, mag niet gediscrimineerd worden ten opzichte van een werknemer die voltijds werkte. 
   2016-07-18 Regering blijft hardnekkig inzetten op onwerkbaar werk
   JUN 29

   Arbeiders- en bediendencentrales van ACV klaar voor de toekomst

   De voorzitters van de  centrales  ACV-Voeding en Diensten, ACV Bouw-Industrie & Energie,  ACV-CSC METEA, ACV-Transcom, CNE en LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw organisatiemodel uit te werken. Over de statuten van arbeiders, bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende sectoren van de privésector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de ACV-centrales hertekenen tegen eind 2019.
   ACV 160520 Petitie-actie PWA wordt wijkwerking
   MEI 23

   Petitie: Van PWA naar een succesvolle Wijkwerking

   De regering hervormt het PWA-systeem tot Wijkwerken. De vakbonden willen gaan voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking. Daarom moeten we het voorstel dat op tafel ligt verbeteren. Teken de online petitie.
   ACV 160920 TTIP Nationale betoging 20 september
   SEP 20

   20 september: Nationale betoging CETA en TTIP

   Steeds meer mensen engageren zich in het verzet tegen TTIP en CETA. Deze ondemocratische trans-Atlantische handelsverdragen zijn vooral voordelig voor de aandeelhouders van multinationals en economische machten. Maar zeer nadelig voor landbouwers, consumenten, arbeiders, gepensioneerden, vrouwen, jongeren, KMO's, de middenklasse, gezondheid en duurzame ontwikkeling. De kans is groot dat de Europese overheden CETA zullen goedkeuren op 22 september 2016. Stap mee op met de nationale betoging op 20 september in de Europese wijk, vanaf 17u (in Brussel).
   ACV 160620 Dag van de schoonmaak banner
   JUN 20

   20 juni: Dag van de schoonmaak

   Op 20 juni zet ACV Voeding en Diensten de meer dan 200.000 schoonmakers in het zonnetje die zich in ons land elke dag inzetten om alles proper te maken. Toon de schoonmakers die aan de slag zijn bij jou het werk - en misschien ook thuis - je waardering met een kleine attentie. Meer info en video's op de facebookpagina Dag van de Schoonmaak.
   24 landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie
   JUN 6

   24 landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie

   Op de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie is er één permanente commissie: de Commissie voor de Toepassing van de Normen. Met als hoofdopdracht landen die de IAO-conventies over arbeidsrechten schenden ter orde te roepen. 24 landen moeten vanaf vandaag op appel komen. Waaronder EU-landen! Het Verenigd Koninkrijk wordt op de rooster gelegd over de aanvallen op het stakingsrecht. En Ierland moet zich verantwoorden over problemen met het recht op collectief onderhandelen van zelfstandigen.
   20150527 Wereldparlement van de arbeid morgen van start
   MEI 30

   Internationale Arbeidsconferentie in Genève gestart

   De 105ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève loopt van 30 mei tot 10 juni. Het belangrijkste werk gebeurt in vier commissies. Daar wordt gediscussieerd over internationale toeleveringsketens, over rechtvaardige globalisering, over heropbouw en vluchtelingen. En worden schendingen van de internationale arbeidsnormen onderzocht. Volg de conferentie onlineen lees de blog van Luc Cortebeeck.
   2016-05-29 Akkoord kinderbijslag: serieuze sociale angels
   MEI 29

   Akkoord kinderbijslag: serieuze sociale angels

   Opvallend is het relatief hoge basisbedrag van 160 euro per kind. Het is positief dat kinderbijslag op die manier een brede, substantiële toelage blijft. Maar dit heeft natuurlijk ook een keerzijde. Dit hoge basisbedrag zal veel van het budget opslorpen zodat er nog weinig budgettaire ruimte rest voor een doelgerichte bestrijding van kinderarmoede. 
   2016-05-24 ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië
   MEI 25

   ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië

   Het ACV is zeer tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen die een ruime absolute meerderheid voor het ACV opleveren. Het ACV haalt maar liefst 55,85% van de zetels voor de ondernemingsraad (OR) en 57,97% van de zetels voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het ACV behaalt de absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel is het ACV ook veruit de grootste bond, maar blijft de absolute meerderheid net buiten handbereik. Het ACV is zowel in de profit als in de non profit de grootste vakbond. Zowel bij arbeiders, bedienden, jongeren en kaders is het ACV de meest representatieve vakbond. 
   ACV 2016-05-20 Geen nood aan nog meer en nog flexibeler studentenwerk
   MEI 20

   Geen nood aan nog meer en nog flexibeler studentenwerk

   Studentenwerk mag niet verworden tot nog meer goedkope, superflexibele arbeid die reguliere banen verdringt. Net zomin het als oplossing mag gebruikt worden voor alsmaar oplopende studiekosten. Onderwijs moet voor iedere jongere toegankelijk zijn, zonder dat daar baantjes voor nodig zijn. Het opschroeven van de flexibele werkuren voor jobstudent is bovendien niet nodig. 65% van de studenten werkt 25 dagen of minder. Het gemiddelde aantal gewerkte dagen zijn 22 dagen als jobstudent. 
   ACV 160520 Petitie-actie Financiele transactie taks
   MEI 20

   Red de financiële transactietaks

   De deelname aan de invoering van de financiële transactietaks maakt deel uit van het regeerakkoord Michel I. Het is een samenwerking met 10 andere Europese landen. Zo'n taks zou België jaarlijks 1,65 miljard euro opleveren. Minister van Financiën Johan van Overtveldt probeert echter met alle mogelijke middelen de invoering van deze taks in België te verijdelen.Teken de petitieom hem en de eerste minister eraan te herinneren zich aan het regeerakkoord te houden. 
   ACV 160524 De maat is vol
   MEI 24

   24 mei: protest van 60.000 manifestanten

   Waarom een betoging? "Omdat de maat vol is. Omdat de rekker kapot is. Omdat de regering het geld alleen haalt bij gewone mensen en niet zorgt voor eerlijke en rechtvaardige verdeling van lasten en bijdragen. De diamanttaks schittert door afwezigheid. De Hagedistaks is sneller weg dan je hem kon zien. De speculoostaks is versopt. Al wat men aan vermogenden vroeg, als tegenprestatie, is weg, onzichtbaar." Lees het vervolg van de speech van Marc Leemans... 
   ACV 2016-05-13 Beter inzetten op automatische toekenning vaderschapsverlof
   MEI 13

   Beter inzetten op automatische toekenning vaderschapsverlof

   “Politici die het echt goed menen met jonge gezinnen zetten beter in op de automatische toekenning van vaderschapsverlof van tien dagen. In plaats van knabbelen aan de 15 weken moederschapsrust waarmee België al ver onder het Europees gemiddelde van 23 weken zit.
   ACV 2016-05-13 Kankerverwekkende stoffen: too little, too late
   MEI 13

   Kankerverwekkende stoffen: too little, too late

   De Europese Commissie stelt voor om voor 11 kankerverwekkende stoffen grenswaarden vast te leggen. Van 2 van de amper 5 stoffen waarvoor nu al bindende Europese normen zijn vastgesteld, wordt de grenswaarde verlaagd. Als de Europese ministerraad en het Europees Parlement met dit voorstel akkoord gaan, heeft Europa dus voor welgeteld 16 kankerverwekkende stoffen dwingende beschermingsnormen vastgesteld. Als het om gevaarlijke producten gaat die de gezondheid van werknemers bedreigen, is er geen sense of urgency. Dan is er 30 jaar nodig om zwakke normen vast te leggen voor een zeer beperkt aantal producten. 
   ACV 2016-05-10 Stijging aantal langdurig zieken oorzaken aanpakken niet de zieken
   MEI 10

   Stijging aantal langdurig zieken: oorzaken aanpakken, niet de zieken

   ACV voorzitter Marc Leemans: “In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog”. 
   Marc Leemans président de la CSC
   MEI 4

   Rerum Novarum: Pleidooi voor rechtvaardig en juist beleid

   Marc Leemans neemt het huidige regeringsbeleid zwaar op de korrel. De nefaste effecten van dit scheve beleid worden duidelijk zichtbaar: de economische groei stuikt ineen, het begrotingstekort wordt groter. Hoe kan het anders met die toenemende verarming van zelfs werkende mensen. Ook de middenklasse komt onder druk. Die middenklasse leeft niet boven zijn stand. Neen, die levert vooral in boven zijn stand. Omdat de heren van stand ver beneden hun stand bijdragen.
   ACV 2016-04-28 Regering organiseert sociale dumping in het kwadraat
   APR 28

   Regering organiseert sociale dumping in het kwadraat

   De regering heeft beslist dat de vergoedingen die men verkrijgt voor diensten aangeboden door bedrijven zoals Uber of AirBnB tot een bepaald jaarlijks plafond worden vrijgesteld van gewone personenbelasting. En ze worden volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. “Op het moment dat  de federale regering steunmaatregelen voor de getroffen Brusselse economie aankondigt, vernietigt ze met deze beslissing duizenden jobs in horeca en taxisector. Politiek cynisme kent blijkbaar geen grenzen”, aldus het ACV.
   ACV SV 2016 Sociale verkiezingen
   APR 26

   Verzekeraars weigeren onterecht arbeidsongevallen

   Op basis van documenten van het Fonds Arbeidsongevallen (FAO) stelt het ACV vast dat het aantal arbeidsongevallen dat geweigerd wordt door verzekeraars stijgt. Een aanzienlijk deel van die weigeringen is bovendien onterecht. Zo schuiven verzekeraars de factuur door naar de ziekteverzekering, werkgevers en slachtoffers. Bovenop al het menselijk leed dat vaak gepaard gaat met een arbeidsongeval. Daarom stelt het ACV voor dat  het FAO àlle weigeringen onderzoekt.
    Trans-Atlantische handelsakkoorden Het Belgische middenveld is ver van gerustgesteld
    APR 26

    Trans-Atlantische handelsakkoorden: Belgisch middenveld is ongerust

    Deze week gaat in New York de 13de cyclus van start van de onderhandelingen omtrent het trans-Atlantische handelsverdrag TTIP. Recent vond een ontmoeting plaats in Hannover tussen Angela Merkel en Barak Obama om volop op deze onderhandelingen te wegen. Ze werden ontvangen door tienduizenden manifestanten. 
    De steun bij de bevolking voor TTIP gedaald is inmiddels gedaald tot onder de 20% zowel in Duitsland als in de VS. Een grote coalitie van Belgische middenveldorganisaties drukt nogmaals haar ongerustheid uit. Tot op heden werden er nog geen overtuigende antwoorden aangedragen op de vele vragen die deze akkoorden oproepen.
     ACV 160422 Standpunt Marc Leemans Visie
     APR 20

     Standpunt Marc Leemans: Wie zal bepalen wanneer je meer en flexibeler uren klopt?

     In het begrotingsakkoord van de federale regering werd onder meer een grotere flexibiliteit van de werkweek opgenomen. Het ACV kan enkel besluiten dat deze regering de werknemers zwaar blijft aanpakken en anderen buiten schot houdt. We kregen al de indexsprong te slikken en een tax shift vol gemiste kansen. En naast de aangekondigde ingrepen in onze werkweek wil de regering ook wie ziek is strenger aanpakken.  Dat terwijl de vermogenden, de bedrijven en de fiscale criminaliteit en ontwijking buiten schot blijven. Zeer onrechtvaardig.
      ACV 160420 Manif de rek is eruit banner
      APR 20

      Manifestatie: de rek is er uit

      Op 13 april voerde het ACV op het Albertinaplein een eerste blitsactie voor het behoud van de 38 urenweek. Het ACV wil de druk voor het behoud van de 38 urenweek en voor werkbaar werk nog verder opvoeren. Daarom organiseert het ACV  een betoging op 20 april in Brussel.Op 20 april was al een betoging voorzien rond jongeren en werk. Deze actie wordt na de recente regeringsbeslissingen, uitgebreid met de strijd voor het behoud van de 38-uren week en voor echt werkbaar werk voor jong en oud, in de openbare en de privésector.
      ACV 2016-04-19 Het delicate evenwicht van het eenheidsstatuut op de helling?
      APR 19

      Het delicate evenwicht van het eenheidsstatuut op de helling?

      De werkgevers willen via de rechtse regering eenzijdig inbreken en hun slag thuis halen. Blijkbaar willen werkgevers twee jaar na het invoeren van het eenheidsstatuut van drie walletjes eten: én de financiële compensaties binnenrijven, én de verkorte opzegtermijnen in het eerste jaar na aanwerving én opnieuw de proeftijd.
      ACV SV 2016 Sociale verkiezingen
      APR 17

      De waarheid heeft ook zijn rechten

      Het ACV neemt met verbijstering akte van de politieke uitspraken van gisteren. “We leven met zijn allen boven onze stand”. “De overheid leeft boven haar stand”. ”De begrotingsopmaak voor 2017. Dan pas gaan we echt in de diepte moeten snijden”. Een slag in het gezicht van de burgers, werknemers en uitkeringsgerechtigden die al zeer veel hebben ingeleverd als gevolg van deze besparingsregering.  
      Sociaal overleg
      APR 15

      Onderzoek bevestigt: groot vertrouwen in vakbonden

      Een cliché, vooral opgeklopt door liberale rechtse partijen die in dat bedje wel eens vaker ziek zijn, is onderuit gehaald door onderzoek KU-Leuven. Zo'n 70% van de Belgen denkt positief over de vakbonden. De bredere solidaire gedachte speelt daarbij een belangrijke rol. De participatie aan sociaal overleg en aan sociale verkiezingen bijvoorbeeld bevestigt dat mensen geloven in vakbondswerk. Mensen vertrouwen op de vakbond omwille van de belangenbehartiging, individueel en collectief. Uit deze studie spreekt trouwens ook de bevestiging van de lijn van het ACV: sociaal overleg en belangenbehartiging is uitermate belangrijk. Het stakingsrecht speelt daarin een cruciale rol. Maar we moeten daar ook zeer bedachtzaam mee omgaan. Overleg zo lang het kan, actie als het moet, staken als het niet anders kan. 
      Spreek je vertrouwen uit in mei, ga stemmen en stem ACV lijst 3 tijdens de sociale verkiezingen. ‪
       ACV 2016-04-10 Regering Michel geeft werknemers een nieuwe slag in het gezicht
       APR 10

       Regering Michel geeft werknemers een nieuwe slag in het gezicht

       Na de harde ingrepen in hun (einde)loopbaan en de aanslag op hun koopkracht krijgen werknemers opnieuw de volle laag. De regering Michel koos van meet af voor rechtse en liberale recepten en ze wijkt daar ook nu niet van af. Die liberale en rechtse recepten leggen alle lasten bij gewone mensen. De andere inkomensgroepen blijven ongezien wegkomen. Deze regering doet de mensen langer werken, in moeilijker werkomstandigheden, voor minder koopkracht en voor minder pensioen. En geeft hun inspanning cadeau aan de werkgevers.
       ACV 160408 Standpunt Marc Leemans Visie
       APR 8

       Standpunt Marc Leemans: Schijnbegroting

       Na de vreselijke aanslagen, pakt de regering Michel de begrotingscontrole opnieuw op. Lef heeft de regering wel: na de indexsprong, na alle besparingen, na de faliekant mislukte tax shift, opnieuw overwegen om de gewone man of vrouw de rekening te presenteren. Hoelang moeten werknemers, zieken, gepensioneerden en werklozen nog opdraaien voor de mislukte trucen van deze politieke leerling-tovenaars? Wanneer gaat deze regering na Lux-leaks, na Swiss-leaks, na de Europese afwijzing van 0,9 miljard onterechte fiscale rulings, na Panama-leaks, …, eindelijk eens voor eerlijke belastingen? Omdat ook gewone mensen belangrijk zijn!
        ACV 2016-04-07 Langer en moeilijker werken voor minder koopkracht
        APR 7

        Langer en moeilijker werken voor minder koopkracht

        De regering Michel blijft de werknemersgroep -als énige- zwaar aanpakken. Werkenden, zieken, invaliden, werklozen, gepensioneerden, … verliezen allemaal aan koopkracht.  “Werkbaar Werk” werd “Wendbaar Werk” en wordt “Onleefbaar Leven”. Terwijl de vermogenden nog maar eens ongemoeid worden gelaten.
        ACV 160420 Manif Toekomst is van ons
        APR 20

        Manifestatie: de Toekomst is van Ons

        Op woensdag 20 april manifesteren de jongeren voor jobs en sociale zekerheid. Het ACV organiseert dezemanifestatie voor de toekomst. Kwaliteitsvol werk en sociale bescherming voor iedereen vormen de belangrijkste thema's. Voor jongeren wordt het immers almaar moeilijker om een stabiele, kwaliteitsvolle job te vinden en te behouden. Een aantal studenten- en jeugdorganisaties stappen ook mee op.
        2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
        APR 5

        Tijd voor grote fiscale opkuis

        Gisteren zorgden de Panama papers voor wereldwijde opschudding. Gisteren bleek dat de Belgische regering de 942 miljoen euro onterecht belastingvoordeel voor multinationals via excess profit rulings niet wil terugvorderen. Gisteren hervatte de federale regering de begrotingscontrole die werknemers, de sociale zekerheid en openbare diensten opnieuw in het vizier neemt. Voor het ACV is de maat nu echt vol. Al dan niet gespeelde verontwaardiging over het onverantwoordelijk en inciviek fiscaal gedrag van vermogenden moet nu omgezet worden in daden.
        2016-03-24 Cambodja
        MRT 24

        Desastreuze vakbondswet in de maak in Cambodja

        De Cambodjaanse overheid wil een nieuwe vakbondswet invoeren die een loopje neemt met vakbondsvrijheid en collectief onderhandelen. Dit is volledig in strijd met de IAO-normen. Het zou het einde betekenen van onafhankelijke vakbonden zoals CLC, een partnerorganisatie van Wereldsolidariteit. De Schone Kleren Campagne, ACV en Wereldsolidariteit stuurden alvast een open brief aan de kledingmerken op initiatief van de Clean Clothes Campaign. We vragen hen met aandrang om stelling te nemen over dit wetsvoorstel, want zij kunnen hiermee echt druk zetten op de Cambodjaanse overheid om de fundamentele arbeidsnormen wél te respecteren.
        ACV 160323 Steunbetuiging slachtoffers 22/3
        MRT 22

        Steunbetuiging slachtoffers 22/3

        We hoopten dat dit nooit zou gebeuren. Dat niemand slachtoffer zou worden van barbaarse moorden op de metro en in de luchthaven. Maar het is gebeurd. En hoe moeilijk het op dit moment ook is om de aanslagen te plaatsen, hoe geschokt we ook zijn, zwijgen is vandaag voor niemand een optie. We zijn het aan onszelf verplicht om in de krachtigste bewoordingen afstand te nemen van dergelijke laffe terroristische daden. We leven mee met de nabestaanden van de onschuldige slachtoffers, mensen die gewoon hun best deden om iets te maken van hun leven en dat van mensen rondom hen. Het is vandaag nodig dat iedereen, landen, individuen en organisaties, dit geweld krachtig veroordeelt en zijn geloof in democratische en menselijke waarden bevestigt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden en via acties die verenigen.
        2015-09-24 Stop slavenhandel Mauritaanse vrouwen-ITUC
        MRT 22

        Actievoeren werkt: Mauritanië ratificeert protocol tegen dwangarbeid

        In september 2015 riepen we jullie op om actie te ondernemen in de strijd tegen dwangarbeid in Mauritanië, samen met ACV en onze vakbondspartner in Mauritanië, CLTM. Intussen heeft de Mauritaanse overheid het IAO-protocol tegen dwangarbeid geratificeerd. Dat is een belangrijke stap in de bestrijding van dwangarbeid in het land. Actievoeren loont!
         ACV Banner stop discriminatie op de werkvloer
        MRT 21

        21 maart: dag tegen racisme en discriminatie

        21 maart werd een 50 jaar geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Een trieste 50ste verjaardag! Discriminatie op de werkvloer en tijdens de zoektocht naar werk blijft immers een actueel probleem. Slachtoffers raken gedemotiveerd, verliezen het plezier in hun werk, functioneren slechter en ervaren vaak psychische problemen. Dit alles verhoogt de kans op uitval. En met die uitval gaat er helaas ook talent verloren. Via de campagne #stopdiscriminatieophetwerk geven we vandaag een duidelijk signaal dat discriminatie op de werkvloer voor ons echt niet kan.
        ACV 160321 Opiniestuk De Redactie Saïda Isbai
        MRT 21

        De Redactie: Saïda Isbai - Anti-discriminatie: veel blabla, weinig boemboem

        ACV-medewerker Saida Isbai ACV en woordvoerder voor Hart boven Hard schreef een persoonlijke en verhelderende opinie voor De Redactie. "De ‘strijd’ tegen discriminatie, waar onze beleidsmakers zo graag mee uitpakken voor de camera’s, blijft in de praktijk een strijd op papier. Mijn eigen verleden en heden zijn gekenmerkt door uitsluiting, teleurstelling en discriminatie. Voor velen stopt op 21 maart de winter. Wanneer mag ik, en velen met mij, aan de lente beginnen?"
        Eindbestemming voltijds werk actiefoto1
        MRT 18

        Actie ACV en Femma: Eindbestemming voltijds werk

        De actie van Femma en ACV wil de aandacht vestigen op de moeilijke positie van deeltijds werkende vrouwen. Er dreigt zwaar gesneden te worden in het inkomen van deeltijdsen met een inkomensgarantie-uitkering (IGU). En als de regering haar zin krijgt, weten deeltijdsen met een variabel uurrooster binnenkort één (1!)  dag op voorhand wanneer ze moeten werken. Deze plannen hakken vooral zwaar in op vrouwen, die veel vaker dan mannen deeltijds werken. Vrouwen die vaak ook werken in lage loonsectoren zoals de distributie, de horeca of schoonmaaksector. Een onderhoud met minister Peeters leverde vooralsnog weinig op...
        2016 Syndicale premie - image facebook
        MRT 16

        Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten

        Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
        2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
        MRT 16

        Omkadering stakingsrecht mag niet betekenen dat het recht op collectieve actie in vraag wordt gesteld

        De sociale gesprekspartners zijn er niet in geslaagd een akkoord te sluiten dat het Herenakkoord uit 2002 vervolledigt en een nieuw kader voor de collectieve actie beoogt. Het Herenakkoord van 2002 blijft onverkort van toepassing. We zullen erop toezien dat dit akkoord wordt gerespecteerd, ook door de werkgevers. De vakbonden benadrukken dat aan de actievrijheid en actiemiddelen niet mag worden geraakt, want sterke vakbonden zijn meer dan ooit nodig, om de welvaart te verdelen en ongelijkheid tegen te gaan.
        ACV 160316 160316 Café pensioenen
        MRT 16

        Vrouwenorganisaties en vakbonden nodigen politici uit voor gesprek over pensioenplannen

        De minister van Pensioenen heeft zich in de pers uitvoerig uitgelaten over zijn nieuwe plannen rond gelijkstellingen en minimumpensioenen. Deze plannen zullen heel wat toekomstige gepensioneerden zwaar treffen. In het bijzonder vrouwen. De vakbonden en de vrouwenorganisaties willen de parlementsleden wijzen op de gevolgen van deze plannen. Daarom hebben wij de vrouwelijke ministers en parlementsleden uitgenodigd voor een ontmoeting om hen onze bezorgdheden kenbaar te maken in de Brusselse brasserie la Madeleine. Vlakbij het parlement. Tijdens een kop koffie. Dus geen excuus om niet te komen luisteren. We zijn benieuwd. Afspraak: donderdag 17 maart om 11u. Lees ook de open brief van de vakbonden.
        ACV 160309 Standpunt Marc Leemans begroting
        MRT 9

        Standpunt Marc Leemans: begrotingsperikelen geen verrassing

        De federale regering moet op zoek naar heel veel geld. Een verrassing is dit niet, het is al maanden duidelijk dat de rekening niet klopt. En ook de oplossing ligt voor de hand: vraag eindelijk een faire bijdrage van vermogenden, huurinkomsten en grote ondernemingen,… Veel andere keuzes zijn trouwens niet mogelijk. Want bij overheidsdiensten en werknemers en in de sociale zekerheid daar zit men na de zware inspanningen tot op het bot.
        2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
        MRT 7

        Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine

        Het gemeenschappelijk vakbondsfront en vrouwenorganisaties vrezen dat minister Bacquelaine in het kader van de begrotingscontrole een aantal belangrijke ingrepen in de pensioenen zal voorstellen. De minister liet de voorbije weken al in zijn kaarten kijken. De beproefde salamitactiek. Wie de puzzelstukken samenlegt en analyseert, kan niet anders dan besluiten dat zijn plannen de toekomstige gepensioneerden zwaar zullen treffen. En vrouwen extra hard.
        ACV Klassevrouwen
        MRT 7

        Over machtige prinsessen en eroderende vrouwenharten

        Slechte wetenschap. Slechte gezondheidszorg. Slechte schoolresultaten. Meisjes die niet naar school mogen. Vooroordelen over mannen en vrouwen, over meisjes en jongens zijn niet onschuldig. Investeren in onderwijs voor meisjes is één van de beste investeringen die je kan doen om armoede een halt toe te roepen. Op 8 maart, internationale vrouwendag organiseren we het event Klassevrouwen, over genderstereotypen in het onderwijs. 
        ACV 160320 Hart boven hard
        MRT 20

        Fotoreportage de Grote Parade

        Hart boven Hard/Tout autre chose organiseerde de tweede grote Parade. Samen toonden we dat deze samenleving anders kan! De kleurrijke optocht van 14.000 deelnemers werd een stroom van alternatieven voor een samenleving met een plus! Die ‘plus’ staat voor verbinding en meer-waarde boven winst, als alternatief voor het minnetjes-beleid van besparen en polariseren. Check de fotoreportage.
        2016-03-04 Moeten grensarbeidersgezinnen opnieuw naar rechtbank?
        MRT 4

        Moeten grensarbeidersgezinnen opnieuw naar rechtbank?

         Veel gehuwden of wettelijk samenwonenden  waarvan een partner in het buitenland werkt en met kinderen ten laste, worden al jarenlang fiscaal gediscrimineerd. De fiscus wijst het belastingvoordeel voor hun kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste belastbaar inkomen. Als dat inkomen in het buitenland belast is, gaat het fiscaal voordeel de facto verloren. Een gezin met meerdere kinderen loopt door deze discriminatie jaarlijks makkelijk duizend euro mis. Het ACV  roept op om de wet te wijzigen. 
        ACV. Cover Gezocht rechten van werkzoekenden-150x150
        MRT 1

        Tien basisrechten voor werkzoekenden

        Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar (ander) werk. Daarbij komen ze niet alleen met de potentiële werkgevers in contact, maar ook met  de VDAB, de RVA, uitzend- en outplacementkantoren, wervings- en selectiebureaus, gespecialiseerde begeleidingsdiensten... Het is belangrijk dat werkzoekenden tijdens die contacten kunnen terugvallen op duidelijke rechten. Het ACV stelt daarom vandaag tijdens het event  ‘Gezocht: rechten voor werkzoekenden’ een handvest van de werkzoekende voor. Met tien concrete basisrechten voor werkzoekenden. Het ACV start nu een campagne om deze rechten om te zetten in wetgeving. 
        Beeld bereken je inkomensverlies.be
        MRT 1

        Turteltaks in voege: bereken je inkomensverlies.be

        Op 1 maart, gaat de Turteltaks in. Deze dient voornamelijk om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren. Voor de meeste gezinnen betekent dit 100 euro extra op de jaarlijkse stroomfactuur. Maar voor huishoudens die een elektrische warmwaterboiler of een accumulatieverwarming hebben, kan die taks een pak hoger liggen. Twee werknemers getuigen over hun inkomensverlies nav deze en andere regeringsmaatregelen. Bereken je eigen inkomensverlies via onze tool www.berekenjeinkomensverlies.be
        2016-02-29 Quatar scorebord dodentol
        FEB 29

        Wereldsolidariteit en ACV BIE komen op voor migrantenarbeiders in Qatar

        Op 29 februari lanceerden onze partners uit India en Nepal, samen met Wereldsolidariteit en ACV BIE in Nepal een concreet eisenpakket gericht naar de overheden in Qatar, India én Nepal. alsook naar de bedrijven in Qatar die de migrantenarbeiders tewerkstellen. In maart vertrekt een belangrijke missie van de IAO naar Qatar om de vele rapporteringen van dwangarbeid te onderzoeken.
        ACV 2016-02-28 Pensioen geen enkele sociale correctie
        FEB 28

        Pensioenen: geen enkele sociale correctie

        Minister Bacquelaine pakte uit met zijn lang aangekondigde sociale correctie voor pensioenen ter compensatie voor indexsprong en hogere BTW en accijnzen. Hij kwam uiteindelijk met een schamele 0,7% op de proppen. Bovendien enkel voor werknemers en zelfstandigen met een minimumpensioen én met 45 jaar loopbaan. Een gepensioneerde alleenstaande met een minimumpensioen (1.145,80 euro) krijgt zo een ‘correctie’ van 8 euro/maand. Of een kwartje per dag. Terwijl deze gepensioneerde uitsluitend door de indexsprong al ruim 23 euro/maand inlevert. Met bovenop nog eens een niet-indexering van de belastingschalen gedurende vier jaar. En bovenop  andere hogere facturen, gaande van hogere accijnzen tot hogere BTW op onder andere elektriciteit. En met in Vlaanderen zelfs de totaal onrechtvaardige en loodzware Turteltaks.  
        ACV 2016-02-25 Tijdkrediet versterken niet afbouwen
        FEB 25

        Tijdkrediet moet versterkt worden, niet verder afgebouwd

        Cijfers van de RVA die recent in de media verschenen, bewijzen dat tijdkrediet bijzonder populair is. Dat is geen verrassing voor het ACV. De combinatie van werk en privé is moeilijk voor veel werknemers. Tijdkrediet voor de zorg voor een kind of voor een ziek familielid biedt hierop een antwoord. Landingsbanen zijn voor veel oudere werknemers de enige mogelijkheid om het op het einde van hun alsmaar verlengde loopbaan vol te houden. Voor mensen die even naar adem moeten happen in de ratrace die veel loopbanen zijn geworden is ongemotiveerd tijdkrediet soms een oplossing.
        ACV 160225 Week van de vrijwilliger
        FEB 25

        Week van de vrijwilliger

        Met de slogan‘Vrijwilligerswerk aanstekelijk’zet beweging.net de 1 miljoen Vlaamse vrijwilligers in de bloemetjes – en in het bijzonder de 250 000 vrijwilligers actief bij beweging.net en partnerorganisaties. In het verlengde van de Week van de Vrijwilliger lanceert beweging.net de actie'Durf verenigen. Onbegrensd.' Zodat vrijwilligerswerk ook voor vluchtelingen aanstekelijk wordt.
        ACV 2016-02-23 Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht
        FEB 23

        Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht

        De Nationale Arbeidsraad geeft een unaniem advies om de wet op de uitzendarbeid aan te passen. Met dit advies behoort de 48-urenregel, die toelaat dat contracten na het aanvangen van de prestaties werden getekend, tot het verleden. Uitzendkrachten kunnen binnenkort ook elektronisch contracten tekenen. 
        ACV 2016-02-22 Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd
        FEB 22

        Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd

        De vakbonden willen dat het Grondwettelijk Hof de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd vernietigd. Volgens ACV, ABVV en ACLVB  zijn deze wettelijke ingrepen strijdig met diverse grondwettelijke rechten. De vakbonden eisen een serieuze en globale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De bonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid. 
        ACV 2016-02-19 Jaarverslag Nationale Bank
        FEB 19

        Jaarverslag Nationale Bank bewijst: 58% van de taks shift is niet afgedekt

        ACV voorzitter Marc Leemans heeft zich onthouden van goedkeuring van het jaarverslag van de Nationale Bank. “Het onevenwichtige regeringsbeleid, met onder andere de indexsprong, het brutale eindeloopbaanbeleid, te zware en onevenwichtige besparingen, krijgt in dit jaarverslag nog te veel het voordeel van de twijfel”, stelt de ACV voorzitter. "Het jaarverslag van de Nationale Bank is bovendien scherp voor de mislukte tax shift" aldus Leemans.
        2016-02-19 Cambodja
        FEB 19

        Zet Cambodjaans busbedrijf onder druk

        De Cambodjaanse touroperator Capital Tours buit zijn personeel uit. Vakbondsleiders worden ontslagen en een staking van het personeel wordt met geweld neergeslagen. Heel wat mensen zijn gewond, twee vakbondsleiders zijn gearresteerd en zitten nog steeds gevangen. Daarom de oproep om het busbedrijf op de reizigerswebsite Tripadvisor tot de orde te roepen. Doen, want vele kleine acties samen maken wel degelijk een verschil.UPDATE: Acties lonen: de twee vakbondsmilitanten zijn onlangs op borg vrijgelaten. 

        ACV 160217 Uitzonderingen uitvergroot om het stakingsrecht te breken
        FEB 17

        Uitzonderingen uitvergroot om het stakingsrecht te breken

        De syndicale actie ligt stevig onder vuur. Na weken discussiëren binnen de Groep van 10, blijkt de actualisering van het Herenakkoord uit 2002 bijzonder moeilijk. Het uitgangspunt van het ACV is heel duidelijk: wat strafbaar is, is strafbaar. Maar uit de hand gelopen acties zijn zeer uitzonderlijk. En vaak het werk van buitenstaanders. Maar toch worden ze nu wel dankbaar uitvergroot. Om het stakingsrecht te breken. Wel, onze job, dat is de rechten van werknemers, gepensioneerden, zieken en werklozen verdedigen. En daarvoor zijn, helaas, soms acties nodig. 
        ACV 160227 Safe passage now affiche
        FEB 27

        Europese mars Safe Passage Now

        Op 27 februari 2016 komen burgers in heel Europa op straat om te betogen voor de mensenrechten in Europa. De Europese Mars in Brussel vraagt aan de Europese autoriteiten en aan onze regeringen om een legale en veilige doortocht mogelijk te maken voor al wie bescherming zoekt. Stap mee op.
        ACV-actie stemrecht uitzendkrachten sociale verkiezingen groep close-up
        FEB 8

        “Uitzendkrachten blijven onmondige tweederangs werknemers“

        Het ACV wil bij de sociale verkiezingen stemrecht voor uitzendkrachten die langer dan drie maanden bij een gebruiker aan het werk zijn. Het ACV protesteerde vlak voordat de eerste kiezerslijsten voor de sociale verkiezingen in de ondernemingen worden aangeplakt, met acties bij de hoofdkwartieren van MR, Open VLD en Federgon.
        ACV 2016-01-29 Het ACV protesteert tegen Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt
        JAN 29

        Het ACV protesteert tegen Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt

        Werknemers worden in Europa echter zeer ongelijk of niet beschermd tegen zo'n 145.000 gevaarlijke stoffen. Slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen werd Europees verplicht vastgelegd wat werknemers maximaal mogen inademen op hun werkplaats. In 2016 zullen daardoor opnieuw 100.000 Europese werknemers sterven aan een beroepskanker. Het ACV protesteert tegen dit Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt. Het ACV sprak alle Europese parlementariërs aan en overhandigde 7.000 petitiekaarten. Met deze actie eist het ACV dat het Europees parlement de zaak naar zich toetrekt en snel een strategie uitdoktert om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de Europese Unie beter te beschermen.
        2016-01-29 HM en veiligheid Bangladesh-Karel Hemerijckx
        JAN 29

        Bengaalse kledingfabrieken H&M blijven onveilig

        Terwijl de Zweedse modegigant H&M 7 nieuwe winkels in België aankondigt en zich opmaakt om de winstcijfers van 2015 bekend te maken, roept de Schone Kleren Campagne het bedrijf op om meer te doen om de kledingarbeiders in Bangladesh te beschermen. Een analyse van de belangrijkste leveranciers van H&M toont aan dat er ernstige achterstand is bij dringende renovaties aan de fabrieken. Zo blijven tienduizenden arbeiders het risico lopen op een dodelijk ongeval en letsels. 
        ACV 160128 Actie pensioenen
        JAN 28

        Vakbondsactie bij pensioenminister Bacquelaine

        De vakbonden voerden vandaag actie bij het kabinet van pensioenminister Bacquelaine tegen de onrechtvaardige sociale correctie voor de verhoogde btw, accijnzen, de indexsprong en andere hogere facturen. Slechts een heel kleine groep mensen zal deze zeer beperkte correctie (1%) krijgen. Niets voor zieken, invaliden, SWT-ers en werklozen. Voor gepensioneerden is er 25 miljoen aan sociale correctie voorzien. Maar onder zeer strenge voorwaarden. Enkel voor gepensioneerden met een minimumpensioen en enkel als ze een volledige loopbaan hebben. En met een sterke beperking van de gelijkstelde dagen. Waardoor vrouwen, die vaak geen volledige loopbaan hebben en met meer gelijkgestelde dagen in hun loopbaan tellen, andermaal de pineut zijn. Tijdens een contact met de vakbonden stelde minister van pensioenen hiervoor geen enkele oplossing voor. Hij beloofde enkel ‘een onderzoek’.
        ACV 160325 Colloquium affiche discriminatie voorkomen en genezen
        JAN 27

        Colloquium: Discriminatie, voorkomen en genezen

        Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. En iedereen heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid (Art. 23 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). De praktijk steekt hier schril tegen af. Hoe trekken we dit recht? Debateer mee op het colloquium op 25 maart.
        ACV 160125 CAO 104 Leeftijdsbewust personeelsbeleid
        JAN 25

        Leeftijdsbewust personeelsbeleid: nog te veel 'badwill'

        Begin 2013 trad cao 104 in werking. Deze cao legt aan elke onderneming met meer dan 20 werknemers op om een werkgelegenheidsplan op te stellen om 45plussers langer aan de slag te houden. Deze cao kwam er nadat de regering Di Rupo het mes had gezet in brugpensioen en landingsbanen.  Het HIVA (KULeuven) en FTU (UNamur) evalueerden op vraag van het ACV de impact van deze cao. Uit deze evaluatie kwam de noodzaak naar voor de enge focus op oudere werknemers te verlaten en te streven naar een breed loopbaan- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bovendien is de invulling van cao 104 nu nog teveel afhankelijk van goodwill. Met in de praktijk al te veel  badwill.
        ACV 2016-01-25 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
        JAN 25

        Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

        De 'sociale correctie' van de regering betekent fors inleveren voor de meeste vrouwen en gepensioneerden. De pensioenen in België behoren tot de laagste van Europa. Dat is zeker het geval voor vrouwen omdat zij moeilijker aan een volledige loopbaan kunnen geraken. 75% van de vrouwen die in 2014 op pensioen gingen, heeft geen volledige loopbaan. Zij hebben dus al de laagste pensioenen en vallen niet onder de categorie die de regering nu wil sussen met enkele kruimels. 
        ACV 160122 Opinie Marc Leemans De Tijd
        JAN 22

        Opinie Marc Leemans-De Tijd: Eerherstel voor de sociale zekerheid

        Het kan verkeren. Jarenlang bestookte men de publieke opinie met beeldvorming over een spilzieke, onbetaalbare en ondoelmatige sociale zekerheid. Met aanhoudende populistische uithalen naar mensen in miserie, het zogenaamde sociale profitariaat. Plots is dat gekanteld. En stonden we niet langer in de woestijn preken. Onze sociale zekerheid blijkt ineens niet te duur. Is de tijd eindelijk rijp voor een open debat? Lees het opiniestuk van Marc Leemans in De Tijd van 22 januari.
        ACV 160113 Standpunt Marc Leemans Visie
        JAN 13

        Nog besparen op gepensioneerden, zieken en werklozen?

        We zijn goed twee weken ver in 2016. En de toon van wat ons politiek  de komende vijftig weken te wachten staat is al meteen gezet. Alvast Bart De Wever van de N-VA kwam tot een inzicht: de regering zit met een financieel probleem. En nog geen kleintje ook, als ze een begroting in evenwicht willen en de tax shift beloftes realiseren. De oplossing voor dit probleem is voor De Wever heel simpel: nog meer besparen in de sociale zekerheid. Maar het kan ook anders. Lees het standpunt van Marc Leemans(Visie, Focus, januari 2016).
        ACV 2016-01-10 Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel
        JAN 10

        Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel

        N-VA voorzitter Bart De Wever raakte vandaag in nauwe schoentjes. Met een nieuwe aanval op de vakbonden - en in één beweging ook de mutualiteiten - wil N-VA alleen maar de aandacht afleiden van de olifant in de kamer. Nadat de ene na de andere factuur, zowel op regionaal als federaal niveau, is doorgeschoven naar werknemers (nu al de zwaarst belaste groep), gepensioneerden, zieken en werklozen, nadat peanuts werden gevraagd van de vermogenden en massa's geld op de meest ondoelmatige manier werden doorgesluisd naar de bedrijven, komt onherroepelijk de roep naar fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel. 
        2015-01-07 ACV-Enter informeert je op de SID-IN
        JAN 7

        ACV-Enter informeert je op de SID-IN

        Laatstejaars secundair onderwijs? Bezoek de SID-ins ofwel studie-informatiedagen. De verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen geven informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. De beroepeninformatie is interessant als je meteen wil werken na het secundair onderwijs, maar ook als je verder studeert.