Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
CleaneklerenACV-220X220
MRT 29

Teken voor #cleane kleren!

Heb jij ook een sportoutfit van Adidas, Nike, Puma of Reebok of een ander bekend sportmerk? Dan is de kans groot dat die gemaakt is door jonge mensen die lange dagen werken voor een hongerloon en in onveilige omstandigheden. Onrechtvaardig! Teken nu voor #cleanekleren!
Verjaardag op een historisch keerpunt
MRT 24

Opinie: Verjaardag op een historisch keerpunt

De Europese Unie viert zijn zestigste verjaardag.  Een verjaardag die mag gevierd worden. Toch is het hoog tijd voor een sterker sociaal Europa.
2017-03-21 Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State
MRT 21

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State

Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen een beperkt fictief loon (1947,87 euro). Met een lager pensioen als gevolg. Onrechtvaardig vinden de vakbonden.
2017-03-20 Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op
MRT 20

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

De regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af. Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park. Voor de werknemers blijft het inleveringen regenen. Voor de werkgevers is het alleen maar aanleiding om te hengelen naar nog meer fiscale cadeaus voor de bedrijven en hun aandeelhouders en nog meer inleveringen voor de werknemers.
170315 Werkplekleren
MRT 15

Werkplekleren altijd een winnende combinatie

De VDAB heeft een aantal werkplekleervormen (stages in bedrijven) ontwikkeld die ze aan werkzoekenden aanbiedt. Als vakbond willen we mee aan de kar trekken. En van werkplekleren een instrument maken om werkzoekenden makkelijker toegang te doen krijgen tot de arbeidsmarkt. 
2017-03-08 Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine
MRT 8

Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine

Ze vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden. Door de beslissing van minister Bacquelaine is die impact er wel. En de betrokkenen kunnen niets meer veranderen aan hun keuze die ze in onverdachte tijden en te goeder trouw maakten. Als er geen oplossing komt, starten ACV, ABVV en ACLVB tegen deze ingreep een procedure bij de Raad van State. 
2017-03-01 Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk
MRT 1

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

Na jarenlange vakbondsactie, kwam het Europees Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk.
2017-02-24 De sociale zekerheid lijdt onder de minderinkomsten door politieke beslissingen
MRT 1

Sociale zekerheid lijdt onder minderinkomsten door politieke beslissingen

Uit nieuwe ramingen van de inkomsten en uitgaven voor de sociale zekerheid voor 2016 en 2017, blijkt het tekort groter te zijn dan voorzien in december 2016.
2017-02-22 Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren
FEB 22

Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren

ACV Jongeren gelooft sterk in het duaal leren. Daarom gingen we in gesprek met 50 leerlingen en hun trajectbegeleiders in de proefprojecten. Uit deze gesprekken kwamen een aantal verbeterpunten naar voor. ACV-Jongeren vraagt aan minister Crevits om hierover het gesprek aan te gaan. Om zo het duaal leren nog te verbeteren. Check de video.
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
FEB 16

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
2017-02-10 Marc Leemans ondertekent jaarverslag nationale bank niet
FEB 10

Marc Leemans ondertekent jaarverslag Nationale Bank niet

"In het jaarverslag ligt de focus op het saneringsbeleid van de uitgaven, terwijl de begroting vooral één groot lek inzake fiscale ontvangsten blijkt”, zegt Leemans. 
170203 Stress en burn-out
FEB 3

Cursussen, infoavonden... rond stress en burn-out

1 op 10 Vlaamse werknemers kan momenteel niet werken door een burn-out. Vooral jonge mensen tussen 25 en 40 zijn vaak het slachtoffer. Hoog tijd voor een radicale verandering. Wil je graag een andere richting inslaan of heb je nog nood aan verduidelijking? Het ACV organiseert de komende maanden heel wat rond stress en burn-out. Bekijk snel de agenda  om een datum en initiatief te vinden dat bij jou past.
ACV 2017-01-31 Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed
JAN 31

Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed

De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.“Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen.", zegt voorzitter Marc Leemans.
160117 Ontwerp IPA 2017-2018 nader toegelicht
JAN 25

ACV Jongeren blijft campagne voeren tegen jeugdlonen

ACV Jongeren is tevreden dat minister Peeters besliste om het plan om de brutolonen van jongeren onder 21 te verlagen, on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.
160117 Ontwerp IPA 2017-2018 nader toegelicht
JAN 17

Groen licht voor ontwerp IPA 2017-2018?

Is dit IPA belangrijk voor de doorsnee burger en werknemer? Ja toch wel. Belangrijkste punten in dit ontwerp zijn een perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. De Algemene Raad van het ACV spreekt zich uit op 31 januari over dit ontwerp IPA.
ACV 2017-01-12 Ontwerp IPA 2017-2018
JAN 12

Ontwerp-IPA 2017-2018

Het ontwerp-IPA biedt perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen  het ACV start nu de consultatie over dit ontwerp IPA. De Algemene Raad spreekt zich uit op 31 januari.Als dit ontwerp de interne consultaties doorstaat, beschikken we over een stevig kader voor de onderhandelingen in de sectoren en bedrijven”, aldus ACV voorzitter Marc Leemans.
2016-12-20 Nieuwe cao over tijdskrediet
DEC 20

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.
2016-12-15 Pensioengelijkstellingen
DEC 15

Pensioengelijkstellingen: bijsturingen, maar fundamenteel probleem blijft

De minister heeft onder druk van de vakbonden zijn plannen op een aantal punten bijgestuurd.  Werknemers met dagen tijdelijke werkloosheid en in bijzondere regimes vallen  niet meer onder de nieuwe berekeningsregels. Ook de inschakelingsuitkeringen worden niet langer geviseerd. Dat is al een vooruitgang. Maar de harde vaststelling blijft: werknemers die na inwerkingtreding van de nieuwe regels (voorzien op 1 januari 2017 voor zij die op pensioen gaan vanaf 2018) werkloos worden en dat langer dan een jaar blijven of werknemers die in ‘gewoon’ SWT gaan, zullen minder pensioen ontvangen.