Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
2017-12-18 Het energiepact moet aangevuld worden met plan voor rechtvaardige transitie
DEC 18

Het energiepact moet aangevuld worden met plan voor rechtvaardige transitie

Moeten we vasthouden aan kerncentrales of ons klaarmaken voor de energie van de toekomst? Voor het ACV is het antwoord duidelijk. De kerncentrales sluiten, zoals voorzien in de wet, is de beste garantie voor de tewerkstelling in de toekomst.
171215 Actieplan voor werkbaar werk miniatuur
DEC 15

Actieplan voor werkbaar werk

Een werkbaarheidsscan en de oprichting van een werkbaarheidsfonds moeten leiden tot meer werkbaar werk voor Vlaamse werknemers. Het zijn enkele voorstellen van de Vlaamse sociale partners na de tegenvallende resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016.
171130 Manifestatie stop het pensioengeknoei 19 december
DEC 13

Stop het pensioengeknoei

Op 19 december organiseren de vakbonden een nationale betoging tegen het pensioengeknoei van de huidige regering. Stap mee op en laat van je horen op 19 december.
Syndicale premie 104 euro miniatuur
DEC 8

Uitzendkracht? Loop geen 104 euro mis

Als uitzendkracht heb je er alle belang bij om je aan te sluiten bij een vakbond. Dankzij de syndicale premie van 104 euro krijg je als lid een groot deel van je jaarlijkse bijdrage terug. Vergeet ook je eindejaarspremie niet!
Minder werken: tijdkrediet en loopbaanonderbreking
DEC 5

De afspraken rond tijdskrediet in een notendop

Wat is tijdskrediet? Voor wie is het bedoeld, wat zijn de voorwaarden, de procedures? Heb ik recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie? En wat met de landingsbanen? Het ACV informeert je.
171212 ACV handhaaft kritiek op zomerakkoord
NOV 30

Grondwettelijk Hof fluit regering terug over afbouw overlevingspensioen

Het Grondwettelijk Hof heeft de vakbonden gelijk gegeven inzake de afbouw van het overlevingspensioen. Daar is de schade voor de vrouwen het grootst, omdat het overwegend om weduwen gaat.  Zonder afdoende overgangsmaatregelen. Zonder veel perspectieven op wedertewerkstelling, zeker niet voor vrouwen die zwak staan op de arbeidsmarkt.  
Doe de Fika!
NOV 30

Doe de Fika!

Te veel stress? Op 1 december lanceren we een Fika-moment in ondernemingen. Maar wat is Fika juist?
2017-11-29 Zwangere vrouwen onder het ‘scalpel’ van dr. De Block
NOV 29

Zwangere vrouwen onder het ‘scalpel’ van dr. De Block

Het ACV vraagt met aandrang aan de minister om af te zien van besparingen op zwangere werkneemsters die van het werk worden verwijderd.
171128 Jongeren zijn amper financieel zelfstandig mini
NOV 28

Jongeren zijn amper financieel zelfstandig en dat ligt niet aan hen

Een stabiele baan en dito inkomen vinden is voor jongeren allerminst eenvoudig. Dat blijkt uit een bevraging van het ACV bij 2.000 jongeren.
171124 Toespraak Ann Vermorgen
NOV 24

Ann Vermorgen: ‘Met deze gelijkmakers mogen we uitpakken’

Aan het einde van een boeiend congres maakte nationaal secretaris Ann Vermorgen in haar toespraak de balans op: ‘Sociaal overleg is een doorn in het oog voor deze regering. Maar vrienden, we blijven de luis in de pels.’
171124 Toespraak Marc Leemans
NOV 24

Marc Leemans: 'Vanaf nu moeten we elke dag onze politici interpelleren'

Een ander beleid is mogelijk. Het vergt simpelweg een andere maatschappelijke keuze en dus ook politieke keuze. Lees de toespraak van Marc Leemans op het Vlaams ACV-congres.
171123 Lieve Blancquaert
NOV 23

Drie hefbomen voor meer gelijkheid volgens Lieve Blancquaert

In haar reportages en portretten toont fotografe Lieve Blancquaert dat waar je geboren wordt voor een groot deel je levensloop bepaalt. Ze hoefde niet lang na te denken toen het ACV haar vroeg om mee te werken aan het congres.
171123 Actualiteitsresoluties
NOV 23

Ander beleid is mogelijk: Vlaams ACV keurt actualiteitsresoluties goed

Het Vlaams ACV is in congres, maar houdt de blik op de wereld wagenwijd open. Lees hoe wij ons als vakbond positioneren tegenover actuele thema’s en maatschappelijke uitdagingen.
171122 Morgen is het zover Vlaams ACV congres
NOV 22

Morgen is het zover: #VlaamsACVcongres

Morgen en overmorgen vormt het Kursaal van Oostende het decor voor het Vlaams ACV-congres. Onder de titel "Gelijkheid maakt het verschil" zullen 500 militanten en beroepskrachten samen nadenken over ongelijkheid in onze samenleving.
2017-11-21 MyPension
NOV 21

MyPension - Correcte pensioenraming onmogelijk als puntensysteem wordt ingevoerd

De drie vakbonden zijn tevreden met MyPension, maar met het puntensysteem dat de minister voorstaat, wordt het onmogelijk om het toekomstige pensioenbedrag te ramen. 
2017-11-17 Pijler van sociale rechten
NOV 17

Pijler van sociale rechten: een grote stap voor de werknemers

Vandaag wordt in Göteborg  de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project.
1711209 Sociale rechten 970
NOV 9

#socialrights first in Europa!

Gisteren veranderde Brussel in het actieterrein voor een socialer Europa. Samen met de andere vakbonden hielden we een pleidooi voor een forse uitbouw van sociale rechten in Europa. Want Europa zal sociaal zijn of niet lang meer zijn.
2017-10-24 Minder pensioen voor wie tussen zijn 14 en 20 jaar begon te werken
OKT 24

Minder pensioen voor wie tussen zijn 14 en 20 jaar begon te werken

Het ACV hoopt dat de plenaire vergadering van het parlement oor heeft voor de ongerustheid van tienduizenden mensen. En alsnog het plan eenheid van loopbaan stopt.
171024 Sociale rechten eerst 150x150
OKT 24

Sociale rechten eerst! Zet de Europese leiders onder druk

De Europese Commissie werkt aan een Europese Pijler van Sociale Rechten. Jij kan de Europese leiders mee onder druk zetten om het niet bij woorden te laten. Stap op 8 november mee op naar het Europese hoofdkwartier!
2017-10-17 Uitzendarbeid met contract van onbepaalde duur
OKT 17

Natuurlijk zijn we voor contracten onbepaalde duur, maar...

Minister Peeters vroeg vakbonden en werkgevers een akkoord te sluiten om contracten van onbepaalde duur in de uitzendsector mogelijk te maken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal hierover niet onderhandelen.
171017 Dag tegen armoede
OKT 17

‘Ongelijkheid moet aangepakt worden, maar regering laat na te herverdelen’

Volgens het IMF neemt de ongelijkheid binnen landen toe en is het hoog tijd daar iets aan te doen. Ook in ons land. Wat zijn de voornemens van onze regering? Chris Serroyen (Studiedienst ACV) gaat op deze dag voor de bestrijding van armoede op zoek naar herverdeling in het Zomerakkoord. Maar hij vindt bitter weinig.
171013 Basisbaan
OKT 13

De basisbaan: opstap naar duurzame tewerkstelling

Wie na intensieve begeleiding door de VDAB nog geen job gevonden heeft, moet een baan aangeboden krijgen. Dat stelt het Vlaamse ACV in november voor op zijn congres.
Brussels-congres-mini-150x150
OKT 12

LIVE: sfeerbeelden van op het Brussels ACV-congres

Hoe zijn we als vakbond vervlochten met onze hoofdstad? Daarover debatteert het congres van het Brussels Regionaal Comité van het ACV vandaag. Geniet van enkele sfeerbeelden.
2017-10-09 Geen akkoord over zware beroepen
OKT 9

Geen akkoord over zware beroepen: gezondheid van werknemers in gevaar

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven. 
2017-09-11 Werknemers en hun kinderen beter beschermd tegen gevaarlijke stoffen
SEP 11

Werknemers en hun kinderen beter beschermd tegen gevaarlijke stoffen

Vandaag verscheen in het Belgische Staatsblad nieuwe wetgeving die werknemers en hun kinderen beter beschermt tegen stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). Het ACV is bijzonder tevreden met deze betere bescherming. 
2017-08-23 ACV in diepe rouw
AUG 23

ACV in diepe rouw

Maandag 21 augustus gebeurde een vreselijk drama in de het ACV dienstencentrum in Diest. ACV-collega Sara Vanpassel werd neergeschoten. Het ACV veroordeelt deze laffe daad en doet er alles aan om de familie en de collega’s in deze extreem moeilijke omstandigheden te ondersteunen. 
2017-07-31 Het Tomorrowland van gewone mensen ziet er opnieuw minder goed uit
JUL 31

Het tomorrowland van de gewone mensen ziet er opnieuw minder goed uit

De regering legt voor snel politiek gewin een enorme hypotheek op het welzijn van de komende generaties.
2017-07-14 Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in onze pensioenen
JUL 26

Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in onze pensioenen

Op basis van de tekst die pensioenminister Bacquelaine publiceerde op zijn website werd ons duidelijk dat de Ministerraad vorige donderdag besliste de werknemerspensioenen opnieuw te verlagen.
2017-07-14 Niet uitgaven maar ontvangsten zijn het probleem 150
JUL 14

Begroting: niet uitgaven, maar ontvangsten zijn het probleem

Het wordt hoog tijd dat de federale regering kijkt naar zijn inkomsten om de begroting op orde te krijgen.
170712 Sociale partners en Vlaamse Regering sluiten akkoord over opleidingen werknemers 150
JUL 12

Sociale partners en Vlaamse Regering sluiten akkoord over opleidingen werknemers

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.
170704 Vakbonden buizen regering
JUL 4

Vakbonden buizen regering

Vandaag gaf het verenigde vakbondsfront – ACV, ABVV en ACLVB – een rapport aan de regering-Michel. We buizen de regering over de hele lijn.
2017-06-28 7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen
JUN 28

7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen

De voorbije weken hielp het ACV duizenden werknemers bij het invullen van hun belastingbrief. Het ACV bevroeg 1.700 van hen over hun koopkracht, spaargedrag en belastingen. De resultaten van de bevraging tonen aan dat we de goednieuwsshow van de regering over koopkracht toch best met een flinke korrel zout nemen.
2017-06-28 Voor een progressief beleid in Brussel
JUN 28

Voor een progressief beleid in Brussel

Het Brussels regionaal comité van het ACV neemt akte van de politieke crisis in de schoot van de Brusselse en Waalse gewestregeringen en, als gevolg daarvan, binnen de regeringen van de Franse Gemeenschap en van de Brusselse Gemeenschapscommissies.
170616 Hoe sociaal stemmen Belgische Europarlementariërs?
JUN 26

Hoe sociaal stemmen de Belgische euro-parlementsleden?

21 Belgische Europese parlementsleden nemen belangrijke beslissingen over een waaier aan sociale en economische onderwerpen. Het ACV liet de onafhankelijke ngo VoteWatch Europe nagaan hoe sociaal onze landgenoten in het Europees parlement stemmen.
2017-06-26 Europees arrest zet hervorming insolventierecht Minister Geens op de helling
JUN 26

Europees arrest zet hervorming insolventierecht Minister Geens op de helling

Het Europees Hof van Justitie heeft zich uitgesproken tegen de stille faillissementsprocedure. Minister Koen Geens (CD&V) wil zo'n procedure echter volgende week woensdag door de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht laten stemmen.
2017-06-21 Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd
JUN 21

Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd

Vandaag, 21 juni, hebben de drie vakbonden hun pleidooien gehouden in het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de verstrenging van het vervroegd pensioen en het optrekken van de leeftijd voor het overlevingspensioen.
Temperatuur-te warm om te werken
JUN 21

Te warm om te werken?

Het is deze week tropisch warm. Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Hopelijk is jouw werkgever voorbereid...
170620 Lieve-Blancquaert-is-benieuwd-naar-jouw-fotografietalent-150
JUN 20

Lieve Blancquaert is benieuwd naar jouw fotografietalent

Naar aanleiding van het Vlaamse ACV-congres organiseren we een fotowedstrijd. Met fotografe Lieve Blancquaert als juryvoorzitter.
Vacances annuelles
JUN 19

Jaarlijkse vakantie: download onze brochure en affiche

Check de wetgeving rond alles wat met vakantie te maken heeft. Ons jaarlijkse vakantieboekje helpt jou op weg.
2017-06-17 Luc Cortebeeck verkozen tot voorzitter van IAO
JUN 17

Luc Cortebeeck verkozen tot voorzitter van IAO

Vandaag werd Luc Cortebeeck, erevoorzitter van het ACV, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In die hoedanigheid zal hij onder meer de raad van bestuur van de IAO voorzitten.
Cleanekleren spot 970
JUN 16

Bekijk de prachtige promospot van #cleanekleren

In mei won Wereldsolidariteit de Fair Time Award van Medialaan. Met het prijzengeld kon de organisatie een prachtige tv-spot maken. Vanavond gaat hij de ether in.
170616 Hoe sociaal stemmen Belgische Europarlementariërs?
JUN 16

Hoe sociaal stemmen Belgische Europarlementariërs?

Het ACV liet onderzoeken hoe onze Belgische Europarlementsleden stemmen over sociaaleconomische zaken. Welke partijen houden de sociale vooruitgang in Europa tegen?
2017-06-07 Deze landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie
JUN 7

Deze landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie

Op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) onderzoeken regeringen, vakbonden en werkgevers samen telkens een 24-tal schendingen van internationale arbeidsnormen. Ook twee landen van de (huidige) Europese Unie worden geviseerd.
2017-06-06 Conferentie Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van start
JUN 6

Conferentie Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van start

In Genève is de jaarlijkse Conferentie gestart van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zeg maar het mondiale Ministerie van Werk. Het ACV heeft daar altijd zwaar in geïnvesteerd. En dat is deze keer niet anders.
170606 Op hoeveel vakantiedagen heb je recht?
JUN 6

Op hoeveel vakantiedagen heb je recht?

Vele duizenden werknemers nemen in de zomermaanden vakantiedagen op om de batterijen op te laden en te genieten met familie en vrienden. Maar hoeveel dagen kan je opnemen?
170601 KB over uitkeringen tijdskrediet gepubliceerd
JUN 1

KB over uitkeringen tijdskrediet gepubliceerd: dit verandert vanaf vandaag

Het KB over de uitkeringen voor tijdskrediet is vandaag (eindelijk) gepubliceerd. Het KB kwam er in uitvoering van de nationale cao die de sociale partners afsloten in december 2016. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van tijdskrediet met motief naar 51 maanden.
170523 Rerum Novarum Speech Marc Leemans 23 mei 2017
MEI 24

Rerum Novarum: de speech van Marc Leemans

ACV-voorzitter Marc Leemans hield ter gelegenheid van Rerum Novarum een pleidooi tegen ongelijkheid. Hij benadrukt het belang van overheid die middelen heeft om collectief en solidair en verbindend te functioneren. Herlees zijn toespraak van 23 mei, gehouden in Heusden-Zolder.
170519 Brengt staatssecretaris De Backer bewust inspectie in diskrediet?
MEI 19

Brengt staatssecretaris De Backer bewust inspectie in diskrediet?

Er was vorige week veel om te doen. Een kind hielp bij de opbouw van een event. De ouders werden door de arbeidsinspectie beschuldigd van kinderarbeid. Of dat was toch het nieuws waarmee kranten uitpakten. Een verhaal dat niet bleek te kloppen.
Het Groot Rapport 970x220
MEI 17

Het groot rapport van de regering Michel

Met de campagne ‘Het groot rapport van de regering Michel’ maken ABVV, ACV en ACLVB de balans op van de regering en dringen ze aan op een rechtvaardiger en eerlijker beleid.
2017-05-11 Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten
MEI 11

Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten

De Pano-reportage over mensonwaardige excessen van uitzendarbeid bij DHL is schokkend. Maar helaas niet verrassend. Er moet veel sterkere controle komen op het naleven van de regelgeving rond uitzendarbeid.
170508 Zware beroepen vakbonden leggen hun voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité
MEI 8

Zware beroepen: vakbonden leggen voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité

ACV, ACLVB en ABVV zijn de aanslepende discussies over zware beroepen beu en stelden vandaag in het Nationaal Pensioencomité (NPC) een uniek instrument voor dat toelaat om zware beroepen te definiëren.
170504 Jobstudentenbeurs
MEI 5

Jobstudentenbeurzen helpen jongeren aan vakantiejob

ACV Enter strijkt dezer dagen neer in Oost-Vlaamse jeugdhuizen. Met een muur vol vacatures en over studentenwerk. Check de foto's!
2017-04-21 Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit
APR 21

Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit

De vakbonden vernemen dat de regering een beslissing over het voorstel van minister Bacquelaine rond 'eenheid van loopbaan' heeft uitgesteld. We blijven druk zetten om van dit uitstel afstel te maken.
2017-04-20 Bacquelaine treft werknemers met lange loopbaan
APR 20

Pensioenminister treft werknemers met lange loopbaan

Vrijdag wil de minister van Pensioenen opnieuw een maatregel doordrukken die desastreus is voor werknemers met een lange loopbaan die op het einde van hun carrière een periode ‘inactief’ zijn, die dus ziek of werkloos worden.
170419 Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid
APR 19

Vakbonden: "Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid"

De drie grootste vakbonden van dit land eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat.
170418 Grote Parade
APR 18

De Grote Parade: iedereen mee aan tafel op 7 mei

Op zondag 7 mei 2017 vertrekt om 14u aan station Brussel-Noord de derde Grote Parade van Hart boven Hard en Tout Autre Chose. Het ACV paradeert mee.
170407 Mobiliteitsbudget
APR 7

Sociale partners bereiken akkoord over mobiliteitsbudget

De bedrijfswagen vervangen door een mobiliteitsbudget kan bijdragen aan een uitweg uit het fileleed. Daarover zijn de sociale partners het eens.
Cleane kleren Ouk Channeng
APR 1

Hoe clean zijn de wielertoeristen op de RVV-cyclo?

De Ronde van Vlaanderen-cyclo krijgt vandaag een primeur. Niet de fietser, wel het fietstruitje wordt onderworpen aan een shirtcontrole voor ‘cleane kleren’.  We verwachten allemaal dat onze topsporters clean zijn. Waarom dan niet hetzelfde verwachten van onze sportkleren en de sportmerken?
2017-03-31 Sancties voor langdurig zieken nefast voor re-integratie én onevenwichtig
MRT 31

Persbericht: Sancties voor langdurig zieken nefast voor re-integratie

Het ACV is woedend over de regeringsbeslissing om langdurig zieken met sancties te dwingen tot medewerking aan re-integratietrajecten. Al even betreurenswaardig is de beslissing om nog extra te besparen op tijdkrediet.
2017-03-30 Sociale zekerheid wordt onzeker
MRT 30

Persbericht: Sociale zekerheid wordt onzeker

Als het parlement de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid goedkeurt, dan wordt de werknemers een stuk inkomenszekerheid afgepakt. De nieuwe wet garandeert niet voldoende de financiering van de pensioenen, de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen. We roepen de parlementairen op om de wet niet goed te keuren.
CleaneklerenACV-970X220
MRT 29

Teken voor #cleane kleren!

Heb jij ook een sportoutfit van Adidas, Nike, Puma of Reebok of een ander bekend sportmerk? Dan is de kans groot dat die gemaakt is door jonge mensen die lange dagen werken voor een hongerloon en in onveilige omstandigheden. Onrechtvaardig! Teken nu voor #cleanekleren!
Verjaardag op een historisch keerpunt
MRT 24

Opinie: Verjaardag op een historisch keerpunt

De Europese Unie viert zijn zestigste verjaardag.  Een verjaardag die mag gevierd worden. Toch is het hoog tijd voor een sterker sociaal Europa.
2017-03-21 Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State
MRT 21

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State

Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen een beperkt fictief loon (1947,87 euro). Met een lager pensioen als gevolg. Onrechtvaardig vinden de vakbonden.
2017-03-20 Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op
MRT 20

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

De regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af. Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park. Voor de werknemers blijft het inleveringen regenen. Voor de werkgevers is het alleen maar aanleiding om te hengelen naar nog meer fiscale cadeaus voor de bedrijven en hun aandeelhouders en nog meer inleveringen voor de werknemers.
170315 Werkplekleren
MRT 15

Werkplekleren altijd een winnende combinatie

De VDAB heeft een aantal werkplekleervormen (stages in bedrijven) ontwikkeld die ze aan werkzoekenden aanbiedt. Als vakbond willen we mee aan de kar trekken. En van werkplekleren een instrument maken om werkzoekenden makkelijker toegang te doen krijgen tot de arbeidsmarkt. 
2017-03-08 Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine
MRT 8

Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine

Ze vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden. Door de beslissing van minister Bacquelaine is die impact er wel. En de betrokkenen kunnen niets meer veranderen aan hun keuze die ze in onverdachte tijden en te goeder trouw maakten. Als er geen oplossing komt, starten ACV, ABVV en ACLVB tegen deze ingreep een procedure bij de Raad van State. 
2017-03-01 Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk
MRT 1

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

Na jarenlange vakbondsactie, kwam het Europees Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk.
2017-02-24 De sociale zekerheid lijdt onder de minderinkomsten door politieke beslissingen
MRT 1

Sociale zekerheid lijdt onder minderinkomsten door politieke beslissingen

Uit nieuwe ramingen van de inkomsten en uitgaven voor de sociale zekerheid voor 2016 en 2017, blijkt het tekort groter te zijn dan voorzien in december 2016.
2017-02-22 Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren
ACV Jongeren gelooft sterk in het duaal leren. Daarom gingen we in gesprek met 50 leerlingen en hun trajectbegeleiders in de proefprojecten. Uit deze gesprekken kwamen een aantal verbeterpunten naar voor. ACV-Jongeren vraagt aan minister Crevits om hierover het gesprek aan te gaan. Om zo het duaal leren nog te verbeteren. Check de video.
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
FEB 16

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
2017-02-10 Marc Leemans ondertekent jaarverslag nationale bank niet
FEB 10

Marc Leemans ondertekent jaarverslag Nationale Bank niet

"In het jaarverslag ligt de focus op het saneringsbeleid van de uitgaven, terwijl de begroting vooral één groot lek inzake fiscale ontvangsten blijkt”, zegt Leemans. 
170203 Stress en burn-out
FEB 3

Cursussen, infoavonden... rond stress en burn-out

1 op 10 Vlaamse werknemers kan momenteel niet werken door een burn-out. Vooral jonge mensen tussen 25 en 40 zijn vaak het slachtoffer. Hoog tijd voor een radicale verandering. Wil je graag een andere richting inslaan of heb je nog nood aan verduidelijking? Het ACV organiseert de komende maanden heel wat rond stress en burn-out. Bekijk snel de agenda  om een datum en initiatief te vinden dat bij jou past.
ACV 2017-01-31 Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed
JAN 31

Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed

De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.“Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen.", zegt voorzitter Marc Leemans.
160117 Ontwerp IPA 2017-2018 nader toegelicht
JAN 25

ACV Jongeren blijft campagne voeren tegen jeugdlonen

ACV Jongeren is tevreden dat minister Peeters besliste om het plan om de brutolonen van jongeren onder 21 te verlagen, on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.
160117 Ontwerp IPA 2017-2018 nader toegelicht
JAN 17

Groen licht voor ontwerp IPA 2017-2018?

Is dit IPA belangrijk voor de doorsnee burger en werknemer? Ja toch wel. Belangrijkste punten in dit ontwerp zijn een perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. De Algemene Raad van het ACV spreekt zich uit op 31 januari over dit ontwerp IPA.
ACV 2017-01-12 Ontwerp IPA 2017-2018
JAN 12

Ontwerp-IPA 2017-2018

Het ontwerp-IPA biedt perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen  het ACV start nu de consultatie over dit ontwerp IPA. De Algemene Raad spreekt zich uit op 31 januari.Als dit ontwerp de interne consultaties doorstaat, beschikken we over een stevig kader voor de onderhandelingen in de sectoren en bedrijven”, aldus ACV voorzitter Marc Leemans.
2016-12-20 Nieuwe cao over tijdskrediet
DEC 20

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.
2016-12-15 Pensioengelijkstellingen
DEC 15

Pensioengelijkstellingen: bijsturingen, maar fundamenteel probleem blijft

De minister heeft onder druk van de vakbonden zijn plannen op een aantal punten bijgestuurd.  Werknemers met dagen tijdelijke werkloosheid en in bijzondere regimes vallen  niet meer onder de nieuwe berekeningsregels. Ook de inschakelingsuitkeringen worden niet langer geviseerd. Dat is al een vooruitgang. Maar de harde vaststelling blijft: werknemers die na inwerkingtreding van de nieuwe regels (voorzien op 1 januari 2017 voor zij die op pensioen gaan vanaf 2018) werkloos worden en dat langer dan een jaar blijven of werknemers die in ‘gewoon’ SWT gaan, zullen minder pensioen ontvangen.