Overzicht nieuws en opinie

ACV laat van zich horen
181219 Wat verandert er op 1 januari 2019?
DEC 19

Wat verandert op 1 januari 2019?

Er veranderen een heleboel zaken op 1 januari. We zetten ze op een rijtje.
2018-12-19 Het regeringsbeleid zat echt fout
DEC 19

Het regeringsbeleid zat echt fout

Aan de vooravond van de actiedag op 14 december vroeg het ACV de politieke wereld om een sociale bocht te maken. Gisteren bleek dat de twee Vlaamse liberale partijen Open-VLD en N-VA daartoe niet in staat zijn. Met de gekende gevolgen. Dat is erg te betreuren. Want na vier lange jaren rechts en liberaal beleid moet de koers absoluut veranderen. Want ons land is er vandaag op sociaal vlak niet beter aan toe dan voor de start van de regering Michel.
2018-12-18 Samen voor de bescherming van arbeidsmigranten
DEC 18

Samen voor de bescherming van arbeidsmigranten

Op de internationale dag van de rechten van de arbeidsmigranten en hun familieleden organiseren het ACV, het ABVV, CIRE, de Coördinatie mensen zonder papieren, Fairwork Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een colloquium. Tijdens dit colloquium zullen de organisatoren de politieke partijen interpelleren over de ondertekening en de ratificatie van fundamentele internationale teksten. Deze teksten moeten arbeidsmigranten beschermen tegen uitbuiting en discriminatie.
Sectorale acties 14 december
DEC 10

Overzicht sectorale acties 14 december

Op 14 december organiseert het ACV in verschillende sectoren samen met de andere vakbonden een actiedag. Op die dag willen we via plaatselijke acties en infomomenten op de werkvloer uitleggen waarom we in het nationale loonoverleg ruimte willen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.
181109 Eindejaar interim 150150
NOV 22

Uitzendkracht? Vergeet je premies niet!

Weetje: heb je als uitzendkracht (meer dan) 65 dagen gewerkt, dan heb je recht op een eindejaarspremie. Die bedraagt 8,33% van je brutoloon. Ben je ook lid van het ACV? Dan krijg je ook nog eens een syndicale premie van 104 euro!
181109 Claim the climate: red het klimaat!
Op zondag 2 december, vlak voor de COP 24, lopen we een mars om klimaatrechtvaardigheid te eisen. Samen slaan we de handen in elkaar voor wat de grootste Belgische klimaatmanifestatie ooit moet worden met duizenden burgers die een sociaal rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid eisen.
Lees meer
2018-11-08 Brutale ingreep in landingsbanen creëert enorm maatschappelijk probleem
ABVV, ACV en ACLVB verzetten zich tegen de optrekking van de leeftijd van 55 jaar naar 60 jaar voor het recht op uitzonderingslandingsbanen dat de regering besloot in haar jobsdeal. De bonden spraken zich deze voormiddag binnen het beheerscomité van de RVA, dan ook negatief uit. Dit is een bijzonder kwalijke negatieve regeringsbeslissing. Een beslissing die is ingegeven door de kille en simplistische logica om 180 miljoen euro in de Sociale Zekerheid te besparen.
Lees meer
2018-10-31 Zware beroepen: ACLVB, ACV en ABVV betreuren de houding van minister Bacquelaine
NOV 7

Zware beroepen: ACLVB, ACV en ABVV betreuren de houding van minister Bacquelaine

ACV, ABVV en ACLVB hebben in de Nationale Arbeidsraad jammer genoeg moeten vaststellen dat bepaalde werkgeversorganisaties niet bereid zijn een compromis te zoeken dat de werknemers met een loopbaan in een zwaar beroep in staat zou stellen vervroegd met pensioen te kunnen gaan op basis van de erkenning van de zwaarte van hun beroep.
181016 De strijd tegen armoede vraagt om visie en ambitie
OKT 16

De strijd tegen armoede vraagt om visie en ambitie

Volgens het Belgische statistiekbureau liep in 2017 15,9% van de bevolking in België het risico op inkomensarmoede. Het gaat om mensen in een gezin waarbij het totale beschikbare inkomen minder dan 1.139 euro per maand bedraagt voor één persoon. De laatste vier jaar hebben de vakbonden de regering herhaaldelijk aangesproken over de zeer precaire situatie van veel gezinnen in ons land. De regering had het over jobs, jobs, jobs. De realiteit was echter: tijdelijke arbeid voor wie al een laagbetaalde baan heeft.
181009 Overzicht sociale uitkeringen
OKT 9

Indexering sociale uitkeringen

Door de inflatie, waarbij de prijzen van goederen en diensten stijgen, is in augustus de spilindex overschreden. Als gevolg daarvan worden in september de sociale uitkeringen en pensioenen met 2 procent verhoogd. 
181009 Vraag educatief verlof aan vóór 31 oktober
OKT 9

Vraag educatief verlof aan vóór 31 oktober

Het betaald educatief verlof geeft werknemers uit de privésector het recht om erkende opleidingen te volgen. Je kan de opleiding tijdens de werkuren volgen en je behoudt hierbij je loon. In de onderneming worden hier planningsregels voor afgesproken. Belangrijk is dat je je educatief verlof tijdig en op een correcte manier aanvraagt.
181004 Regelingen eindeloopbaan na 4 jaar al op de schop
Vandaag werd het beheerscomité van de RVA om dringend advies gevraagd over een koninklijk besluit dat de toegang tot SWT (voorheen: brugpensioen) zwaar beperkt. Dit als onderdeel van de arbeidsdeal van de federale regering. De vertegenwoordigers van werknemers kunnen dit niet aanvaarden. Deze bruuske inperking veegt brutaal de verwachtingen van heel wat mensen opzij. Mensen die na een lange carrière dachten op SWT te kunnen gaan of die geconfronteerd dreigen te worden met collectief ontslag en herstructurering.
Lees meer
2018-10-01 Acties voor waardige pensioenen op een redelijke leeftijd
OKT 1

Acties voor waardige pensioenen op een redelijke leeftijd

Op dinsdag 2 oktober zullen de drie vakbonden in verschillende steden actie voeren om werkgeversorganisaties en de regering aan te zetten tot een goede regeling voor zware beroepen. Het is dan ook hoog tijd voor een goed akkoord.
181001 Tot 64 in goede gezondheid, maar wel werken tot 67  150150
OKT 1

Tot 64 in goede gezondheid, maar wel werken tot 67

Politici stellen vaak dat we allemaal langer leven en we dus ook langer kunnen werken. Dat klopt niet. De levensverwachting in goede gezondheid bedraagt 64,4 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen. Studies tonen aan dat de levensverwachting in goede gezondheid sterk afhangt van het opleidingsniveau en beroep. Dit komt voornamelijk door de blootstelling aan ziekterisico’s, atypische uurroosters (nachtarbeid), enzovoort. Vaak zijn jobs met grote gezondheidsrisico’s ook het slechtst betaald.
180925 Regeringsplannen zware beroepen vroeger stoppen minder pensioen
Rekken vullen tot 67? Les geven aan overvolle klassen tot 67? Cementzakken heffen tot 67? Nachtwerk tot 67? De regering-Michel verhoogde de pensioenleeftijd tot 67. Ze verstrengde de voorwaarden voor vervroegd pensioen, voor SWT (brugpensioen), voor landingsbanen en voor tijdskrediet. De belofte om langer werken haalbaar te maken door meer werkbaar werk werd niet ingelost. Net zoals de belofte om werknemers met zwaar werk een korting te geven op de hogere pensioenleeftijd.
Lees meer
180919 Nu of nooit voor wie landingsbaan wil vóór 60 jaar
SEP 19

Nu of nooit voor wie landingsbaan wil vóór 60 jaar

Wie 55 jaar is en een landingsbaan wil opnemen, moet snel zijn. In het zomerakkoord besliste de federale regering om de leeftijdsgrens voor een landingsbaan voor iedereen op te trekken naar 60 jaar, en dat al vanaf 1 januari 2019.
Pensioenkrant-artikelbanner
SEP 19

Nieuwe pensioenkrant: zware beroepen

Op 16 mei betoogden 70.000 mensen in Brussel. En met succes: de regering liet het plan voor een puntenpensioen vallen. Maar de regering heeft nog onrechtvaardige en onaanvaardbare plannen rond zwaar werk in petto. Daarom verschijnt er nu een tweede Pensioenkrant, met focus op zware beroepen in de privésector.
180831 Maximumfactuur secundair
AUG 31

Het ACV pleit voor maximumfactuur in secundair

Voor ouders van schoolgaande kinderen is september een dure maand. Een nieuwe boekentas, schoolgerief, busabonnement,… dat alles neemt een grote hap uit het budget. En dan valt nadien nog eens de schoolfactuur in de brievenbus. Om die betaalbaar te houden voor iedereen, pleit het ACV voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zoals die al bestaat in het basisonderwijs.
2018-07-24 Akkoord in Nationale Arbeidsraad over beteugelen aantal dagcontracten
JUL 24

Akkoord in Nationale Arbeidsraad over beteugelen aantal dagcontracten

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord gesloten om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten te beteugelen. 
2018-07-24 Werknemers en werklozen kind van de kaduke rekening
JUL 24

Werknemers en werklozen kind van de kaduke rekening

De regering wilde met de arbeidsdeal meer mensen aan het werk helpen. Dat had een positief verhaal kunnen worden. Maar finaal draait het weer uit op een nieuwe ronde zware inleveringen voor wie zich elke dag keihard inzet, op het werk of in de zoektocht ernaar. Deze regering sloeg een budgettaire krater ondanks de door haar opgelegde miljardenbesparingen bij gewone mensen. Nu wil men om Europees budgettair mededogen te claimen nogmaals hard besparen bij werkenden en werkzoekenden. De meer begoeden worden opnieuw ontzien. Deze regering is en blijft sociaal en fiscaal onrechtvaardig.
2018-07-18 Sneller minder dop nieuwe sociale flop?
JUL 18

Sneller minder dop: nieuwe sociale flop?

Het ACV is verbijsterd over een studie die federaal minister van Werk, Kris Peeters laat maken over de verdere degressiviteit van de werkloosheid. Meerdere kranten berichten hierover. Dat onderzoek bekijkt of en hoe een werkloosheidsuitkering sneller kan dalen. Dreigt deze regering de zoveelste verkeerde sociale keuze te maken?  
180718 Antwerp Pride
JUL 18

Stap mee met de Antwerp Pride op 11 augustus!

Onze deelname aan de Belgian Pride in Brussel op 19 mei smaakt naar meer. Daarom trekken we op zaterdag 11 augustus met z'n allen naar de Antwerp Pride!
2018-07-09 ACV waarschuwt voor toenemende aanvallen op stakingsrecht
JUL 9

ACV waarschuwt voor toenemende aanvallen op stakingsrecht

Het ACV analyseerde het  vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen in een zaak tegen een afgevaardigde en een leidinggevende van het ABVV. Het ACV hoopt dat dit vonnis in hoger beroep zal worden hervormd. De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft duidelijk voorrang aan het recht op vrije meningsuiting, ook wanneer die wordt uitgeoefend op de openbare weg.   
180626 Verhoging bijdragen
Op 1 juli verhogen een aantal ACV-bijdragen. Dankzij die aanpassing kunnen we verder investeren in onze dienstverlening. Denk maar aan een digitaal loket op onze website, dienstverlening op afspraak, individuele loopbaanbegeleiding, enz.
Lees meer
180619 Vakantie miniatuur
JUN 19

Het ACV wenst je een mooie zomer!

De zomer staat voor de deur, dus is het tijd voor vakantie! Ontdek alle info in ons vakantieboekje, download onze vakantieaffiche en materiaal voor sociale media.
180612 Wat moet je weten als jobstudent?
JUL 9

10 tips voor jobstudenten

Wil je iets bijverdienen als jobstudent? Dan ken je best je rechten en plichten. We bundelen ze in 10 handige vragen!
180604 Jeugd-seniorvakantie
JUN 4

Geen recht op vakantie? Dit is de oplossing!

Kan dat wel? Pas afgestudeerd en toch vier weken betaalde vakantie? Of vier weken vakantie na een lange periode van werkloosheid of invaliditeit? Check zeker wat jeugd- of seniorvakantie inhoudt!
2018-06-21 Mantelzorgers beter ondersteunen ook financieel
JUN 25

Mantelzorgers beter ondersteunen, ook financieel

Heel veel mensen verlenen mantelzorg. Dat aantal zal ook alsmaar stijgen. Maar wie minder gaat werken om mantelzorg op te nemen, ziet zijn inkomen flink dalen. En dat in een context die emotioneel en fysiek al heel zwaar is en enorm veel eist van mensen. Daarom moeten de Vlaamse aanmoedigingspremies voor wie halftijds of voltijds onderbreekt verdubbeld worden zodat wie mantelzorg verleent zijn inkomen niet ziet dalen onder de Europese armoedegrens.
180607 Enquête Jongeren Over Werk vierkant
JUN 7

Enquête Jongeren Over Werk

Hoe kijk jij naar de arbeidsmarkt? Wat zijn jouw noden, moeilijkheden en verwachtingen? Wat kan er beter? Welke kansen wil je krijgen? We willen het graag weten! Daarom werkten we samen met het departement arbeid van de UCL de grote ‘jongeren over werk enquête’ uit.
2018-06-07 Wetsontwerp zware beroepen privésector getuigt van totaal gebrek aan visie op loopbanen
JUN 7

Wetsontwerp zware beroepen privésector getuigt van totaal gebrek aan visie op loopbanen

De sociale partners in het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst hebben een verdeeld advies uitgebracht over het wetsontwerp dat de basisregels voor zwaar werk in de privésector vastlegt. De allerbelangrijkste kritiek van de vakbonden slaat op de context waarin deze besprekingen gevoerd moeten worden.
180605 Tax Justice Day 2018
JUN 5

Zonder rechtvaardige belastingen domineert de wet van de jungle

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) en het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) organiseren op donderdag 7 juni 2018 de achtste editie van de Tax Justice Day. Tussen 7.00u en 8.30u. zijn er acties op een heleboel plekken in België.
2018-05-30 23 landen op het matje op de Internationale Arbeidsconferentie
JUN 4

23 landen op het matje op de Internationale Arbeidsconferentie

Maandag startte in Genève de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Tijdens deze conferentie beoordeelt de Commissie voor de Toepassing van de Normen een reeks landen die op het matje moeten komen voor schending van door hen geratificeerde IAO-conventies. In overleg tussen werkgevers en vakbonden werd er een lijst van 23 landen opgesteld. Die landen moeten vanaf vandaag een voor een voorkomen.
2018-05-23 Start Internationale Arbeidsconferentie 2018
MEI 29

Start Internationale Arbeidsconferentie 2018

Dit jaar vindt de 107ste Internationale Arbeidsconferentie plaats van 28 mei tot 8 juni in Genève. Blikvanger dit jaar is de opstart van de besprekingen rond “geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van vrouwen en mannen in de arbeidswereld”.
2018-05-23 Wetsontwerp zwaar werk bevat grote hiaten
MEI 23

Wetsontwerp zwaar werk bevat grote hiaten

Op 22 mei hadden de sociale partners in het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst advies moeten geven over het wetsontwerp dat de basisregels voor zwaar werk in de privésector vastlegt. Omdat de werkgeversbank niet in quorum was, is dit vandaag niet gelukt.
180517 10 belangrijke weetjes over re-integratie
MEI 17

Tien belangrijke weetjes over re-integratie

De jongste weken kregen we heel wat klachten binnen van zieken over mistoestanden bij de nieuwe re-integratieprocedure. Dit gaat over de procedures bij een arbeidsgeneesheer waarbij wordt bekeken of je tijdens je ziekte aan het werk kan in eventueel aangepast werk. Daarom zetten we 10 belangrijke weetjes op een rij.
18-05-15 ABVV en ACV eisen de vrijlating van Mounir Tahri en Jiyed Cheikhe
MEI 15

ABVV en ACV eisen de vrijlating van Mounir Tahri en Jiyed Cheikhe

Zeven mensen zonder papieren werden op 9 februari opgepakt in de lokalen van Globe Aroma, een vzw in de Brusselse socioculturele sector die interculturele en artistieke uitwisselingen organiseert en zich inzet voor de integratie van migranten. Twee van hen werden naar het gesloten centrum 127 bis gebracht: Mounir Tahri, vakbondsmilitant, en Jiyed Cheikhe, kunstschilder. Vandaag zitten ze daar nu al drie maanden vast.
180427 Wat te doen bij een arbeidsongeval?
APR 27

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Je hebt een arbeidsongeval. Wat doe je dan? We overlopen hier de vijf belangrijkste stappen.
2018-04-25 Afleidingsmanoeuvres
APR 25

Afleidingsmanoeuvres

Het is voor de vakbonden compleet onduidelijk waarom er binnen de regering een blokkage optreedt over de verhoging van de syndicale premie.
180419 Budget voor verhoging bijstandsuitkeringen veel kleiner dan aangekondigd
APR 19

Bijstandsuitkeringen verhogen, wel minder dan beloofd

In het regeerakkoord van 2014 beloofde de regering dat ze de sociale uitkeringen zou optrekken tot de Europese armoedegrens. Dat vergt volgens het Rekenhof een investering van ongeveer 1,5 miljard euro. De regering voerde dat plan echter nooit uit. Nu ligt er een zeer flauw afkooksel op tafel.
180419 11 oplossingen voor de toekomst van de sociale zekerheid miniatuur
APR 19

9 oplossingen voor de toekomst van de sociale zekerheid

De voorbije 6 maanden nodigde ACV-West Vlaanderen 9 (ondertussen 11) sprekers uit. Ze lieten hun licht schijnen over de toekomst van de sociale zekerheid. Wie betaalt de rekening? Wie zal van het vangnet gebruik kunnen maken? Herbekijk nu de video's!
180327 Bijkluswet in conflict met Europese regels
MRT 27

Bijkluswet in conflict met Europese regels

Het belangenconflict tegen het onbelast bijverdienen loopt af. En wat nu? Doet de regering gewoon verder met zijn wetsontwerp, ondanks zwaar protest? Dan loopt ze het risico om in aanvaring te komen met de Europese regels en rechtspraak.
180319 Pensioenkrant
MRT 19

Pensioenkrant schept duidelijkheid in de chaos

Is het pensioenbedrag in België voldoende om van te leven? Tot wanneer zal ik moeten werken? En wat als ik een zwaar beroep uitoefen? Dat lees je in onze pensioenkrant. Want onze keuze, dat zijn betere pensioenen!
2018-03-09 Herstructureringen: alternatieven ernstig nemen én verantwoordelijkheid opnemen
MRT 9

Herstructureringen: alternatieven ernstig nemen én verantwoordelijkheid opnemen

Het sociaal overleg rond aanpassingen aan de Wet Renault zit in de laatste rechte lijn. ACV, ABVV en ACLVB hopen dat er alsnog een akkoord kan gevonden worden tussen de sociale partners. Cruciaal is dat bedrijven die herstructureren werknemers van onderaannemers niet in de kou laten staan. Want ook deze werknemers worden rechtstreeks en keihard getroffen.
180305 Publicaties jongeren 2018
MRT 5

Een studentenjob of net afgestudeerd? Check onze nieuwe brochures!

Heb je binnenkort een studentenjob? Of studeer je bijna af en ga je aan het werk? Dan moet je met heel wat rekening houden. Check daarom onze nieuwe brochures!
2018-02-28 Vakbonden starten procedure tegen de ingreep in de gelijkstellingen voor het pensioen
FEB 28

Vakbonden starten procedure tegen de ingreep in de gelijkstellingen voor het pensioen

ACV, ABVV en ACLVB zijn de procedure gestart bij de Raad van State tegen de regeringsingrepen die de gelijkstellingen van periodes van werkloosheid en SWT voor het pensioen beperken en ingrijpt in de eenheid van loopbaan. 
180228 Langdurig werklozen: verplichte klus of verplicht de klos?
FEB 28

Langdurig werklozen: verplichte klus of verplicht de klos?

Het ACV ziet de politieke profilering van Open VLD-er Egbert Lachaert op kap van werkzoekenden. Om minstens vijf redenen is zijn idee fout.
2018-01-29 Verbeteringen aan de zorgverloven
JAN 29

Belangrijke verbeteringen aan de zorgverloven

Vandaag werden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens over drie belangrijke aanpassingen aan de stelsels voor thematische verloven en tijdkrediet. Dit in uitvoering van de afspraken rond welvaartsvastheid in het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018. In het voorjaar 2017 was immers beslist om nog 1,6 miljoen euro opzij te houden om pas later een bestemming te geven, na evaluatie van de nieuwe regeling inzake loopbaanonderbreking van alleenstaande ouders met kinderen.
2018-01-26 De sociale zekerheid behoort toe aan wie ertoe bijdraagt
JAN 29

De sociale zekerheid behoort toe aan wie ertoe bijdraagt

CM/MC, ACV-CSC en beweging.net/MOC verzetten zich tegen het populistische discours dat probeert te doen geloven dat de opvang van vluchtelingen onze sociale zekerheid in gevaar brengt. Niet de vluchtelingen bedreigen onze sociale zekerheid maar wel de federale regering door zwaar te snijden in de ontvangsten, zware besparingen op te leggen en hervormingen ten koste van de rechthebbenden door te voeren.
2018-01-22 Loonmarge weggesjoemeld door nieuwe loonwet
JAN 22

Loonmarge weggesjoemeld door nieuwe loonwet

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceerde cijfers over de loonontwikkeling in België en de buurlanden. Er is ruimte voor loonopslag, maar door de kunstgrepen die de regering inbouwde in de loonwet wordt die marge doelbewust weggerekend.
2018-01-16 Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen
JAN 16

Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Vandaag bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC.
2017-12-18 Het energiepact moet aangevuld worden met plan voor rechtvaardige transitie
DEC 18

Het energiepact moet aangevuld worden met plan voor rechtvaardige transitie

Moeten we vasthouden aan kerncentrales of ons klaarmaken voor de energie van de toekomst? Voor het ACV is het antwoord duidelijk. De kerncentrales sluiten, zoals voorzien in de wet, is de beste garantie voor de tewerkstelling in de toekomst.
171215 Actieplan voor werkbaar werk miniatuur
DEC 15

Actieplan voor werkbaar werk

Een werkbaarheidsscan en de oprichting van een werkbaarheidsfonds moeten leiden tot meer werkbaar werk voor Vlaamse werknemers. Het zijn enkele voorstellen van de Vlaamse sociale partners na de tegenvallende resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016.
Syndicale premie 104 euro miniatuur
DEC 8

Uitzendkracht? Loop geen 104 euro mis

Als uitzendkracht heb je er alle belang bij om je aan te sluiten bij een vakbond. Dankzij de syndicale premie van 104 euro krijg je als lid een groot deel van je jaarlijkse bijdrage terug. Vergeet ook je eindejaarspremie niet!
Minder werken: tijdkrediet en loopbaanonderbreking
DEC 5

De afspraken rond tijdskrediet in een notendop

Wat is tijdskrediet? Voor wie is het bedoeld, wat zijn de voorwaarden, de procedures? Heb ik recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie? En wat met de landingsbanen? Het ACV informeert je.