ACV blijft grootste vakbond in Oost-Vlaanderen

In mei vonden sociale verkiezingen plaats in alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers.  Het ACV bevestigt zijn status als grootste vakbond in Oost-Vlaanderen, dit zowel in het comité voor preventie en  bescherming als in de ondernemingsraad. Het ACV bedankt iedere kiezer voor het vertrouwen in onze afgevaardigden.

Vierjaarlijkse test

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats in alle privé ondernemingen vanaf 50 werknemers. In ondernemingen met minder dan 100 personeelsleden kiezen de werknemers hun afgevaardigden voor het comité preventie en bescherming op het werk (CPBW). In bedrijven met meer dan 100 werknemers worden daarnaast ook nog de afgevaardigden in de ondernemingsraad verkozen.
In de cirkeldiagrammen zie je de zetelverdeling voor beide organen in onze provincie, uitgedrukt in procenten. Zoals je kan zien, haalt het ACV 6 zetels op 10 in het CPBW en nog ruim meer dan de helft van de zetels voor de ondernemingsraad.


Behaalde zetels (procentueel)  in CPBW in Oost-Vlaanderen – sociale verkiezingen 2016


Behaalde zetels (procentueel) in ondernemingsraad in Oost-Vlaanderen – sociale verkiezingen 2016

Dagelijks werk

Uiteraard zijn we blij met deze uitslag. Het herbevestigt onze positie en het geeft aan dat onze werking en onze afgevaardigden op de vloer op appreciatie kunnen rekenen. Het geeft ons ook recht van spreken.

De uitslag is voor het ACV een momentopname. De beste campagne loopt vier jaar. Vandaar dat onze ACV-afgevaardigden nu al opnieuw aanspreekbaar zijn, je spreekbuis zijn naar de werkgever en je vertegenwoordigen op de eerste bijeenkomst van de overlegorganen.

Goed gevormd en ondersteund

De ACV-kandidaten die voor de eerste keer verkozen zijn, kunnen terecht in de basisvorming, de meer ervaren afgevaardigden scholen zich bij in voortgezette vorming. De komende vier jaar krijgen ze op geregelde tijdstippen deskundige opleiding waardoor ze hun mandaat met kennis van zaken kunnen waarnemen. Hun vrijgestelde secretaris begeleidt hen in de onderneming en met specifieke vragen rond wetgeving kunnen ze terecht bij de dienst onderneming ...

Op deze solide basis staat het ACV al meer dan 125 jaar voor deskundige en betrouwbare afgevaardigden op de werkvloer. Mensen die belangeloos opkomen voor hun collega’s. Die liefst overleggen, zolang het kan, maar ook actie voeren, als het moet. Zij maken het ACV. Het ACV wenst niet alleen de kiezers te bedanken, maar ook zijn duizenden afgevaardigden die in hun bedrijf elke dag het verschil proberen te maken voor hun collega’s.