ACV schrijft handvest met 10 basisrechten werkzoekenden

Handvest van de werkzoekende
Veel mensen zijn vandaag op zoek naar (ander) werk. Daarbij komen ze niet alleen met potentiële werkgevers in contact, maar ook met de VDAB, de RVA, uitzendbureaus en outplacementkantoren, gespecialiseerde begeleidingsdiensten voor werkzoekende jongeren of personen met een arbeidshandicap ...

Het is belangrijk dat werkzoekenden tijdens die contacten kunnen terugvallen op duidelijke rechten. Het ACV heeft daarom een ‘handvest’ geschreven met tien concrete basisrechten voor werkzoekenden. Het ACV voert nu campagne om deze rechten te laten opnemen in het handvest van de VDAB en om te zetten in wetgeving. Marc Peelman, verantwoordelijke voor de arbeidsmarkt- en werkzoekendenwerking bij ACV Oost-Vlaanderen, geeft meer tekst en uitleg bij dit handvest.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit handvest te schrijven?

‘In oktober 2014 bezochten we met de werkzoekendenwerking een aantal dienstverleningspunten om er te praten met werkzoekenden. We vroegen hen met welke problemen ze te maken kregen tijdens hun zoektocht naar werk.

Geen antwoord krijgen op mijn sollicitatie was een veelgehoord antwoord. Moeilijkheden met de VDAB of om een opleiding te volgen stond ook bovenaan het lijstje en de kosten die de zoektocht naar werk met zich meebrengen (verplaatsingskosten, eventuele kinderopvang ...) lopen soms snel op. Door deze bevraging en uit verhalen die we van collega-dienstverleners aangereikt kregen, merkten we al snel dat er heel wat onduidelijkheid en (rechts)onzekerheid is voor werkzoekenden.’

De focus ligt ook steeds minder op de rechten van de werkzoekende. Er zijn heel wat strenge maatregelen gekomen die deze rechten hebben ingeperkt, denk maar aan de beperking in tijd van de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters.

Het is essentieel dat naast de plichten ook de rechten van werkzoekenden gevrijwaard worden. Deze rechten moeten in wetgeving omgezet worden, die een optimale rechtszekerheid moet bieden aan werkzoekenden.’

Hoe is dit handvest tot stand gekomen?

‘We hebben alle verhalen van werkzoekenden en collega’s gebundeld en op basis daarvan hebben we tien voorstellen van basisrechten voor werkzoekenden opgesteld. Met het ontwerp zijn we naar de werkzoekenden zelf gestapt en na een aantal aanpassingen is het handvest gelanceerd op 1 maart 2016.

Ook Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, heeft een exemplaar ontvangen en heeft het meegenomen naar het beheerscomité van de VDAB. Nu maar hopen dat de VDAB onze basisrechten ook wil integreren in hun handvest zodat het geen dode letter blijft …’

Je noemde net de VDAB. Welke rol spelen zij in de zoektocht naar werk?

‘De VDAB is niet meer de enige organisatie die ervoor zorgt dat de juiste persoon bij de juiste job terechtkomt. Er zijn heel wat spelers bijgekomen, zoals uitzendkantoren, outplacementbureaus, gespecialiseerde begeleidingsdiensten voor werkzoekende jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap ... De VDAB is nu ook bevoegd voor de controle, beschikbaarheid en (gedeeltelijk) sanctionering van werkzoekenden. Als werkzoekende zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom doen veel werkzoekenden beroep op onze bijblijfconsulenten bij de zoektocht naar (ander) werk.’

Waarvoor kunnen mensen nog bij jou terecht?

 ‘De ACV-werkzoekendenwerking informeert werkzoekenden en brengt hen bijeen. Naar aanleiding van de lancering van het handvest bijvoorbeeld, hebben we in Oost-Vlaanderen een aantal infosessies georganiseerd over de rechten en plichten van de werkzoekende en de (nieuwe) bevoegdheden van de VDAB.

Als we zaken onrechtvaardig vinden, zoals de beperking in tijd van de inschakelingsuitkering voor schoolverlaters, proberen we die ook aan te kaarten bij de regering(en) en trachten we daar iets aan te veranderen door overleg, of door actie, als het moet.’

 De (gratis) papieren brochure kan je aanvragen bij Marc Peelman, tel. 03 765 21 62, mpeelman@acv-csc.be of digitaal bekijken en downloaden.