Toename langdurige werklozen fundamenteel aanpakken

Vandaag was het de beurt aan Securex om uit te pakken met cijfers over het toenemende aantal langdurig zieke werknemers. Alhoewel sommigen blijven verwijzen naar 'profiteurs', zijn de echte oorzaken voor de groeiende groep zieke werknemers overduidelijk: de vergrijzing van werknemers en de toenemende stress op het werk. Ook uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV bleek al dat het met werkbaar werk niet de goede kant uitgaat. De problemen en oorzaken zijn gekend, het wordt dan ook hoog tijd om fundamentele oplossingen uit te werken. “Wie in een citroenloopbaan werkt, is sneller opgebrand,” stelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV. “Daarom willen we een loopbaan waar werk en gezin gemakkelijker gecombineerd kunnen worden en er meer geïnvesteerd wordt in vorming en opleiding. Zo'n loopbaanmodel moet ook van in het begin uitgerold worden, niet vanaf de 50e verjaardag van een werknemer.”

Loopbaanmodel

Het Vlaams ACV stelt een loopbaanmodel voor waarmee de loopbaan en het werk werkbaar wordt gehouden,  op elke leeftijd en in elke levens-en loopbaanfase. Dit model is gebouwd rond drie rechten: 
 1. het recht op levensbreed, loopbaanlang en levenslang leren
 2. het recht op een lerende en leefbare loopbaan 
 3. het recht op een leeftijdsbewust, levensfasebewust en loopbaanfasebewust personeelsbeleid. 
Deze drie basisrechten moeten duurzame inzetbaarheid garanderen. Eerlijke en correcte collectieve arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden en een motiverende arbeidsinhoud zijn essentiële bouwstenen van dit model.  

Lerende loopbaan

Leren moet levensbreed, loopbaanlang en levenslang gegarandeerd zijn. Het gaat om een recht om zichzelf levensbreed te kunnen ontwikkelen, door tijdens de ganse loopbaan en ook wanneer je niet (meer of nog niet) actief bent op de arbeidsmarkt zowel jobgerichte als algemene (maatschappelijke) vorming te kunnen volgen. 
Jobs moeten een gevarieerde jobinhoud hebben en groei-en ontwikkelperspectief bieden aan de werknemer en appeleren tot om-en bijscholing. Zo creëer je een lerende loopbaan. Op de werkvloer moet een leerklimaat heersen dat ruimte biedt voor formeel leren en informeel leren. 
Een lerende loopbaan moet leefbaar zijn en gedijt enkel op een werkvloer die kwaliteitsvolle arbeid mogelijk maakt en waar aandacht is voor werkbaar werk en combinatie gezin-arbeid. 
HR beleid moet leeftijdsbewust, levensfasebewust en loopbaanfasebewust worden uitgebouwd. Een leeftijds- en levensloopfasebewust HR beleid houdt rekening met de uitdagingen maar ook beperkingen die we als junioren, medioren en senioren op de arbeidsmarkt ervaren. Een loopbaanfasebewust HR beleid houdt rekening met ontwikkelingen in specifieke loopbaanfases:
 • zich leren inwerken in de startersfase
 • kinder-of mantelzorg combineren in de spitsuurfase
 • doorgroeikansen bieden naar andere functies in de balansfase
 • heroriënteringsmogelijkheden bieden in de seniorfase 

Meer info?

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
 • David Vanbellinghen
  02 246 34 82
  0477 37 88 17