Persberichten 2017

ACV laat van zich horen
2017-11-17 Pijler van sociale rechten
NOV 17

Pijler van sociale rechten: een grote stap voor de werknemers

Vandaag wordt in Göteborg  de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project.
2017-10-24 Minder pensioen voor wie tussen zijn 14 en 20 jaar begon te werken
OKT 24

Minder pensioen voor wie tussen zijn 14 en 20 jaar begon te werken

Het ACV hoopt dat de plenaire vergadering van het parlement oor heeft voor de ongerustheid van tienduizenden mensen. En alsnog het plan eenheid van loopbaan stopt.
2017-10-17 Uitzendarbeid met contract van onbepaalde duur
OKT 17

Natuurlijk zijn we voor contracten onbepaalde duur, maar...

Minister Peeters vroeg vakbonden en werkgevers een akkoord te sluiten om contracten van onbepaalde duur in de uitzendsector mogelijk te maken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal hierover niet onderhandelen.
2017-10-09 Geen akkoord over zware beroepen
OKT 9

Geen akkoord over zware beroepen: gezondheid van werknemers in gevaar

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven. 
2017-09-11 Werknemers en hun kinderen beter beschermd tegen gevaarlijke stoffen
SEP 11

Werknemers en hun kinderen beter beschermd tegen gevaarlijke stoffen

Vandaag verscheen in het Belgische Staatsblad nieuwe wetgeving die werknemers en hun kinderen beter beschermt tegen stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). Het ACV is bijzonder tevreden met deze betere bescherming. 
2017-08-23 ACV in diepe rouw
AUG 23

ACV in diepe rouw

Maandag 21 augustus gebeurde een vreselijk drama in de het ACV dienstencentrum in Diest. ACV-collega Sara Vanpassel werd neergeschoten. Het ACV veroordeelt deze laffe daad en doet er alles aan om de familie en de collega’s in deze extreem moeilijke omstandigheden te ondersteunen. 
2017-07-31 Het Tomorrowland van gewone mensen ziet er opnieuw minder goed uit
JUL 31

Het tomorrowland van de gewone mensen ziet er opnieuw minder goed uit

De regering legt voor snel politiek gewin een enorme hypotheek op het welzijn van de komende generaties.
2017-07-14 Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in onze pensioenen
JUL 26

Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in onze pensioenen

Op basis van de tekst die pensioenminister Bacquelaine publiceerde op zijn website werd ons duidelijk dat de Ministerraad vorige donderdag besliste de werknemerspensioenen opnieuw te verlagen.
2017-07-14 Niet uitgaven maar ontvangsten zijn het probleem 150
JUL 14

Begroting: niet uitgaven, maar ontvangsten zijn het probleem

Het wordt hoog tijd dat de federale regering kijkt naar zijn inkomsten om de begroting op orde te krijgen.
2017-06-28 7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen
JUN 28

7 op 10 werknemers zien koopkracht dalen

De voorbije weken hielp het ACV duizenden werknemers bij het invullen van hun belastingbrief. Het ACV bevroeg 1.700 van hen over hun koopkracht, spaargedrag en belastingen. De resultaten van de bevraging tonen aan dat we de goednieuwsshow van de regering over koopkracht toch best met een flinke korrel zout nemen.
2017-06-28 Voor een progressief beleid in Brussel
JUN 28

Voor een progressief beleid in Brussel

Het Brussels regionaal comité van het ACV neemt akte van de politieke crisis in de schoot van de Brusselse en Waalse gewestregeringen en, als gevolg daarvan, binnen de regeringen van de Franse Gemeenschap en van de Brusselse Gemeenschapscommissies.
170616 Hoe sociaal stemmen Belgische Europarlementariërs?
JUN 26

Hoe sociaal stemmen de Belgische euro-parlementsleden?

21 Belgische Europese parlementsleden nemen belangrijke beslissingen over een waaier aan sociale en economische onderwerpen. Het ACV liet de onafhankelijke ngo VoteWatch Europe nagaan hoe sociaal onze landgenoten in het Europees parlement stemmen.
2017-06-26 Europees arrest zet hervorming insolventierecht Minister Geens op de helling
JUN 26

Europees arrest zet hervorming insolventierecht Minister Geens op de helling

Het Europees Hof van Justitie heeft zich uitgesproken tegen de stille faillissementsprocedure. Minister Koen Geens (CD&V) wil zo'n procedure echter volgende week woensdag door de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht laten stemmen.
2017-06-21 Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd
JUN 21

Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd

Vandaag, 21 juni, hebben de drie vakbonden hun pleidooien gehouden in het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de verstrenging van het vervroegd pensioen en het optrekken van de leeftijd voor het overlevingspensioen.
2017-06-17 Luc Cortebeeck verkozen tot voorzitter van IAO
JUN 17

Luc Cortebeeck verkozen tot voorzitter van IAO

Vandaag werd Luc Cortebeeck, erevoorzitter van het ACV, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In die hoedanigheid zal hij onder meer de raad van bestuur van de IAO voorzitten.
2017-06-07 Deze landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie
JUN 7

Deze landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie

Op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) onderzoeken regeringen, vakbonden en werkgevers samen telkens een 24-tal schendingen van internationale arbeidsnormen. Ook twee landen van de (huidige) Europese Unie worden geviseerd.
2017-06-06 Conferentie Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van start
JUN 6

Conferentie Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van start

In Genève is de jaarlijkse Conferentie gestart van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zeg maar het mondiale Ministerie van Werk. Het ACV heeft daar altijd zwaar in geïnvesteerd. En dat is deze keer niet anders.
Het Groot Rapport 970x220
MEI 17

Het groot rapport van de regering Michel

Met de campagne ‘Het groot rapport van de regering Michel’ maken ABVV, ACV en ACLVB de balans op van de regering en dringen ze aan op een rechtvaardiger en eerlijker beleid.
2017-05-11 Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten
MEI 11

Geef inspectie toegang tot databank met uitzendcontracten

De Pano-reportage over mensonwaardige excessen van uitzendarbeid bij DHL is schokkend. Maar helaas niet verrassend. Er moet veel sterkere controle komen op het naleven van de regelgeving rond uitzendarbeid.
170508 Zware beroepen vakbonden leggen hun voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité
MEI 8

Zware beroepen: vakbonden leggen voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité

ACV, ACLVB en ABVV zijn de aanslepende discussies over zware beroepen beu en stelden vandaag in het Nationaal Pensioencomité (NPC) een uniek instrument voor dat toelaat om zware beroepen te definiëren.
2017-04-21 Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit
APR 21

Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit

De vakbonden vernemen dat de regering een beslissing over het voorstel van minister Bacquelaine rond 'eenheid van loopbaan' heeft uitgesteld. We blijven druk zetten om van dit uitstel afstel te maken.
2017-04-20 Bacquelaine treft werknemers met lange loopbaan
APR 20

Pensioenminister treft werknemers met lange loopbaan

Vrijdag wil de minister van Pensioenen opnieuw een maatregel doordrukken die desastreus is voor werknemers met een lange loopbaan die op het einde van hun carrière een periode ‘inactief’ zijn, die dus ziek of werkloos worden.
170419 Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid
APR 19

Vakbonden: "Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid"

De drie grootste vakbonden van dit land eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat.
2017-03-31 Sancties voor langdurig zieken nefast voor re-integratie én onevenwichtig
MRT 31

Persbericht: Sancties voor langdurig zieken nefast voor re-integratie

Het ACV is woedend over de regeringsbeslissing om langdurig zieken met sancties te dwingen tot medewerking aan re-integratietrajecten. Al even betreurenswaardig is de beslissing om nog extra te besparen op tijdkrediet.
2017-03-30 Sociale zekerheid wordt onzeker
MRT 30

Persbericht: Sociale zekerheid wordt onzeker

Als het parlement de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid goedkeurt, dan wordt de werknemers een stuk inkomenszekerheid afgepakt. De nieuwe wet garandeert niet voldoende de financiering van de pensioenen, de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen. We roepen de parlementairen op om de wet niet goed te keuren.
2017-03-21 Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State
MRT 21

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State

Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen een beperkt fictief loon (1947,87 euro). Met een lager pensioen als gevolg. Onrechtvaardig vinden de vakbonden.
2017-03-20 Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op
MRT 20

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

De regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af. Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park. Voor de werknemers blijft het inleveringen regenen. Voor de werkgevers is het alleen maar aanleiding om te hengelen naar nog meer fiscale cadeaus voor de bedrijven en hun aandeelhouders en nog meer inleveringen voor de werknemers.
2017-03-08 Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine
MRT 8

Landingsbaners verliezen pensioen door retroactieve ingreep van minister Bacquelaine

Ze vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden. Door de beslissing van minister Bacquelaine is die impact er wel. En de betrokkenen kunnen niets meer veranderen aan hun keuze die ze in onverdachte tijden en te goeder trouw maakten. Als er geen oplossing komt, starten ACV, ABVV en ACLVB tegen deze ingreep een procedure bij de Raad van State. 
2017-03-01 Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk
MRT 1

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

Na jarenlange vakbondsactie, kwam het Europees Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk.
2017-02-24 De sociale zekerheid lijdt onder de minderinkomsten door politieke beslissingen
MRT 1

Sociale zekerheid lijdt onder minderinkomsten door politieke beslissingen

Uit nieuwe ramingen van de inkomsten en uitgaven voor de sociale zekerheid voor 2016 en 2017, blijkt het tekort groter te zijn dan voorzien in december 2016.
2017-02-22 Eerste lessen uit proefprojecten duaal leren
ACV Jongeren gelooft sterk in het duaal leren. Daarom gingen we in gesprek met 50 leerlingen en hun trajectbegeleiders in de proefprojecten. Uit deze gesprekken kwamen een aantal verbeterpunten naar voor. ACV-Jongeren vraagt aan minister Crevits om hierover het gesprek aan te gaan. Om zo het duaal leren nog te verbeteren. Check de video.
Lees meer
2017-02-22 Minister Muyters vergist zich meermaals in SWT
FEB 22

Minister Muyters vergist zich meermaals in SWT

SWT is niet het probleem, wel het ontslag van oudere werknemers. Door SWT af te schaffen verdwijnen die ontslagen niet, maar maakt het alleen maar goedkoper voor de werkgever. De ontslagen werknemer komt alsnog op straat te staan. Maar dan enkel met een werkloosheidsvergoeding. SWT is ook geen bevoegdheid van minister Muyters. Het aan de slag helpen van werklozen wel. Net zoals het wegwerken van (leeftijds)discriminatie bij aanwervingen. Misschien kan hij daar meer en beter werk van maken?
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
FEB 16

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
2017-02-10 Marc Leemans ondertekent jaarverslag nationale bank niet
FEB 10

Marc Leemans ondertekent jaarverslag Nationale Bank niet

"In het jaarverslag ligt de focus op het saneringsbeleid van de uitgaven, terwijl de begroting vooral één groot lek inzake fiscale ontvangsten blijkt”, zegt Leemans. 
ACV 2017-01-31 Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed
JAN 31

Algemene Raad ACV keurt ontwerp IPA goed

De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.“Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen.", zegt voorzitter Marc Leemans.
ACV 2017-01-12 Ontwerp IPA 2017-2018
JAN 12

Ontwerp-IPA 2017-2018

Het ontwerp-IPA biedt perspectief op loonsverhoging, op een betere koppeling van pensioenen en uitkeringen aan de welvaart en op verder sociaal overleg over grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen  het ACV start nu de consultatie over dit ontwerp IPA. De Algemene Raad spreekt zich uit op 31 januari.Als dit ontwerp de interne consultaties doorstaat, beschikken we over een stevig kader voor de onderhandelingen in de sectoren en bedrijven”, aldus ACV voorzitter Marc Leemans.