ACV en jongeren? Een goede combinatie!

ACV-Jongeren: het jongerennetwerk van het ACV

ACV-jongeren
ACV-Jongeren is dan ook het jonge-militanten-netwerk van het ACV.
ACV is een vakbond die er staat voor de jongeren en met de jongeren. Dat besef is diep doorgedrongen in onze vakbond. Met daarbij heel veel oog voor hen die de meeste toekomst voor zich hebben, de toekomstige en huidige jonge werknemers.
De jongerenwerking wil positief en pro-actief opkomen voor de belangen van alle jonge werknemers in om het even welk statuut, voor werkenden en niet-werkenden, in het bedrijf of in de regio op het gebied van werk, inkomen, sociale bescherming en de kwaliteit van het leven in Vlaanderen en Brussel. Om alle jonge werknemers maximale kansen te geven om de overgang naar werk te ondersteunen, een duurzame loopbaan uit te bouwen en een solidaire samenleving op te bouwen. 
Werken met jonge werknemers vraagt een eigen benadering en een werking die een maximale ontplooiing en inbreng van jong engagement mogelijk maakt. Hier vind je als jonge militant allerlei informatie over zowel huidige activiteiten als toekomstige activiteiten en ondersteuning in je vakbondswerk.” 

Meer info?

  • Ben je ACV-militant?
    Surf naar acv-militanten.be en bezoek het speciale jongerenluik. Let op. Wel even inloggen dus hou je lidkaart of je e-Id bij de hand.
  • Mailen kan ook: jongeren@acv-csc.be

12 maart 2015: Jongerenmilitantendag sociale verkiezingen