Je loonbriefje

De hoogte van je loon is onder meer afhankelijk van de functie die je uitoefent en van de sector of onderneming waarin je tewerkgesteld bent. Als er in je sector geen specifieke regeling is voorzien, geldt het minimumloon. Je verdient altijd een brutobedrag. Dat brutobedrag is hoger dan wat je uiteindelijk netto in je handen krijgt. Het ACV ontwikkelde een handige calculator om het verschil tussen bruto en netto te berekenen.

Wat is het minimumloon?

Als er in je sector geen specifieke regeling is voorzien, geldt het minimumloon. Dit minimumloon is bindend, niemand mag hieronder gaan. Meer betalen mag natuurlijk wel. Het minimumloon is dan ook een belangrijke bescherming voor jou als werknemer.

Gewaarborgd minimuminkomen

leeftijd Brutobedrag in euro (per maand) Brutobedrag in euro per uur (38 uren/week)
- 17 jaar 1 051,27 EUR 6,3841 EUR
17 jaar 1 141,38 EUR 6,9313 EUR
18 jaar 1 411.71 EUR 7,4785 EUR nog aanpassen
19 jaar 1 441.75 EUR 8,0257 EUR nog aanpassen
20 jaar 1 471,78 EUR 8,5729 EUR nog aanpassen
21 jaar = minimumloon 1 501,82 EUR 9,1201 EUR
21,5 jaar en 6 maanden 1 541,67 EUR 9,3621 EUR
Vanaf 22 jaar mits één jaar anciënniteit 1 559,38 EUR 9,4697 EUR

(Bedragen geldig op 01/04/2014)

Hoe wordt je nettoloon berekend?

Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden belastingen afgehouden. Wat dan overblijft, is je nettoloon. 
Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je kinderen ten laste hebt, worden er minder belastingen afgetrokken en is je nettoloon hoger dan dat van iemand anders die bruto precies evenveel verdient als jij, maar die geen personen ten laste heeft. 
De berekening van het loon gebeurt in verschillende stappen:

Van bruto naar netto

  • BRUTOLOON 
Eerst wordt je brutoloon vastgesteld.
  • BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID 
Deze afhoudingen worden enerzijds gebruikt om werknemers die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen.
  • = BELASTBAAR LOON
  • BELASTINGEN OF BEDRIJFSVOORHEFFINGEN 
Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van het aantal personen dat je fiscaal ten laste hebt en van de hoogte van je loon.
Ben je een schoolverlater die voldoet aan de voorwaarden om inschakelingsuitkeringen te krijgen van de RVA en begint je tewerkstelling tijdens de maanden oktober, november of december? Dan moet je gedurende deze maanden geen bedrijfsvoorheffing betalen op de belastbare bezoldigingen. De totale bruto bezoldiging mag evenwel niet groter zijn dan 2.575 euro per maand
  • BIJZONDERE SOCIALE BIJDRAGE 
De bijzondere bijdrage wordt per maand ingehouden. Deze is afhankelijk van het jaarlijks gezinsinkomen.

  • = NETTOLOON

Gebruik de ACV bruto-netto calculator