Pas van school: recht op vakantie?

Pas een nieuwe job, maar toch zin in vakantie? Check of je recht hebt op jeugdvakantie of aanvullende vakantie. En wat als je bedrijf de deuren sluit vanwege een collectieve vakantie in de zomer?

Heb je recht op vakantie en vakantiegeld?

In de privésector heb je pas recht op je eerste wettelijke vakantiedagen en vakantiegeld als je al een tijdje gewerkt hebt. 
Werk je een volledig kalenderjaar, dan heb je recht op 20 werkdagen vakantie. Als je vakantie neemt, wordt je normale maandwedde uitbetaald. Daarbij heb je recht op dubbel vakantiegeld.

Jeugdvakantie en/of aanvullende vakantie

Als je pas van school komt, is het niet vanzelfsprekend om tijdens het daaropvolgende jaar te kunnen genieten van het maximum aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Je kan als werknemer in de privésector misschien wel beroep doen op jeugdvakantie en/of aanvullende vakantie. 

Jeugdvakantie

Ben je jonger dan 25 jaar op 31 december 2016 en heb je je studies beëindigd in 2016 en minstens 1 maand gewerkt, dan heb je dankzij het systeem van jeugdvakantie in 2017 recht op: 
  • betaalde vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen in 2016
  • een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen (tot maximaal 4 weken) en een jeugdvakantie-uitkering betaald door de RVA die 65% van het gewone loon bedraagt. – tijdens je dagen jeugdvakantie mag je geen andere inkomsten (loon of uitkeringen) krijgen
Een tewerkstelling met de vakantieregeling 'openbare dienst' of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd tellen niet mee.
Een voorbeeld: 
Helena studeert af op 30 juni 2016 en begint te werken op 1 augustus 2016. In 2017 heeft Astrid op basis van haar prestaties recht op 10 gewone vakantiedagen. Daarbovenop komen 10 jeugdvakantiedagen zodat Jan in totaal 20 dagen vakantie heeft. 
Hoe en wanneer vraag je je jeugdvakantie-uitkering aan?
Je kan je jeugdvakantiedagen gebruiken als je gewone betaalde vakantiedagen opgebruikt zijn. Zodra dit het geval is, vraag je aan je werkgever 2 exemplaren van het formulier ‘C 103 - Jeugdvakantie’. Vul hier de einddatum van je studies, je rekeningnummer en je arbeidsprestaties in 2016 in. 
Op het berekeningsformulier vult je werkgever in hoeveel uur jeugdvakantie je die bepaalde maand hebt genomen. Bezorg beide documenten aan het ACV, dat na goedkeuring door de RVA, de jeugdvakantie-uitkering zal uitbetalen. Voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagen opneemt, moet je een nieuw berekeningsformulier vragen aan je werkgever en dit ingevuld binnenbrengen bij het ACV. De betaling van de jeugdvakantie-uitkering gebeurt de maand nadat de dagen werden opgenomen. 
Het opnemen van jeugdvakantiedagen is een recht. Je werkgever moet je toestaan om ze voor het einde van het jaar op te nemen. Als je er zelf voor kiest om de volle 4 weken niet op te nemen, dan kan dat.
Werk je in de openbare sector of in het onderwijs? 
Schoolverlaters die in dienst treden bij de overheid of het onderwijs kunnen een volledig vakantiegeld bekomen. Ben je geen 25 jaar op 31-12-2016 en je bent vier maanden na het einde of stopzetting van je studies in dienst van de overheid of het onderwijs? Dan kan je recht openen op het volledig vakantiegeld. Je moet hiervoor een speciaal aanvraagformulier invullen.  
  • Informeer je bij het ACV

Aanvullende vakantie

  • Heb je geen recht op vakantie of jeugdvakantie? Dan kan je als werknemer uit de privésector aanvullend betaald verlof nemen vanaf het eerste werkjaar of bij de hervatting van een activiteit. 
  • Wie? Je hebt al je wettelijke vakantiedagen opgebruikt, werkt in de privésector en je hebt ten minste drie maanden al dan niet aansluitend gedurende eenzelfde kalenderjaar, bij een of meerdere werkgevers gewerkt. 
  • Hoeveel? In een vijfdagenweek heb je recht op 5 dagen aanvullende vakantie na een eerste periode van tewerkstelling van 3 maanden. Na deze 3 maanden tewerkstelling wordt er per maand 2 dagen vakantie opgebouwd in een vijfdagenweek.  Indien de werkgever is tewerkgesteld in een ander arbeidsstelsel, heb je recht op vakantiedagen naar verhouding van dat arbeidsstelsel. Enkel de gepresteerde maanden binnen het kalenderjaar tellen mee.
  • Berekening. Het aantal aanvullende vakantiedagen wordt verminderd met het aantal gewone, door je werkgever of vakantiekas betaalde vakantiedagen waarop je aanspraak kan maken. Je kan je vakantiedagen aanvullen tot 20 vakantiedagen per werkjaar
  • Deze aanvullende vakantie is een mogelijkheid voor de werknemer. Als je een akkoord hebt met je werkgever kan je deze dagen opnemen vóór 31 december van het lopende jaar. 
  • Wie betaald? Het aanvullend betaald verlof wordt betaald door de werkgever, maar dat is slechts een voorafbetaling van een deel van het vakantiegeld dat voordien pas het jaar daarop werd uitbetaald.

Jeugdvakantie of aanvullende vakantie?

Als je voldoet aan de voorwaarden om te genieten van zowel jeugdvakantie als aanvullende vakantie moet je kiezen: ofwel opteren voor een stelsel van jeugdvakantie ofwel opteren voor het nieuwe stelsel van aanvullende vakantie. 
De jeugdvakantieregeling is voordeliger, omdat je het volgende kalenderjaar recht hebt op dubbel vakantiegeld. 

Wat bij collectieve vakantie in een bedrijf?

Bij een collectieve vakantie in je bedrijf moet je eerst je eventuele recht op betaalde vakantie uitputten. Indien je geen recht meer hebt op dagen betaald verlof vraag je tijdelijke werkloosheid aan.