Wat te doen bij ziekte?

Ziek worden we allemaal wel eens. Een griepje, een fikse verkoudheid, maar het kan ook erger waardoor je langer dan een paar dagen buiten strijd bent. Bijvoorbeeld omdat je opgenomen moet worden in een ziekenhuis of omdat je het slachtoffer werd van een ongeval in je privéleven.
Kan je om gezondheidsredenen niet gaan  werken, dan moet  je onmiddellijk de werkgever inlichten via  de voor jouw beschikbare kanalen: telefoon, mail, fax, bericht via een collega of een gezinslid enz. Je moet een aantal afspraken naleven: denk aan het geneeskundig getuigschrift, de controle en het gewaarborgd loon.
Naast de procedure m.b.t. de werkgever moet je ook een aantal afspraken met je ziekenfonds naleven. Hoe vraag je bijvoorbeeld ziekteuitkeringen aan?
Het ACV maakte een bevattelijke infofiche waar al deze afspraken haarfijn uitgelegd staan:
  • Download de ACV Infofiche Ziek zijn (pdf-bestand)
  • Wil je online meer lezen over de afspraken rond ziekte? Surf dan naar de rubriek Ziekte onder de inrijpoort IK ZOEK (elders op deze site)