Feestdagen en klein verlet

Feestdagen, klein verlet, verlof om dwingende reden. Wat zijn de afspraken?

Wat zijn de wettelijke feestdagen?

Als werknemer heb je sowieso recht op de tien betaalde feestdagen per kalenderjaar. In bepaalde bedrijven heb je naast die 10 wettelijke feestdagen ook recht op één of meerdere extralegale feestdagen (check het arbeidsreglement van je bedrijf). 
Feestdagen 2014 2015
Nieuwjaar Woensdag 1 januari Donderdag 1 januari
Paasmaandag Maandag 21 april Maandag 6 april
Feest van de Arbeid Donderdag 1 mei Vrijdag 1 mei
O.H. Hemelvaart (Rerum Novarum) Donderdag 29 mei Donderdag 14 mei
Pinkstermaandag Maandag 19 juni Maandag 25 mei
Nationale Feestdag Maandag 21 juli Dinsdag 21 juli
O.L.V. Hemelvaart Vrijdag 15 augustus Zaterdag 15 augustus
Allerheiligen Zaterdag 1 november Zondag 1 november
Wapenstilstand Dinsdag 11 november Woensdag 11 november
Kerstmis Donderdag 25 december Vrijdag 25 december

 • Als een betaalde feestdag op een inactiviteitsdag van de onderneming of een zondag valt, heb je recht op een vervangingsdag. Die vervangingsdag wordt per sector, per onderneming of in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Als er niets bepaald werd, is de vervangingsdag de eerste werkdag volgend op de feestdag.
 • Bij uitdiensttreding, moet je laatste werkgever in bepaalde gevallen de feestdagen betalen die vallen binnen de 15 of 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, behalve als je dadelijk aan het werk gaat bij een nieuwe werkgever. Als je minder dan 15 kalenderdagen in dienst was, dan zijn de feestdagen niet meer ten laste van je ex-werkgever. Als je tussen de 15 en 1 maand in dienst was, is er maximaal één feestdag die valt binnen de 14 kalenderdagen volgend op de tewerkstelling ten laste van de ex-werkgever. Als je meer dan 1 maand in dienst was, zijn alle feestdagen die vallen binnen de 30 kalenderdagen volgend op de tewerkstelling ten laste van de ex-werkgever. Deze regeling geldt ook voor uitzend- en studentencontracten. 

Wat is klein verlet?

Voor bepaalde familiale gebeurtenissen of voor het vervullen van je verplichtingen als burger heb je als werknemer in de privé-sector het recht om voor bepaalde duur van het werk afwezig te blijven, zonder verlies van loon of wedde. In de openbare sector zijn andere regelingen van toepassing.
Een greep uit de verschillende gebeurtenissen die recht geven op klein verlet:
 • Ga je trouwen? 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week. 
 • Trouwt je broer of zus? Dan heb je recht op een vrije dag, de dag van het huwelijk.
 • Is er een overlijden te betreuren in je familie? Afhankelijk van de band heb je recht op drie of twee vrije dagen of vrijaf op de dag van de begrafenis. 
 • Oproeping door de rechtbank of bijzitter tijdens de Europese, federale, Vlaamse of Brusselse verkiezingen geven ook recht op klein verlet.
Graag het volledig plaatje?

Bijkomende afwezigheidsdagen 

 • Naast de wettelijke voorziene afwezigheden bepalen sectorale en ondernemings-cao’s soms bijkomende afwezigheidsdagen. Check het bij je ACV-vakbondsafgevaardigde.

Werk je deeltijds?  

 • Deeltijdse werknemers hebben ook recht op deze afwezigheidsdagen gedurende de dagen dat zij normaal zouden gewerkt hebben. Dit gedurende de uren die tijdens die dag gepresteerd zouden worden. Je mag de afwezigheidsdagen kiezen met dezelfde beperking als een voltijdse werknemer.

Verlof wegens dringende reden

 • Je kan jaarlijks tot 10 werkdagen onbetaald verlof opnemen wegens dwingende redenen (soms ook wel sociaal of familiaal verlof genoemd). Voor deeltijdse werknemers worden deze 10 dagen herleid in verhouding tot de arbeidsduur. Sommige sectorale of ondernemings-cao’s voorzien in de betaling van 1 of meerdere dagen.
 • Het dwingende karakter wordt in het algemeen omschreven als een plotselinge gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de werknemer die ermee geconfronteerd wordt, waarvoor zijn tussenkomst noodzakelijk is en waardoor hij zijn arbeid tijdelijk onmogelijk kan uitoefenen.
 • De wetgeving bevat geen beperkende lijst van dwingende redenen.