Feestdagen en klein verlet voor de jobstudent?

Jobstudent feestdagen en klein verlet
Als jobstudent heb je recht op feestdagen en klein verlet. 

Feestdagen

Er bestaan 10 wettelijke feestdagen. Indien zo’n feestdag valt in de periode van je contract, dan krijg je deze ook uitbetaald. Valt de feestdag op een zondag of op een gewone inactiviteitsdag van de onderneming? Dan krijg je op een gewone werkdag een dag vrijaf. Heb je echter, bij uitzondering, die feestdag toch moeten werken? Dan heb je recht op inhaalrust (vrijaf dus) die verplicht tijdens de arbeidsuren moet worden opgenomen.   
Feestdagen na uitdiensttreding 
In bepaalde gevallen moet je laatste werkgever de feestdagen die vallen binnen de 14 of 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst betalen.

Klein verlet