Recht op kinderbijslag?

Jobstudent kinderbijslag
Of je als jobstudent nog kinderbijslag ontvangt hangt af van de leeftijd en studietoestand van de jobstudent. 
Hieronder schetsen we kort de voorwaarden voor de verschillende situaties.

Jonger dan 18

Je hebt recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt.

Je bent 18 of ouder en je studeert niet in het hoger of universitair onderwijs

Je hebt recht op kinderbijslag indien je regelmatig de lessen blijft volgen. 
De opleiding maakt deel uit van het secundair onderwijs, of de studierichting bedraagt minstens 17 lesuren van zestig minuten. 

Je bent 18 of ouder en je studeert in het hoger of universitair onderwijs

Je hebt recht op kinderbijslag als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Je bent nog geen 25 jaar;
  • Je bent, ten laatste op 30 november, ingeschreven in het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten per academiejaar. Dit mag in één of meerdere onderwijsinstellingen zijn. 
  • Schrijf je pas na 30 november in? Dan heb je pas recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op de inschrijving. 
  • Verandert het aantal studiepunten in de loop van het academiejaar tot minder dan 27 studiepunten? Zet je je studies stop in de loop van het academiejaar? In deze situaties stopt de kinderbijslag vanaf de maand daaropvolgend.
  • Studeer je (nog) niet in het studiepuntensysteem? Je hebt recht op kinderbijslag voor het gehele academiejaar als je nog geen 25 jaar bent en onderwijs volgt dat overeenkomt met een voltijds studieprogramma en leerplan of ingeschreven bent voor minimum 13 lesuren per week.
  • Als je nog geen 25 jaar bent en je alleen ingeschreven bent voor je eindverhandeling heb je recht op kinderbijslag voor (maximum) 1 academiejaar.
  • Studeer je een deel in het studiepuntensysteem en voor een deel in het vroegere systeem, dan worden de studiepunten omgerekend in lesuren. Als je in totaal 13 lesuren per week les volgt, dan heb je recht op kinderbijslag.

Studentenarbeid heeft gevolgen voor je kinderbijslag

  • Tussen 2 school- of academiejaren, mag je als student, de hele zomervakantie werken zonder uur- en inkomstenbeperking zonder dat je kinderbijslag in gevaar komt. Je moet dan wel recht op kinderbijslag gehad hebben in het 2de kalenderkwartaal.
  • Tijdens het academiejaar mag je maximaal 240 uren per kwartaal werken. Indien je meer werkt, verlies je de kinderbijslag voor het gehele kwartaal (= 3 maanden!). 
 
Eerste kwartaalJanuari, februari, maartMaximum 240 uren
Tweede kwartaalApril, mei, juniMaximum 240 uren
Derde kwartaalJuli, augustus, septemberStudeer je verder: geen uren tellen
Vierde kwartaalOktober, november, decemberMaximum 240 uren

Student met een handicap

Een student met een handicap kan tijdens de zomervakantie werken als jobstudent zonder zijn verhoogde kinderbijslag te verliezen. 
Werk je echter tijdens de weekends, dan heb je als student met een handicap geen recht meer op bijkomende kinderbijslag.