Wat mag je verdienen?

Jobstudent loon
Er bestaat niet zoiets als een 'jobstudentenloon'. Wel kent België minimumlonen.

Sector- en ondernemingscao's

Je hebt recht op het loon dat in de betreffende sector (het paritair comité) of in de ondernemingscao voor je functie en je leeftijd bepaald is. Het ACV kan je de juiste loonschalen bezorgen.

Gewaarborgd minimumloon

Indien er binnen de sector of het bedrijf geen specifieke loonregeling voorzien is en je minstens 1 maand als jobstudent werkte, heb je, als jobstudent, recht op het gewaarborgd minimumloon dat wordt vastgesteld in verhouding tot je leeftijd.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gewaarborgd bruto maand-en uurlonen op 1 januari 2018 (pc 100) en dit voor de jongeren aan de slag met een studentenovereenkomst of jongeren ouder dan 21 jaar die een alternerende opleiding volgen:
LeeftijdPercentageMaandloon (38u/week)Uurloon (38u/week)
21100%1.562,59 euro9,4894 euro
2094% 1.562 euro8,9200 euro
1988%1.348,09 euro8,3507 euro
1882%1.256,18 euro7,7813 euro
1776%1.164,26 euro7,2120 euro
1670%1.072,34 euro6,6426 euro

Voor jongeren die een gewone arbeidsovereenkomst ondertekenen, wordt het percentage opgetrokken. Zij zullen dus meer minimaal verdienen vanaf 1 januari 20186.
Nog beter nieuws was er voor hen die vanaf 1 januari 2015 beginnen te werken, want dan zal er geen verlaagd minimuminkomen meer zijn voor jonge werknemers van 18, 19 of 20 jaar.
Deze tabel geeft dus een overzicht van gewaarborgd brutomaand- en uurlonen op 1 januari 2016 (PC 100) en dit voor jongeren aan de slag met een normale arbeidsovereenkomst.
LeeftijdPercentageMaandloon (38u/week)Uurloon (38u/week)
21100%1.531,93 euro9,3032 euro
2098%1.531,93 euro9,3032 euro
1996%1.531,93 euro9,3032 euro
1894%1.531,93 euro9,3032 euro
1776%1.164,26 euro7,0704 euro
1670%1.072,34 euro6,5122 euro

Andere voordelen

Check bij de ACV-afgevaardigden in de onderneming waar je werkt of je recht hebt op een mobiliteitsvergoeding, maaltijdcheques,… 
Of stap binnen bij een ACV-dienstencentrum.

Overuren

Als je overuren presteert (dit zijn uren boven 9 uur per dag of 40 uren per week of boven lagere grenzen die vastgelegd zijn in een cao voor de onderneming of sector), moeten deze uren extra betaald worden:
  • 50% van het gewone loon extra als er meer dan 9 uur per dag of 40 uren per week gewerkt wordt;
  • 100% van het gewone loon extra voor uren die je werkt op zon- of feestdagen.Deze uren geven bovendien in principe recht op inhaalrust.

Kost en inwoning

Voor kost en inwoning kan je werkgever maximum volgende bedragen aanrekenen:
  • Ontbijt: 0,55 euro
  • Avondmaal: 0,84 euro
  • Middagmaal: 1,09 euro
  • Overnachting: 0,74 euro