Kan je ontslag nemen of ontslagen worden?

Jobstudent ontslag en opzeg
Typisch aan een studentenovereenkomst is dat ze eindig is (maximaal 12 maanden). Wil jij of je werkgever je studentencontract vroeger opzeggen dan gelden een aantal spelregels.
Bij een geschreven contract mag zowel de werkgever als de werknemer (jij dus) steeds het contract beëindigen. Er moet dan wel een opzeggingstermijn nageleefd worden. 
Je vindt de duur van deze opzeggingstermijn in onderstaand schema. 
Duur van het contractOpzegging door de werkgeverOpzegging door de werknemer
Tijdens proefperiodeOnmiddellijk (ten vroegste na de 7de dag)Onmiddellijk (ten vroegste na de 7de dag)
Tot 1 maand3 dagen1 dag
Meer dan 1 maand7 dagen3 dagen

Wanneer je geen geschreven contract hebt, kan je op ieder ogenblik zonder vooropzeg weggaan. Wanneer de werkgever jou in dit geval ontslaat, moet hij je een opzeg geven zoals bij een contract van onbepaalde duur. 

Hoe verloopt de opzeg?

De opzegging gebeurt altijd schriftelijk. De begindatum en de duur van de opzegperiode moeten worden vermeld. 

Werkgever

Indien de opzeg door de werkgever wordt gedaan, kan dit: 
  • per aangetekende brief;
  • per deurwaardersexploot. 

Jobstudent

Indien de opzeg door de jobstudent wordt gedaan, kan dit: 
  • per aangetekende brief; 
  • per deurwaardersexploot;
  • door de opzegbrief zelf aan de werkgever te overhandigen. 
Zorg er dan wel voor dat de werkgever op jouw exemplaar tekent voor ontvangst. 
Indien je werkt met een studentenovereenkomst, dan gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week van waarin de opzeg gegeven werd. Als de opzegging gebeurt via een aangetekend schrijven, dan moet deze ten laatste op woensdag worden verstuurd om de volgende week in te gaan. Werk je met een gewone arbeidsovereenkomst dan kijk je best naar je arbeidsreglement voor de modaliteiten.