Wat te doen bij ziekte of een arbeidsongeval?

Jobstudent ziekte en arbeidsongeval
Gezondheid is een groot goed. Maar soms zit het tegen en word je ziek. Of krijg je een arbeidsongeval. Wat zijn dan de spelregels? We lichten de afspraken rond ziekte en arbeidsongeval kort toe.

Spelregels bij ziekte

Als je ziek wordt, verwittig je onmiddellijk je werkgever en bezorg je hem binnen de twee dagen het medisch attest (briefje van de dokter). 
In het arbeidsreglement van het bedrijf waar je werkt en dat je ontvangen hebt samen met je contract, vind je terug aan wie je dit attest moet bezorgen. Bij je eerste werkdag ontvang je dit arbeidsreglement. Hierin staat hoe binnen de onderneming omgegaan wordt met ziekteverzuim, controle-arts en wanneer je beschikbaar moet zijn. Kijk dit zeker na!
Opgelet! 
  • Je moet aangifte doen bij je ziekenfonds als je langer dan 14 kalenderdagen ziek bent. Bij twijfel over duur van ziekte of recht op gewaarborgd loon: doe steeds aangifte bij je ziekenfonds binnen de 48 uren. 
  • Je werkgever mag je contract beëindigen als je méér dan 7 dagen ziek bent. Hij moet je dan een verbrekingsvergoeding betalen. Bij je eerste werkdag ontvang je ook een arbeidsreglement. Hierin staat hoe binnen de onderneming omgegaan wordt met ziekteverzuim, controle-arts en wanneer je hiervoor beschikbaar moet zijn. Kijk dit zeker na!
  • Als je via een interimkantoor werkt, bezorg je je ziektebriefje aan het interimkantoor. 
Handig

Spelregels bij een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval opgelopen tijdens het werk of op weg van en naar het werk.
De werkgever is verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Alle kosten voor medische verzorging en/of vergoeding voor blijvende letsels worden door deze verzekering gedekt.
Als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval heb je onmiddellijk recht op een uitkering. Verwittig direct je werkgever en het ziekenfonds.
Handig