Tewerkstellingsmaatregelen

Schoolverlater tewerkstellingsmaatregelen
Er zijn tal van maatregelen om jonge schoolverlaters en jonge werkzoekenden sneller aan een job te helpen. De maatregel bestaat meestal uit een opleidingstraject voor de werkzoekende en/of een korting op de sociale bijdragen voor de werkgever die je in dienst neemt. Hieronder vind je een aantal maatregelen. Check of je recht hebt op één van deze maatregelen en vermeldt ze tijdens een sollicitatie of op je cv.

De Activa-kaart

Via de Activa-kaart ziet een potentiële werkgever dat je in aanmerking komt voor een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. Eventueel kan de werkgever ook een werkuitkering in mindering brengen van je minimumloon. 

Voorwaarden

 • Jonger dan 25 jaar en tijdens een periode van 1,5 jaar reeds 1 jaar werkzoekend (= ingeschreven als werkzoekende en recht op een uitkering)
 • Jonger dan 45 jaar en tijdens een periode van 3 jaar reeds 2 jaar werkzoekend (= ingeschreven als werkzoekende en recht op een uitkering)
Mobiliteitstoeslag
Indien je als uitkeringsgerechtigde werkzoekende het werk hervat in loondienst en voldoet aan de volgende voorwaarden, dan heb je recht op een mobiliteitstoeslag. De mobiliteitstoeslag is een eenmalige premie van 743,68 euro. Je kan de toeslag aanvragen bij het ACV, als uitbetalingsinstelling, uiterlijk de laatste dag van de 2°maand volgend op de maand van diensttreding.
Voorwaarden:
 • Uitkeringsgerechtigd werkzoekende zijn bij indiensttreding.
 • Recht hebben op een werkkaart Activa.
 • Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet minstens 18u/week of minstens halftijds zijn.
 • Arbeidsovereenkomst hebben van onbepaalde duur.
 • De plaats van tewerkstelling is meer dan 60 km verwijderd van de verblijfplaats en de dagelijkse totale duur van de verplaatsing bedraagt meer dan 4 uren of dagelijks meer dan 12 uren afwezig uit de gewone verblijfplaats.

Meer info

De individuele beroepsopleiding (IBO)

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB? Dan kan je een individuele beroepsopleiding volgen op de werkvloer, met begeleiding door de werkgever en VDAB. De opleiding wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (dan vervalt de proefperiode) of door een tijdelijk contract van 1 jaar. 
 • Duurtijd: VDAB bepaalt samen met de werkgever de duurtijd. Deze schommelt tussen de 1 en de 12 maanden. 
 • Opleidingsplan: Tijdens de IBO is er opleiding en begeleiding door VDAB. 
 • Contract: Na die opleidingsperiode moet de werkgever de werkloze een arbeidscontract van onbepaalde duur geven of een tijdelijk contract van 1 jaar. 
 • Vergoeding: Je behoudt je uitkering als werkzoekende met een productiviteitspremie. 

Meer info?

De instapstage

Heb je geen diploma of getuigschrift van secundair onderwijs, ben je jonger dan 25 jaar en al 6 maanden in je beroepsinschakelingstijd? 
Dan kan je een stageovereenkomst met VDAB en een werkgever afsluiten. Dit is een voltijdse stage op de werkvloer voor minstens 3 maanden en maximum 6 maanden. Je ontvangt naast een premie van de werkgever van 200 euro ook een stageuitkering van de RVA. Op het einde van je stage ontvang je een attest.

Meer info

Werkzoekende met een arbeidshandicap

Voor personen met een handicap of uit het BuSO bestaat er 'De Werkbank'. Dit is een tewerkstellingsproject van de jongerendienst van de Katholieke Vereniging Gehandicapten. Deze vereniging begeleidt over heel Vlaanderen jongeren met een handicap in hun zoektocht naar een job. Bijvoorbeeld door individuele begeleiding, sollicitatietrainingen, door groepsgewijs naar gepaste betrekkingen te zoeken, door contacten te leggen met werkgevers en door informatie te verstrekken over specifieke tewerkstellingsmaatregelen voor werkzoekenden met een handicap. 
De werkbank brengt jaarlijks een schoolverlatersgids uit speciaal voor jongeren uit het BuSO (website). Je vindt 'De Werkbank' in elke provincie.

Meer info