Tijdelijk werkloos

Schoolverlater tijdelijk werkloos
Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een periode van tijdelijke werkloosheid. Voor elke vorm geldt een specifieke procedure. 
Je kan tijdelijk werkloos zijn wegens: overmacht, slecht weer, economische oorzaken, technische stoornis, collectieve jaarlijkse vakantie of staking. 
Een paar afspraken op een rij:
  • Een schoolverlater kan onmiddellijk aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid. 
  • Die bruto-uitkering bedraagt 70% (samenwonende) of 75% (gezinshoofd, alleenstaande) van je gemiddelde dagloon.
  • Houd er rekening mee dat er bij tijdelijke werkloosheid 26,75% bedrijfsvoorheffing van je uitkering wordt afgehouden. 
  • In sommige sectoren wordt bij tijdelijke werkloosheid nog aanvullende bedragen bestaanszekerheid toegekend.
  • Wordt je arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst n.a.v. de collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie dan dien je eerst je eventuele recht op jeugdvakantie uit te putten!