Documenten

Documenten

Als uitzendkracht moet je twee documenten te ondertekenen: een intentieverklaring en een (model)contract.

Intentieverklaring

Voordat je aan de slag kunt gaan als uitzendkracht, moet er een intentieverklaring worden ondertekend. Deze intentieverklaring moet worden ondertekend door zowel het uitzendkantoor als de uitzendkracht. 
Het document bevestigt dat de uitzendkracht is ingeschreven bij het uitzendkantoor en dat het uitzendkantoor zich engageert om werk te zoeken voor de uitzendkracht.

Modelcontract arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Voor elke tewerkstellingsperiode/opdracht moet het uitzendkantoor een contract laten ondertekenen door de uitzendkracht. Het uitzendkantoor is verplicht om het modelcontract te gebruiken zoals opgesteld door de vakbonden en de werkgevers in de cao van 10/5/2004.
 

Het modelcontract omvat volgende verplichte vermeldingen:

 • De naam van de gebruikersfirma;
 • Het type van contract (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervanging van een vaste werknemer, …);
 • Het motief van het contract;
 • De duur van het contract;
 • Het motief voor de vervanging;
 • De opleiding van de uitzendkracht;
 • De plaats waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt;
 • Het uurrooster;
 • Het loon en de bijkomende voordelen.
 • Bekijk het modelcontract
 
Het uitzendcontract moet ondertekend worden door beide partijen (uitzendkantoor en uitzendkracht) voor of uiterlijk op het moment dat de uitzendkracht aan zijn opdracht begint. De 48-urenregel is geschrapt, omdat deze regel voor uitzendkrachten juridische onzekerheid met zich meebracht. 
 
Het uitzendkantoor is verplicht om een DIMONA-aangifte (aangifte van tewerkstelling bij de RSZ) te doen over de tewerkstelling van de uitzendkracht alvorens hij/zij bij de gebruiker aan de slag gaat. 

Sancties

Een uitzendcontract dat te laat of niet getekend wordt, wordt omgezet naar een contract van onbepaalde duur met het uitzendkantoor. Dit betekent dat de uitzendkracht theoretisch gezien recht heeft op een verbrekingsvergoeding bij het beëindigen van het contract. Dit geschil wordt dan voor de arbeidsrechtbank gebracht.
Aandacht: deze sanctie is niet van toepassing als deze 4 elementen van toepassing zijn:
 • De intentieverklaring werd op tijd ondertekend. 
 • De uitzendkracht heeft zijn arbeidsovereenkomst ontvangen voor het begin van de tewerkstelling maar heeft deze niet ondertekend.
 • De uitzendkracht heeft gewerkt maar heeft zijn ondertekend contract niet tijdig verstuurd.
 • Het uitzendkantoor heeft een DIMONA-aangifte gedaan.