Eindejaarspremie

Eindejaarspremie
Uitzendkrachten hebben zoals de grote meerderheid van de 'gewone' werknemers uit de privé- en publieke sector, recht op een eindejaarspremie. 
Deze premie wordt niet rechtstreeks door je uitzendfirma uitbetaald, maar wordt - dankzij een financiële bijdrage van alle uitzendkantoren - door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten uitbetaald.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze eindejaarspremie, moet je gedurende de referteperiode (tussen 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar) minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht gewerkt hebben. Om aan die 65 dagen te komen, worden er ook maximum 5 dagen tijdelijke (economische, technische of crisis-) werkloosheid meegeteld als uitzendkracht.
Bijvoorbeeld: Om in 2017 recht te hebben op de eindejaarspremie, moet je tussen 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht gewerkt hebben.  
De uitzendkrachten die tijdens de referteperiode vast in dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht tewerkgesteld waren, hebben recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 dagen gewerkt hebben.
Uitzendkrachten die voldoende dagen of uren gewerkt hebben tijdens de referteperiodes, ontvangen begin december van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten automatisch een formulier waarmee ze hun eindejaarspremie kunnen aanvragen. 

Bedrag

Het bedrag van deze eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het loon (brutobedrag) dat gedurende de referteperiode (verdiende lonen tussen 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar) werd verdiend.
Bijvoorbeeld: Om in 2017 de berekening te maken van je eindejaarspremie, zal het Fonds zich baseren op de bezoldiging die je verdiende in de periode tussen 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

Specifieke voorwaarden voor uitzendkrachten in de bouwsector

Voor deze specifieke sector geldt een uitzondering op de regeling voor de eindejaarspremie voor uitzendkrachten. Zij ontvangen immers de voordelen van de bouwsector en ondermeer getrouwheidzegels bouw die equivalent zijn aan de eindejaarspremie voor uitzendkrachten. 

Praktisch

Ben je lid van het ACV? Maak gebruik van onze service. Om de eindejaarspremie te ontvangen, bezorg je deel B van het premiedocument zo snel mogelijk aan het ACV. Je ontvangt dat document automatisch per post. Je bezorgt het:
  • ofwel aan een ACV-vakbondsafgevaardigde in de onderneming waar je werkt;
  • ofwel aan de ACV-beroepscentrale  die de sector van de onderneming waar je werkt opvolgt (bijvoorbeeld metaal, voeding enz.);
  • ofwel aan een ACV-dienstencentrum  in je buurt.
Hoe sneller wij in bezit zijn van je eindejaarsformulier, hoe sneller het ACV je uitbetaling kan uitvoeren.
Het ACV betaalt je eindejaarspremie vóór het einde van het jaar, maar natuurlijk alleen maar voor ACV-leden.