Ziekte en arbeidsongeval

Ziekte en arbeidsongeval
Onverhoopt ziek gevallen? Of een arbeidsongeval meegemaakt?
Er bestaan voor uitzendkrachten speciale afspraken rond ziekte en arbeidsongevallen.


Het systeem benadeelt zieke uitzendkrachten

Over het algemeen heb je als uitzendkracht week- of dagcontracten. Het gewaarborgd loon bij ziekte is echter enkel van toepassing tot het einde van het contract. In de praktijk hebben de kantoren er dus geen enkel belang bij een contract te verlengen of een nieuw voor te stellen wanneer je ziek bent. Of erger nog, soms proberen uitzendkantoren de geplande contracten in te korten door de DIMONA-aangiften in te trekken voor de dagen waarop je als uitzendkracht, nochtans onder contract, normaal gezien moest werken.
De wetgeving betreffende het gewaarborgd loon is vrij ingewikkeld. Ze varieert afhankelijk van jouw anciënniteit in de onderneming en ook op grond van het statuut (arbeider of bediende). In vergelijking met vaste werknemers worden uitzendkrachten sterk benadeeld door dit systeem en worden ze ertoe aangemoedigd toch te gaan werken wanneer ze ziek zijn.

Meer info?