Wat is de duur van het contract?

Contract tekenen
De duur van een uitzendcontract kan variëren van één dag tot meerdere maanden. Meestal worden weekcontracten afgesloten. Dagcontracten mogen afgesloten worden als de opdracht daadwerkelijk na die ene dag vervuld is.
Sinds september 2013 zijnopeenvolgende dagcontracten alleen toegelaten wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • Werkgevers die beroep willen doen op uitzendkrachten met opeenvolgende dagcontracten moeten de informatie- en consultatieprocedure met de vakbondsafvaardiging nauwgezet volgen.
  • Als de vakbondsafvaardiging niet akkoord gaat, kan de vraag ook besproken worden in het paritair comité waartoe de gebruikersfirma behoort.
  • Wanneer er geen akkoord wordt gesloten in één van deze instanties, wordt de zaak beslecht voor de arbeidsrechtbank.
Wanneer de gebruikersfirma de nood aan flexibiliteit niet kan bewijzen, moet het uitzendkantoor de uitzendkracht een 'boete' betalen. Dit is het loon dat gelijk staat aan een bezoldiging van twee weken.

Bestaat er een proefperiode?

De eerste drie werkdagen van de uitzendopdracht vormen de proefperiode. Gedurende deze periode kan de overeenkomst zonder opzeg beëindigd worden, zowel door de uitzendkracht als door de werkgever.
De gebruikersfirma moet de uitzendkrachten altijd informeren over vacante betrekkingen in de onderneming.
Wanneer je na je tewerkstellingsperiode als uitzendkracht vast in dienst komt bij de onderneming, is het mogelijk dat de periode als uitzendkracht gezien wordt als je proefperiode. Sinds september 2013 kan je tewerkstelling onder het motief ‘instroom als uitzendkracht' meegenomen worden om die proefperiode te berekenen voor je contract van onbepaalde duur.

Kan je worden verplicht om een proef af te leggen?

Soms verplichten de werkgevers uitzendkrachten om een (niet-betaalde) proef af te leggen. 
Hier zijn echter wettelijke voorwaarden aan verbonden.