Fiscaliteit Franse grensarbeiders

Frankrijk
Soms betalen Franse grensarbeiders die in België werken belasting in Frankrijk. In 2010 trad een nieuwe fiscale regelgeving in werking voor Franse grensarbeiders die in België werken. Als ze op 31 december 2011 het fiscaal statuut van grensarbeider hebben omdat ze in de Franse grenszone wonen en in de Belgische grenszone werken (of als ze deze grenszone voor maximaal 30 dagen verlaten in het kader van hun job), dan blijven deze werknemers belastbaar in Frankrijk gedurende maximaal 22 jaar.
Het statuut van grensarbeider blijft behouden voor de Franse inwoners die als seizoensarbeider of uitzendkracht werken, zolang ze niet meer dan 90 dagen per kalenderjaar presteren. Elke werknemer die deze maximumduur overschrijdt, verliest onherroepelijk het statuut van grensarbeider.

Bedrijfsvoorheffing

De uitzendkantoren houden geen rekening met de nieuwe regelgeving op het vlak van grensoverschrijdende fiscaliteit. Ze houden automatisch en stelselmatig bedrijfsvoorheffing in terwijl veel werknemers, voor zover de voorwaarden worden nageleefd, in Frankrijk worden belast. Sommigen vermoeden dat de werkgevers zich willen indekken, gezien hun verantwoordelijkheid en de boetes die ze oplopen als ze geen bedrijfsvoorheffing inhouden terwijl dat wel degelijk verplicht was.
Onnodig te zeggen dat de betrokken uitzendkrachten zeer ontevreden zijn. En terecht. Ze kunnen deze ten onrechte betaalde belastingen immers pas na twee jaar terugvorderen.
Het ACV klaagt deze situatie aan. Samen met de andere sociale partners probeert het ACV een oplossing te vinden voor deze werknemers, zodat ze hun geld sneller kunnen terugvorderen. De werkgevers mogen hun verantwoordelijkheden niet ontlopen.

Meer info?