Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten

Sociaal fonds
Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door werknemers– en werkgeversorganisaties. 
Het Fonds wordt gefinancierd door bijdragen van de uitzendkantoren. 

Eindejaarspremie
Het Fonds staat in voor het uitbetalen van de eindejaarspremie van uitzendkrachten. Het Fonds verstuurt daarvoor de nodige formulieren.

Sociale voordelen

Sluiting onderneming

Het Fonds springt bij wanneer een uitzendkantoor failliet verklaard of gesloten wordt. Bij een sluiting van een uitzendkantoor betaalt het Sociaal Fonds sluitingspremies voor de uitzendkrachten, wanneer deze niet kunnen genieten van de sluitingsvergoeding voorzien in de wet van 28 juni 1966.
Voorwaarden
  • de uitzendkracht heeft 12 maanden voor sluiting 150 dagen gewerkt in het uitzendkantoor,
  • ofwel de uitzendkracht was drie maanden voor de sluiting ononderbroken tewerkgesteld in de uitzendfirma.
Als een uitzendfirma failliet is en de onderneming komt zijn plichten niet meer na inzake het uitbetalen van het loon, voorziet het Sociaal Fonds in het uitbetalen van een loon aan de uitzendkrachten gedurende een periode van maximum drie maanden. Niet alleen het loon en individuele voordelen moeten worden betaald, ook de vergoedingen en voordelen die vermeld staan in de arbeidsovereenkomst (denk aan maaltijdcheques).

Vakbonden

Het Fonds informeert werknemersorganisaties. Bijvoorbeeld met betrekking tot uitzendarbeid onder het motief van vermeerdering van werk, vervanging van werknemers of het gebruik van dagcontracten voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging.  

Meer info?