Vergoedingen

Technische werkloosheid
Als je als uitzendkracht niet kan werken bij de gebruikersfirma omwille van overmacht, technische, economische of 'crisiswerkloosheid', dan heb je recht op een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen. 
Het Sociaal Fonds betaalt 3.72 euro per werkdag die niet gepresteerd kan worden omwille van bovenstaande redenen.  
Een uitzendkracht kan niet meer dan 30 bijkomende vergoedingen per kalenderjaar ontvangen (ofwel een maximum van 111.55 euro per jaar). 

Toekenningsvoorwaarden

Dien je aanvraag op tijd in

Je moet de aanvraag binnen de 12 maanden na de aanvang van de tijdelijke werkloosheid indienen bij het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten.

Documenten

Je voegt volgende documenten toe bij je aanvraag:
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst(en) die overeenstemmen met de periode waarvoor je de tussenkomst van het Sociaal Fonds vraagt;
  • Een attest van het ACV dat bewijst dat je uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen;
  • Het bewijs dat je aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet (kopie van arbeidsovereenkomsten, loonfiches, of een gedetailleerd attest van het uitzendkantoor)