Als jobstudent werken met een uitzendcontract?

Uitzendkracht-student
Veel jobstudenten starten hun loopbaan via uitzendkantoren. In studentensteden bestaan zelfs uitzendkantoren die zich enkel focussen op jobstudenten. 
Een jobstudent mag dus zeker als uitzendkracht aan de slag gaan. Je mag als jobstudent zelfs onder een studentencontract werken bij verschillende uitzendkantoren. In dat geval word je als jobstudent beschouwd als een uitzendkracht. De uitzendkantoren moeten ook rekening houden met de specifieke reglementering voor jobstudenten. Jobstudenten die als uitzendkracht tewerkgesteld zijn, genieten dus van de voordelen (en de ongemakken) van beide systemen. 

Waarom als jobstudent werken met een interimcontract?

Het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld dat je als jobstudent zelf geen job moet zoeken, het uitzendkantoor doet dit in jouw plaats.;
Voor jobstudenten is het dus een makkelijke manier om een vakantiejob of bijverdienste tijdens het jaar te verwerven.

Waar let je op?

Hoewel veel uitzendkantoren jobstudenten correct behandelen, let je best op een aantal specifieke regels en afspraken:

Dag- en weekcontracten

Vaak zetten werkgevers jobstudenten in onder een overeenkomst van één maand. Op die manier heb je als uitzendkracht minder werkzekerheid dan de gewone jobstudent die een contract van langere duur krijgt.
Uitzendkantoren werven over het algemeen mensen aan voor een week, in sommige gevallen zelfs voor één dag.
Vanaf 1 september 2013 en bij het ingaan van de nieuwe wet op uitzendarbeid, zijn opeenvolgende dagcontracten verboden, behalve wanneer de vakbondsafvaardiging van de gebruikersfirma het werken met opeenvolgende dagcontracten aanvaardt onder de norm ‘flexibiliteit’. Wanneer men je deze vorm van dagcontracten aanbiedt, neem dan contact op met het ACV.Wij checken voor je of het gebruik van dagcontracten in dat geval wettelijk is.

Proefperiode

In de uitzendsector worden de eerste drie werkdagen gezien als een proefperiode
Het is verboden om aan een overeenkomst een nieuwe proefperiode toe te voegen in het geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor dezelfde functie, op dezelfde werkpost, bij dezelfde gebruiker.

Feestdagen

De betaling van feestdagen en gewaarborgd loon bij ziekte zijn verplichtingen waarmee sommige uitzendkantoren soms al eens een loopje mee nemen
Student-uitzendkrachten hebben recht op de betaalde feestdagen die vallen in de loop van hun arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen hebben ze zelfs recht op feestdagen die na de periode van tewerkstelling vallen.

Problemen?

Als er zich problemen zouden voordoen bij de werkgever waar je als student-uitzendkracht aan de slag bent, is het de taak van je officiële werkgever (ofwel het uitzendkantoor) om zo snel mogelijk voor jou een andere job te zoeken. Zo niet wordt het lopende contract verbroken en moet er een verbrekingsvergoeding betaald worden. Deze vergoeding wordt echter niet altijd betaald.

Wat is de 50-dagen regel?

De regel

Studenten die werken met een uitzendovereenkomst hebben recht op een korting op de sociale zekerheidsbijdragen. Hierdoor heb je als uitzendkracht een hoger nettoloon dan vaste werknemers met hetzelfde brutoloon. 

Vanaf 1 januari 2012 mag je slechts 50 dagen werken aan die RSZ-vermindering per kalenderjaar. Er is geen opdeling meer in zoveel dagen in de zomervakantie en zoveel dagen erbuiten.
Je kan er dus voor kiezen om 50 dagen te werken in de zomervakantie, ofwel verspreid over het jaar, ofwel een combinatie van de twee (bijvoorbeeld om de twee weekenden één dag werken en een week lang werken in de zomervakantie...).

De uitzondering

Het is mogelijk om meer dan 50 dagen te werken als student-uitzendkracht, maar in dat geval moeten er wel RSZ-bijdrages betaald worden. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon wordt daardoor iets groter. In dat geval geniet je wel van dezelfde sociale voordelen als 'gewone' uitzendkrachten. Je hebt bijvoorbeeld recht op betaalde vakantie of een eindejaarspremie.

Hoe weet je of je de 50 dagen nog niet overschreden bent?

Elke student krijgt een individuele teller die oploopt tot 50 dagen per kalenderjaar.
Je kan deze teller raadplegen op de website www.studentatwork.be
Als je meer wil weten over deze teller, kan je terecht op de website www.acv-jongeren.be
Je kan ook altijd meer informatie krijgen bij de dienstencentra van het ACV;

Voorwaarden voor de RSZ-korting

Gedurende 50 dagen kan je werken voor een loon waarvan alleen een solidariteitsbijdrage wordt afgehouden. Deze bijdrage bedraagt 8.13% en wordt betaald door de student zelf (2.71%) en door de werkgever (5.42%).
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Je werkt met een arbeidsovereenkomst voor studenten
  • Je tewerkstelling is beperkt tot 50 dagen per kalenderjaar
  • Je tewerkstelling als student is enkel toegestaan op dagen en uren waarop je geen verplichte aanwezigheid hebt op school, universiteit, …