Medisch onderzoek

Welzijn-medisch onderzoek
Als je een risicofunctie uitoefent is een medisch onderzoek uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer (preventieadviseur) verplicht. Behalve wanneer je nog een geldig attest hebt van een vorig onderzoek voor dezelfde risico’s. Zo'n attest is een jaar geldig. 
Dit medisch onderzoek moet gebeuren vóór de indiensttreding. 

Risicofuncties

Volgende functies worden gezien als risicofuncties:
  • Alle veiligheidsfuncties (besturen van voertuigen, kranen, rolbruggen…)
  • Functies met verhoogde waakzaamheid (toezicht op/controle van installaties die een gevaar voor werknemers inhouden…)
  • Functies met een welbepaald risico (functies met een fysiek, biologisch, chemisch risico; zware, repetitieve arbeid; arbeid met een zware mentale/psychosociale belasting…)
  • Activiteiten in verband met levensmiddelen (rechtstreeks contact met voedingswaren bestemd voor consumptie of verkoop) 
Als je een verplicht medisch onderzoek moet ondergaan, heb je recht op loon voor de duur van dit onderzoek én moeten je verplaatsingskosten worden vergoed.

Meer info?