Inschrijven bij een uitzendkantoor

Uitzendkracht-inschrijving
Om aan de slag te gaan als uitzendkracht moet je je inschrijven bij een uitzendkantoor. Er zijn verschillende uitzendkantoren of interimbureaus in België. De inschrijving is gratis dus je mag je als kandidaat-uitzendkracht bij meerdere uitzendkantoren inschrijven.
De inschrijving betekent dat het uitzendkantoor zich zal engageren om geschikt werk te zoeken voor de uitzendkracht. Daarnaast engageert het kantoor zich ook naar de gebruikersfirma toe om de juiste kandidaat voor de juiste werkpost te vinden. Het werk moet voldoen aan de definitie van ‘waardig werk’. Het spreekt voor zich dat de arbeidswet gerespecteerd moet worden.
Het uitzendkantoor kan je een job aanbieden voor korte duur of langere duur. Je mag jobaanbiedingen weigeren, al kan dit natuurlijk gevolgen hebben voor je recht op werkloosheidsuitkering. 

Werken met 'test'contracten: mag dat?

Sommige uitzendkantoren vroegen in het verleden aan uitzendkrachten om een test uit te voeren of om een dag op proef te komen werken, zonder dat daar een vergoeding tegenover stond. De tijdsduur van deze zogenaamde proeftijd overschreed ruimschoots de duur die nodig is om sollicitatieproeven af te nemen.
Het ACV kaartte dit aan bij Federgon, de werkgeversfederatie van de Uitzendsector. Na ellenlange discussies is er een consensus over de aanpak van deze 'test-contracten' gevonden.
  • De testen mogen enkel KORT de competenties van de potentiële uitzendkracht nagaan.
  • Ze mogen onder geen beding deel uitmaken van het productieproces van de onderneming.
  • De duur van de test mag niet langer zijn dan een halve dag.
Voor meer informatie in verband met deze 'test-contracten', contacteer ACV online.

Halt tegen discriminatie in de uitzendsector

Het ACV gaat samen met de werkgevers van de uitzendsector de strijd aan tegen elke vorm van discriminatie in uitzendkantoren. Het ACV wordt gecontacteerd door personen die klagen over het gedrag van uitzendconsulenten van bepaalde uitzendkantoren, gedrag dat kan gelijkgesteld worden met discriminatie op vlak van aanwerving.

Cao's

Deze situatie is onderzocht door het ACV samen met de werkgeversfederatie ‘Uitzendarbeid’, Federgon. Als gevolg van dit onderzoek, zijn er twee cao’s afgesloten om de strijd aan te gaan tegen de aanwervingsdiscriminatie van uitzendkantoren. De nieuwe regels die ingevoerd zijn dankzij deze cao’s, brengen verplichtingen met zich mee zowel ten aanzien van consulenten in uitzendkantoren (specifieke opleiding, afbakening van toegelaten en niet-toegelaten vragen, beroepsprocedure, …) als ten aanzien van de uitzendkantoren zelf (interne regels, vertrouwenspersoon, …)
Ook de gebruikersfirma’s worden op hun plichten gewezen; discriminatie omwille van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, … is uit den boze.
Na het afsluiten van de cao, heeft Federgon al regelmatig controles uitgevoerd bij uitzendkantoren om na te gaan of men zich wel aan de regels houdt.

Wat moet je doen als je een vorm van discriminatie ervaart?

Als je denkt dat je slachtoffer bent van één of andere vorm van discriminatie in een uitzendkantoor of bij de organisatie waar je als uitzendkracht aan de slag bent, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.