Derdenorganisaties

Derdenorganisaties
Als werkloze kun je op vele plaatsen opleidingen volgen. Op onze website vond je al heel wat informatie over tal van publieke opleidingsinstellingen bij wie je opleidingen kunt volgen. 
Daarnaast bestaan er ook nog tal van private opleidingsinstellingen bij wie je opleidingen kunt volgen. 
  • Een aantal van deze databanken vind je onder het luik Bijblijven.

Welke opleidingen kun je volgen?

Het aanbod ‘andere’ opleidingen dat je kunt volgen is zeer uitgebreid. Sommige opleidingen zijn bedoeld om een beroep aan te leren. Andere opleidingen richten zich meer op persoonlijke ontwikkeling:  om jezelf als persoon te verrijken. 

Certificering

Sommige private opleidingsinstellingen reiken na het succesvol beëindigen van de opleiding een getuigschrift of ‘diploma’ uit. De waarde van het verkregen getuigschrift/’diploma’ is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de geboden opleiding. 
Indien je met deze opleiding je positie op de arbeidsmarkt wil versterken, vraag je bij de opleidingsinstelling op voorhand best heel goed na welke waarde het getuigschrift/’diploma’ heeft. Check een en ander ook in de sector waar je aan de slag gaat. 
Hoewel sommige opleidingsverstrekkers spreken over diploma’s zijn enkel opleidingsinstellingen verbonden aan het departement onderwijs bevoegd om diploma’s uit te reiken. 
 

Kostprijs

De kostprijs van deze opleidingen loopt sterk uiteen. Sommige opleidingen zijn vrij goedkoop, terwijl anderen heel duur zijn. 
Als werkloze heb je vaak weinig mogelijkheden om de kostprijs van het inschrijvingsgeld te verminderen. Sommige sectorfondsen (bijvoorbeeld Cevora) geven aan recente ex-werknemers een tussenkomst in de opleidingskosten. 
Als uitzendkracht kun je - als de opleidingsinstelling hiervoor erkend is - gebruik maken van opleidingscheques.  

Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moeten de opleidingen of studies hoofdzakelijk tijdens de week en overdag (vóór 17u) doorgaan. Indien de lessen of de activiteiten van het opleidingsprogramma minder dan 4 weken of gemiddeld minder dan 20 uur per week duren kun je geen vrijstelling voor ‘andere opleidingen’ aanvragen bij RVA. De directeur van RVA oordeelt of je in aanmerking komt voor een vrijstelling. Indien de opleiding niet aan deze voorwaarden voldoet, doe je er als werkloze goed aan om een opleiding te volgen in avond- of weekendonderwijs.

Opleidingsmodaliteiten

Hoe de opleidingen georganiseerd worden verschilt van instelling tot instelling. Sommige opleidingen hebben plaats in (kleine) groepjes. Andere verlopen vooral via afstandsleren. Bij sommige opleidingen wordt er verwacht dat je een stage doet.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.