Vrijstellingen studies RVA

Vrijstellingen studies
Wanneer je als voltijds werkloze een opleiding wil volgen met behoud van werkloosheidsuitkering vraag je best een vrijstelling aan bij de RVA. 
Deze vrijstelling houdt in dat je de goedkeuring hebt om je volledig toe te leggen op de studies. Gedurende de periode van de opleiding moet je niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Tijdens de periode van de vrijstelling wordt er van jou dus niet verwacht dat je actief op zoek gaat naar een job. Je hoeft niet in te gaan op vacatures aangeboden door VDAB. 
Afhankelijk van de opleiding die je volgt vraag je ander type vrijstelling aan. 

Vrijstelling beroepsopleiding

Je kunt een vrijstelling beschikbaarheid aanvragen voor het volgen van een beroepsopleiding. Een beroepsopleiding is een opleiding voorzien in een overeenkomst afgesloten tussen jezelf en VDAB. Het kan gaan om een door VDAB  georganiseerde of gesubsidieerde beroepsopleiding of om een IBO erkend door VDAB.
De opleiding duurt minimum 3 maanden en omvat minstens 35 uur per week.

Vrijstelling opleiding zelfstandige

Je kunt de vrijstelling aanvragen voor: 
 • opleidingen die voorbereiden op het uitoefenen van een leidinggevende functie in een kleine of middelgrote onderneming; 
 • opleidingen die voorbereiden op het opleiden van gekwalificeerde medewerkers van KMO's;
 • of opleidingen die voorbereiden op het uitoefenen van een zelfstandig beroep.
Je kunt deze vrijstelling krijgen indien je volledig werkloos bent en:
 • ofwel minstens 2 jaar gelden gestopt bent met studeren en minimum 312 uitkeringen genoten hebt (= één jaar uitkeringen) tijdens de 2 jaar die het begin van de opleiding voorafgaan;
 • ofwel minimum 624 uitkeringen genoten hebt (= 2 jaar uitkeringen) tijdens de 4 jaar die het begin van de opleiding voorafgaan.

Vrijstelling studies volledig leerplan

Voorwaarden

Je kunt deze vrijstelling krijgen: 
 • als je nog geen einddiploma hebt behaald van het hoger onderwijs (behalve indien de directeur van het werkloosheidsbureau een uitzondering toestaat)
 • en als je ten minste 2 jaar geleden gestopt bent met studeren 
 • en als je
  a) minstens 312 uitkeringen (= één uitkeringsjaar) genoten hebt in de loop van de 2 jaar die voorafgaan aan de officiële begindatum van het eerste school- (of academie-) jaar van de studiecyclus.
  of b) een opleiding volgt die toeleidt naar een knelpuntberoep (zie lijst website RVA). 

Welke opleiding?

De vrijstelling heeft betrekking op:
 • studies van een gelijkwaardig of hoger niveau dan de studies die je al gevolgd hebt
 • ofwel van een lager niveau op voorwaarde dat deze studies deel uitmaken van het hoger (al dan niet universitair) onderwijs;
De opleidingen moeten ingericht, gesubsidieerd of erkend zijn door een Gemeenschap en de studies moeten tijdens de week en overdag gevolgd worden.

Goed om weten

 • De vrijstelling studies volledig leerplan is geldig voor 1 jaar. Bij meerjarige opleidingen moet de vrijstelling telkens opnieuw goedgekeurd worden. 
 • Wanneer je een vrijstelling krijgt voor studies met een volledig leerplan en je in de eerste uitkeringsperiode zit, wordt de degressiviteit toegepast tot je de eerste fase van de tweede periode bereikt. Vanaf dan blijft het bedrag van je uitkering behouden. Wie in de eerste fase van de tweede periode of in een latere fase zit, behoudt het bedrag van de uitkering. 

 

Vrijstelling andere opleidingen

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moeten de opleidingen of studies hoofdzakelijk tijdens de week en overdag (vóór 17u) doorgaan. 
Indien de lessen of de activiteiten van het opleidingsprogramma minder dan 4 weken of gemiddeld minder dan 20 uur per week duren kun je geen vrijstelling voor ‘andere opleidingen’ aanvragen bij RVA. De directeur van RVA oordeelt of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.
Als de opleiding niet aan deze voorwaarden voldoet, doe je er als werkloze goed aan om een opleiding te volgen in avond- of weekendonderwijs. 
Weiger je een ‘passende dienstbetrekking’, dan kun je je recht op uitkeringen verliezen.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.