Toegestane activiteiten

Chômage - occupations autorisées
Als je werkloos bent, kan je onder bepaalde voorwaarden een aantal toegestane activiteiten uitvoeren zonder dat je uitkering in gevaar komt.

Wat zijn toegelaten activiteiten voor een werkloze?

Je werkt voor eigen rekening

Het gaat om een activiteit voor jezelf zonder dat een derde er voordeel bij heeft. Je hebt geen recht op uitkeringen indien je voor eigen rekening een activiteit verricht die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten. De activiteit mag dus niet worden uitgevoerd tegen bezoldiging en ze moet beperkt blijven tot het gewone beheer van je eigen goederen. Een activiteit valt onder het gewone beheer van je goederen indien ze niet wordt uitgeoefend met een winstgevend oogmerk, indien ze alleen bedoeld is om de waarde van je goederen in stand te houden of in beperkte mate te verhogen en indien ze je niet belet een betrekking uit te oefenen of te zoeken. 
Samengevat: je mag bijvoorbeeld onderhouds– en herstelwerk verrichten aan een gebouw om je comfort te behouden of te verbeteren (schilderen, behangen enz.).
Maar: je mag bijvoorbeeld geen werk verrichten dat de waarde van het goed aanzienlijk verhoogt (bv. het optrekken van een bijgebouw of garage) of dat bedoeld is om een gebouw te verhuren of verkopen.

Je werkt voor rekening van een derde

Het gaat om een activiteit al dan niet in loondienst voor of ten voordele van iemand anders. Je hebt geen recht op uitkeringen indien je voor rekening van een derde een activiteit uitoefent waarvoor je enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot je levensonderhoud of dat van je gezin kan bijdragen.

Je werkt occasioneel 

Het gaat om een activiteit die bij gelegenheid wordt verricht. Indien je occasioneel een activiteit verricht voor eigen rekening die verder reikt dan het gewone beheer van je eigen goederen of indien je een bezoldigde activiteit voor rekening van een derde verricht, dan moet je vooraf het overeenstemmend vakje op je controlekaart zwart maken, zelfs als de activiteit wordt uitgeoefend op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Je zal per dag activiteit een uitkering verliezen.

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. Je kan dit dossier desgewenst als e-dossier (eID) online opvolgen. Ook kan je beroep doen op onze bijblijfconsulenten die je helpen ander werk te vinden.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.