Op welke premies heb je recht?

Geboorte-adoptie-premies
Zwangerschap, geboorte, adoptie: het kost wel het een en ander. Een aantal premies verzachten het kostenplaatje. Kijk na waar je recht op hebt.

Kraamgeld of geboortepremie?

De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige som die wordt uitbetaald bij de geboorte van elk kind dat recht heeft op kinderbijslag. De som die je ontvangt bij een eerstgeborene is hoger dan de bijdrage voor de kinderen die later worden geboren. Alle kinderen van een meerling worden voor de bepaling van het kraamgeld beschouwd als eerstgeborene.

Adoptiepremie

Als je een kindje adopteert heb je recht op een eenmalige adoptiepremie. Deze bedraagt net zo veel als het kraamgeld voor een eerstgeborene.

Extra geboortepremie?

Sommige gemeenten, ziekenfondsen en bepaalde ondernemingen geven een extra geboortepremie. Informeer er naar.

ACV-geboortepremie

Onder bepaalde voorwaarden (en afhankelijk van de centrale waar je lid van bent), kan het ACV een geboortepremie uitbetalen: 25 euro na 1 jaar lidmaatschap of 50 euro na 2 jaar lidmaatschap. Om na te gaan of je recht hebt op zo'n premie, neem je best contact op met een ACV-dienstencentrum.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):