Tijdkrediet Vlaamse aanmoedigingspremies

Minder werken - neem tijdkrediet
OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Vier voorwaarden voor premie

Werknemers die tijdskrediet nemen om zorg te verlenen of om een opleiding te volgen kunnen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid (zorgkrediet en opleidingskrediet), bovenop de RVA-uitkering.
Je moet voldoen aan vier voorwaarden:
 • Je werkt in de privésector.
 • Je werkt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt sinds 1 jaar bij de werkgever.
 • Je valt onder een ad-hoc akkoord, gesloten op het vlak van de sector of de onderneming.
De aanvraag moet worden ingediend bij de Vlaamse overheid.

Welk zorgkrediet?

Werknemers beschikken over een zorgkrediet van 1 jaar dat recht geeft op de Vlaamse aanmoedigingspremie in volgende gevallen:
 • Zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 7 jaar (11 jaar indien het kind voor 66% gehandicapt is).
 • Zorg voor een moeder of vader ouder dan 70 jaar.
 • Bijstand aan een persoon die ongeneeslijk ziek is en die zich in een terminale fase bevindt.
 • Bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Welk opleidingskrediet?

Werknemers beschikken over een opleidingskrediet van twee jaar dat recht geeft op de Vlaamse aanmoedigingspremie indien ze een van de volgende opleidingen volgen:
 • Beroepsopleiding van de VDAB of erkend door deze, met uitsluiting van een opleiding verstrekt in de ondernemingen en gefinancierd door VDAB.
 • Elke opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een paritair beheerde sectorale instantie.
 • Elke andere opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid.
 • Een 1/5 tijdskrediet geeft geen recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet.

Wat gebeurt er als er geen akkoord bestaat op het vlak van sector of onderneming?

Als er op het niveau van de sector of de onderneming geen akkoord bestaat, is de minimale regelgeving van toepassing. De Vlaamse aanmoedigingspremie wordt toegekend bij:
 • Palliatief verlof
 • Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
 • Tweedekansopleiding

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Tijdskrediet
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!