Tijdkrediet: voltijds of deeltijds

Tijdkrediet
Voltijds of deeltijds tijdskrediet? Of toch eerder 1/5 tijdskrediet? Je kan je loopbaan onderbreken of je arbeidsprestaties gedeeltelijk verminderen.


OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Wat is het verschil tussen voltijds en deeltijds tijdskrediet?

Je kan naar eigen keuze je loopbaan voor kortere of langere termijn onderbreken of je arbeidsprestaties verminderen.
Voltijds tijdskrediet betekent dat je je loopbaan volledig onderbreekt
Halftijds tijdskrediet betekent dat je je prestaties vermindert tot de helft van de normale voltijdse prestaties in de onderneming, volgens een met de werkgever overeen te komen rooster.
Een 1/5 tijdskrediet geeft je het recht om een dag of twee halve dagen per week minder te werken, volgens een met de werkgever overeen te komen werkrooster. Andere formules van 1/5 tijdkrediet zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het 1/5 tijdkrediet is voorbehouden voor voltijdse werknemers in een stelsel gespreid over minstens 5 dagen per week.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!