Tijdkrediet: voorwaarden

Ouderschapsverlof
Onder welke voorwaarden kan ik tijdskrediet opnemen? Het ACV informeert je.OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Onder welke voorwaarden kan ik tijdskrediet opnemen?

Om recht te hebben op tijdskrediet (met of zonder motief), moet je aan tewerkstellings- en anciënniteitsvoorwaarden voldoen:
Basistijdskrediet (zonder motief): je moet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn gedurende 24 maanden vóór de schriftelijke melding waarin je je aanvraag doet en je moet op het tijdstip van de aanvraag een loopbaan van vijf jaar als loontrekkende kunnen bewijzen.
Bijkomend tijdskrediet van 36 of 48 maanden (met motief): je moet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn gedurende 24 maanden vóór de schriftelijke melding. De voorwaarde om op het tijdstip van de melding een loopbaan van vijf jaar als loontrekkende te hebben, is hier niet van toepassing.
De tewerkstellings- en anciënniteitsvoorwaarden gelden niet voor werknemers die onmiddellijk na ouderschapsverlof tijdkrediet nemen en die hun rechten hebben opgebruikt voor alle gerechtigde kinderen. 
Wat betreft het bijkomend recht op 36 maanden: het voltijds of halftijds tijdkrediet mag enkel worden genomen als de sector of onderneming hierover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!