Hospitalisatie minderjarige

Zorgverlof
Sinds 1 november 2012 kunnen de ouders van een minderjarig kind dat in het ziekenhuis wordt opgenomen een week zorgverlof vragen, dat één keer verlengd kan worden. Het recht geldt enkel bij ziekenhuisopname, maar het kind hoeft niet noodzakelijk de hele duur van het verlof opgenomen blijven. De werknemer kan het verlof ook gebruiken om thuis op zijn kind te passen.

Wie heeft er recht op?

Dit verlof is een recht voor ouders. Als de ouders het verlof niet kunnen opnemen, wordt de mogelijkheid opengesteld voor verwanten van de tweede graad, bijvoorbeeld grootouders of een oudere broer of zus.

Hoe kan dit verlof worden opgenomen ?

Het recht wordt enkel toegekend in de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties. Als de werknemer vaststelt dat de 2 weken niet zullen volstaan, kan hij nadien het normale stelsel van zorgverlof gebruiken, door middel van een aanvraagtermijn van 7 dagen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Het verlof moet minstens 7 dagen vóór de ziekenhuisopname worden aangevraagd. Wel kan je een afwijking op de verwittigingstermijn krijgen als het gaat om een spoedopname. In dat geval moet je de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. 
Je moet als werknemer een getuigschrift van je dokter afleveren. Dat attest moet vermelden dat sociale, familiale of psychologische bijstand nodig is. Als er wordt afgeweken van de verwittigingstermijn van 7 dagen, moet het attest vermelden dat het gaat om een spoedopname.
Je moet als werknemer ook een ziekenhuisattest bezorgen dat bewijst dat de opname wel degelijk heeft plaatsgehad.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdkrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!