Schrijf je in bij VDAB

Werkloos-vdab
Naast de aanvraag van de uitkering bij een uitbetalingsinstelling, moet je je inschrijven in als werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Dit op de dag van de aanvraag of uiterlijk binnen de 8 dagen nadat je werkloos bent geworden. 
In Vlaanderen is dat VDAB, in Wallonië Forem. In Brussel is dat Actiris
Immers om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet je arbeidsgeschikt zijn én actief op zoek naar werk gaan. VDAB bemiddelt en begeleidt je hierbij.

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. Je kan dit werkloosheidsdossier desgewenst als e-dossier online opvolgen. Ook kan je beroep doen op onze bijblijfconsulenten die je helpen ander werk te vinden.

Meer info voor leden?

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):