Indiensttreding, uitdiensttreding, je rechten en je plichten

Als je aan de slag gaat in het onderwijs is het belangrijk dat je de juiste documenten meekrijgt. 
Dit geldt zowel voor indiensttreding als uitdiensttreding.


Indiensttreding

Als je je sollicitatie goed doorlopen hebt en de job is binnen, moet  je een aantal documenten ontvangen:
 • Aanwervingscontract of afschrift van de beslissing van aanstelling van het schepencollege of de bestendige deputatie
 • Algemeen reglement van het katholiek onderwijs of gehechtheids- en neutraliteitsverklaring van het gemeenschapsonderwijs
 • Arbeidsreglement en pedagogisch project van de school 
 • Opdrachtenpakket (kopie RL-1)
 • Functiebeschrijving (aanstelling + 104 dagen)
 • Afwezigheidsattesten (Pers 16) en formulieren ‘Medisch attest’ (in geval van ziekte langer dan 1 dag)
 • Formulieren model A en model B voor aangifte arbeidsongeval en medisch attest MEDEX
 • Formulier C131A werkgever/werknemer bij start deeltijdse opdracht Formulier C131B Onderwijs bij deeltijdse opdracht (aan het einde van de maand)
Belangrijk
Het is ook belangrijk dat je weet:
 • Wie je schoolbestuur is
 • Wat de grootte is van je bezoldigde opdracht
 • Of het een aanstelling in een vacante betrekking is
 • Wie de titularis is als het een aanstelling betreft in een niet-vacante betrekking
 • Welke de aanvullende verplichtingen of aanvullende onverenigbaarheden zijn die de werkgever eventueel oplegt.

Uitdiensttreding

 • C4 onderwijs (bewijs van volledige werkloosheid)
 • Dienstattest

Je rechten en plichten

Rechten en plichten worden grotendeels beschreven in de decreten rechtspositie. Er is een decreet rechtspositie voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en een decreet rechtspositie voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. Voor de personeelsleden van de hogescholen geldt het decreet van 13 juli 1994.

Meer info van je vakbond?