Hoe zit het met mijn rusttijden, pauzes en zondagswerk?

Contract-arbeidsorganisatie-rusttijden
Heb ik recht op pauze? En op zondag werken. Kan dat zomaar? Hoe zit dat bij winkels, ziekenhuizen? En heb je recht op inhaalrust?

Op welke dagelijkse rust heb je als werknemer recht?

Iedere werknemer heeft in principe recht op een onderbreking tussen twee prestaties in van minstens 11 opeenvolgende uren binnen elk tijdvak van 24 uur.
Een kortere duur dan 11 uur is mogelijk in welbepaalde gevallen:
  • in geval van overmacht zoals een ongeval of een defect aan een machine;
  • voor werkzaamheden die worden gekenmerkt door opgesplitste werkperiodes;
  • in geval van arbeid in opeenvolgende ploegen maar uitsluitend op het ogenblik van de wisseling van de ploegen;
  • in de gevallen bepaald bij een door KB algemeen verbindend verklaarde cao.

Op welke wekelijkse rust heb je als werknemer recht?

Voor elk tijdvak van 7 dagen hebben werknemers recht op 24 uur rust. Deze rust komt bovenop de dagelijkse rust van 11 opeenvolgende uren. De werknemer heeft dus recht op een wekelijkse onderbreking van 35 opeenvolgende uren. Deze rust valt in principe samen met de zondagsrust.
Voor jeugdige werknemers (-18 jaar) geldt een gunstigere regeling.
En voor werknemers in de vervoerssector geldt een andere regeling. Zij kunnen aanspraak maken op een rust van 70 uur over een periode van 2 weken.

Hoe zit het met rustpauzes overdag?

In veel arbeidsreglementen en cao’s zijn afspraken opgenomen over het inlassen van pauzes (middagpauze, koffiepauze, …) tijdens de werkdag. Er wordt doorgaans ook in verduidelijkt of de pauze geldt als betaalde arbeidstijd of niet. De wet bepaalt dat er niet langer dan 6 uur zonder onderbreking mag worden gewerkt. Na 6 uur moet de werknemer 15 minuten pauze kunnen nemen. Om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval kan hiervan worden afgeweken. Voor jeugdige werknemers (-18 jaar) geldt een gunstigere regeling.

En mag je op zondag werken?

In principe niet. Zondagsrust is de regel. De werkgever kan er zich niet aan onttrekken, zelfs niet met de toestemming van de werknemers. Er gelden evenwel een aantal afwijkingen. 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Rusttijden
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.