Tewerkstelling mindervaliden

Inloopbanen-mindervaliden-beschutte werkplaatsen
Ook voor mindervaliden is er plaats op de arbeidsmarkt. Wat zijn de afspraken en regelingen voor de tewerkstelling van mindervaliden?

Wie is bevoegd voor de reclassering van mindervaliden?

In elke Gemeenschap en/of Gewest wordt de sociale reclassering beheerd door één of meerdere gespecialiseerde instellingen. 
In de Vlaamse Gemeenschap (het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige diensten in Brussel) is dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) De beroepsintegratie, met inbegrip van de begeleiding en bijzondere opleiding van gehandicapte personen, in het gewone arbeidscircuit of dat van de beschutte arbeid, is  een bevoegdheid van de VDAB. 
De goedkeuring, de financiering en de controle op de beschutte werkplaatsen is dan weer een bevoegdheid van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

Wat zijn de afspraken in het gewone arbeidscircuit?

De hierboven beschreven diensten en instellingen bieden verschillende vormen van hulp bij gewone tewerkstelling (aanpassing van de werkplaats, loonsubsidie, begeleiding).
Een cao van de NAR (cao nr. 99 van 20.02.2009) voorziet in het principe van gelijke lonen voor gehandicapte werknemers en niet-gehandicapte werknemers. Het is verboden gehandicapte werknemers te discrimineren, zeker voor betreft de aanwerving en het ontslag. Dat betekent dat wanneer de werknemer geschikt is voor de baan – rekening houdend met ‘redelijke aanpassingen’ aan de werkplaats – de handicap geen wettig criterium is voor de weigering om aan te werven of voor een ontslag.

Wat zijn de afspraken in de beschutte werkplaatsen?

Beschutte werkplaatsen zijn bedrijven die economische rendabiliteit trachten te verzoenen met de beroepsreclassering van gehandicapte personen. Ze worden erkend en gesubsidieerd door de bevoegde instelling van de betrokken gemeenschap, die de tewerkstelling goedkeurt en eventueel tussenkomt in de loonkost.
De werknemer werkt in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst. De beschutte werkplaatsen vallen, ongeacht hun concrete activiteit, onder een specifiek paritair comité, dat bestaat uit drie paritaire subcomités, naargelang de subsidiërende overheid (Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap, en de Franse Gemeenschapscommissie Brussel). De werknemer kan ook in een beschutte werkplaats zijn tewerkgesteld in het kader van een stage- of opleidingsovereenkomst, afhankelijk van de wetgeving van de betrokken Gemeenschap.

Wat met opleiding?

Mindervaliden hebben toegang tot opleidingsmiddelen in het kader van de scholing of de beroepsopleiding van werklozen ofwel in een bijzonder kader.;
In de Vlaamse Gemeenschap biedt VDAB diverse gespecialiseerde diensten aan voor de oriëntering en begeleiding van gehandicapte werkzoekenden.
Via een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) heb je toegang tot:
  • gespecialiseerde individuele beroepsopleidingen (GIBO) in een bedrijf;
  • opleidingen in centra;
  • stages in bedrijven.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • De inloopbanen
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!