Indexaanpassingen 2015

MAAND
INDEXCIJFER
GEZONDHEIDSINDEX
VIERMAANDELIJKS GEMIDDELDE
Januari 99,85 100,61 100,39
Februari 100,26 100,89 100,55
Maart 100,32 100,73 100,66
April 100,70 101,12 100,66*
Mei 100,86 101,16 100,66*
Juni 101,01 101,33 101,66*
Juli 101,01 101,37 101,66*
Augustus 101,08 101,61 101,66*
September 101,15 101,85 101,66*
Oktober 101,50 102,27 101,66*
November 101,61 102,28 102,00*
December 101,48 102,23 100,66*

* Door de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27.04.2015) wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (nl. 100,66 punten), zolang het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de vier laatste maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschrijdt.