Palliatief verlof

Zorgverlof
De werknemer heeft het recht om verlof te nemen om een persoon bij te staan die palliatieve zorgen nodig heeft. Hij heeft hiervoor geen voorafgaande toestemming van de werkgever nodig. Onder palliatieve zorgen wordt elke vorm van medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand verstaan, alsook de verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte in terminale fase. De persoon die bijstand nodig heeft, hoeft niet per se een familielid te zijn van de werknemer.
De werknemer moet zijn aanvraag steeds staven met een getuigschrift van de dokter van de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft. De dokter verklaart dat de werknemer bereid is deze zorgen toe te dienen. 

Hoe kan het palliatief verlof worden opgenomen?

Het verlof bedraagt één maand en kan worden verlengd met één maand. Het palliatief verlof start op de eerste dag van de week die volgt op de week in de loop waarvan de werknemer het medisch getuigschrift heeft getoond. Het kan vroeger starten, mits akkoord van de werkgever.
Je kan het palliatief verlof opnemen in de vorm van een volledige loopbaanonderbreking of een vermindering van je prestaties met de helft of 1/5. Om je prestaties te mogen verminderen, moest je voordien wel voltijds aan het werk zijn.

Meer info voor leden

 Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdkrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!