Beroepsopleiding voor werkzoekenden

Start loopbaan - Opleidingsovereenkomsten
De beroepsopleiding van werkzoekenden is een gemeenschapsbevoegdheid en wordt georganiseerd onder de controle van overheidsinstellingen die paritair worden beheerd door de vakbonden en werkgeversorganisaties.
In de Vlaamse Gemeenschap (met inbegrip van de Nederlandstalige opleidingen in Brussel) is de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) de bevoegde overheidsinstelling. 
De VDAB biedt diverse types van opleidingen aan voor werkzoekenden. Een opleiding kan in een VDAB-centrum plaatsvinden, in een partnerinstelling ofwel in een onderwijsinstelling. De opleiding wordt een beroepsopleidingscontract genoemd.

Wie staat in voor de beroepsopleiding van werkzoekenden?

De beroepsopleiding van werkzoekenden is een gemeenschapsbevoegdheid en wordt georganiseerd onder de controle van overheidsinstellingen die paritair worden beheerd door de vakbonden en werkgeversorganisaties. In de Vlaamse Gemeenschap (met inbegrip van de Nederlandstalige opleidingen in Brussel) is de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) de bevoegde overheidsinstelling.De VDAB biedt diverse types van opleidingen aan voor werkzoekenden. Een opleiding kan in een VDAB-centrum plaatsvinden, in een partnerinstelling ofwel in een onderwijsinstelling. De opleiding wordt een beroepsopleidingscontract genoemd.

Wat is het statuut van een werkzoekende in beroepsopleiding?

Tijdens de beroepsopleiding blijft de stagiair zijn/haar statuut van werkzoekende behouden. Tijdens de beroepsopleiding ben je wel vrijgesteld van de controle op je zoekgedrag naar werk.

Wat zijn de voordelen die verbonden zijn aan een beroepsopleiding?

Aan een erkende beroepsopleiding zijn een aantal voordelen verbonden. Onder bepaalde voorwaarden is de opleiding gratis, krijg je de reiskosten terugbetaald, ontvang je een tegemoetkoming voor kinderopvang alsook een opleidingspremie.

Wat houdt een individuele beroepsopleiding in?

De bekendste vorm van beroepsopleiding is de individuele beroepsopleiding op de werkvloer, of kortweg IBO. De IBO is een overeenkomst tussen de stagiair, het bedrijf en de VDAB. De opleiding duurt minimaal 4 weken en maximaal 26 weken. Voor langdurige en laaggeschoolde werkzoekenden bestaat de mogelijkheid om gedurende maximaal 52 weken een opleiding te volgen.
Een IBO-consulent van de VDAB regelt de praktische kant van de opleiding en bepaalt hoelang ze duurt. De duur hangt af van de job, jouw kennis, vaardigheden en attitudes, en het opleidingsplan van je werkgever.
Tijdens je opleiding ontvang je een inkomen dat een normaal loon benadert: je behoudt je uitkering en krijgt er een productiviteitspremie bovenop. Je mag de opleiding niet stopzetten, tenzij je ander werk hebt gevonden. Heb je ander werk, meld dit dan aan je VDAB-consulent. Zet je de opleiding toch stop omwille van een andere reden, dan kan RVA je hiervoor sanctioneren.
Heb je je opleiding succesvol afgerond, dan is je werkgever verplicht om je een contract van onbepaalde duur te geven. Enkele regels:;
  • de loon- en arbeidsvoorwaarden in je contract van onbepaalde duur moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in je IBO-contract.
  • na het tekenen van je contract van onbepaalde duur word je gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van je IBO. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen. Word je tijdens deze periode toch ontslagen, dan kan je via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen.

Wat is een IBO-interim?

Een IBO-interim is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding (IBO) en is bedoeld voor kansengroepen. Een IBO-interim omvat (maximum) 8 weken uitzendarbeid gevolgd door een IBO bij dezelfde werkgever. IBO-interim kan uitsluitend voor personen ouder dan 50 jaar, personen met een arbeidshandicap, personen van allochtone afkomst.

Wat houdt een instapopleiding in?

Gedurende een instapopleiding wordt de beroepsopleiding of studie in een bedrijf verder afgewerkt. Concreet houdt dit in dat een werkzoekende gedurende 2 maanden opgeleid wordt in een bedrijf.

Wat is een instapstage?

Sinds 1 januari 2013 worden aan jonge werkzoekenden tijdens de beroepsinschakelingstijd instapstages in bedrijven voorgesteld. Dit systeem is bestemd voor laaggeschoolde jongeren in de beroepsinschakelingstijd binnen de 4 maanden na hun inschrijving als werkzoekenden.
Ervaar je bepaalde problemen tijdens je opleiding? Neem contact op met het ACV in je buurt. Zoek je een geschikte opleiding? Loop eens binnen bij ACV-bijblijven. De ACV-bijblijfconsulenten zetten je op weg naar de juiste opleiding en maken je wegwijs in het opleidingsaanbod voor werkzoekenden. Naast de beroepsopleiding voor werkzoekenden reiken deze vormingsinstellingen ook tal van andere hulpmiddelen aan voor de opleiding voor werknemers.  
Meer info over werken en studeren, jongeren en werk:

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.