Werkhervattingstoeslag oudere werklozen

Werkhervattingstoeslag oudere werkloze
Sinds 15 maart 2018 kan je geen werkhervattingstoeslag meer aanvragen. Kreeg je vóór 15 maart 2018 het recht op een werkhervattingstoeslag, dan ontvang je die wel gewoon verder (als je blijft voldoen aan alle voorwaarden).

Voorwaarden

Voorwaarden: VANAF 01/02/2013:
 • 55 jaar op de laatste dag van de maand van de werkhervatting
 • Toelaatbaar zijn als uitkeringsgerechtigd werkloze
 • Anciënniteitsvoorwaarde: 
  - 20 jaar: recht op WHT onbepaalde duur
  - minder dan 20 jaar: tijdelijke WHT
 • geen recht hebben op het SWT-brugpensioen of een aanvullende vergoeding als grensarbeider (behalve voor de toeslagen zoals neergeschreven in de cao's van de bouw en de textiel)

Voor welke periode wordt de toeslag toegekend?

De toeslag wordt toegekend per periode van 12 maanden. Deze is hernieuwbaar zolang de werkhervatting duurt. Een tijdelijke werkhervattingstoeslag kan worden toegekend voor een periode van 36 maanden aan de werkloze die niet aan de voorwaarden voldoet omdat hij geen 20 jaar beroepsverleden heeft.

Wanneer wordt de toeslag niet toegekend?

 • aan SWT (bruggepensioneerden)
 • bij een werkhervatting bij de vroegere werkgever binnen de 6 maanden na de laatste tewerkstelling
 • aan werklozen die niet in België wonen.

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.
Lees meer

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.