Tijdelijke werkloosheid: slecht weer

 Werkloosheid
Tijdelijke werkloosheid betekent dat je arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt geschorst. Slecht weer is daar een vorm van. Net zoals economische werkloosheid.

Voor wie kan slecht weer worden ingeroepen?

Alleen arbeiders kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens slecht weer.

Wanneer wordt de arbeidsovereenkomst geschorst?

Slecht weer  schorst de arbeidsovereenkomst wanneer het belet te werken en indien de arbeider werd verwittigd dat hij zich niet op het werk moet melden.

Wat zijn de procedures?

De werkgever die slecht weer inroept, moet dit meedelen aan de RVA. De arbeider moet worden verwittigd van de werkhervatting.
Indien de werkloosheid wegens slecht weer langer duurt dan een maand, kan de arbeider zonder opzegging de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.
Lees meer

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.