Vakbeweging jaargang 2013

 • Hieronder vind je een overzicht van de nummers van Vakbeweging uit 2013 
 • Er is ook een archief beschikbaar voor  2012,  2014.
 • Raadpleeg de editie  2015
 • Het downloaden en consulteren van de pdf-bestanden is voorbehouden aan ACV-militanten die zijn ingelogd op deze site.
 • Weet dat we voor militanten een speciale militantensite hebben gemaakt. Vol met informatie, tools en een heus downloadcenter. Neem zeker een kijkje op  www.acv-militanten.be 

Vakbeweging, nr 794, 25 december 2013

 • Gedaalde loonkloof doelgericht aanpakken 
 • Zeer voorzichtig zijn met interpretatie cijfers arbeidsongevallen
 • Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 
 • Vraag gratis een financiële doorlichting van je onderneming!
 • Actie tegen afbraak Europese veiligheidsregel
 • Sociale benchmark van ondernemingen
  Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 793, 10 december 2013

 • Graag gedaan!; campagne ACV Openbare Diensten
 • Algemene Raad ACV over personen met een handicap, gendergelijkheid en REFIT
 • Naar een evenwichtiger Duits en Europees beleid met de sociaaldemocraten aan het roer?
 • Voedingsdistributie; werknemers in de kou
 • ACV-Jongeren houden huiskamerdebatten over Europa
 • Strijkt Vanessa meer op dan jij? Doe mee aan de loonenquête!
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 792, 25 november 2013

 • Een klimaattop op hete kolen
 • Eenheidsstatuut naar het Parlement
 • Rethink REFIT: Europees Vakverbond in verweer tegen deregulering veiligheidswetgeving
 • Vakbondswerk voor anderstaligen: ?!Qué?!
 • Erika van Tielen:"Je wordt veel gelukkiger als je keuzes maakt. Kiezen is niet altijd verliezen."
 • Schept de Rudi meer dan jij? Allesovermijnloon.be
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 791, 10 november 2013

 • Transitienetwerkmiddenveld.be
 • Intussen in de Nationale Arbeidsraad
 • Ontwerp protocolakkoord in de uitzendsector
 • De slaven van koning voetbal; schending arbeidsrechten in Qatar
 • Indexeer de inkomens in lijn met de inflatie
 • Dossier: Kwaliteitsbeoordeling voor preventie en bescherming op het werk
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 790, 25 oktober 2013

 • Wereldbeker voetbal 2011: Meer doden op de bouwwerven dan spelers op het veld?
 • Vier uur per dag beschikbaar voor controlearts
 • Léon Detroux: "We verzetten ons tegen de dualisering in Brussel"
 • Alle wapens neer... 11 november 2013 is de Nationale Vrouwendag
 • Van structurele uitzendarbeid naar een vast contract bij de VRT
 • Dossier: Een actieplan ter preventie van psychosociale risico's op het werk
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 789, 10 oktober 2013

 • ACV-Jongeren organiseert huiskamerdebatten; the Voice of Europe
 • Septemberverklaring Vlaamse regering; vakbonden missen concrete engagementen voor werk
 • Uitbreiding aantal uitbetaalde overuren
 • Wijzigingen in vakantiewetgeving
 • Dossier: Eenheidsstatuut op tekst
 • Dossier: Energiebeleidsovereenkomsten
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 788, 25 september 2013

 • Opleiding rationeel energiegebruik
 • Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector
 • Rentree-interview Marc Leemans:"Het lijkt wel of we weer in de minimode zijn"
 • Discriminatie op arbeidsmarkt
 • Mobiliteitsmanagement en de rol van de vakbonden
 • Aan tafel met VDAB-topman Fons Leroy
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging,nr 787, 10 september 2013

 • Windenergie: een positief verhaal!
 • Studiedag over staatshervorming; Brussels Regionaal comité
 • ACV-jaarprogramma 2013-2014
 • Eén gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden
 • Wijzigingen voor uitzendkrachten vanaf 1 september 2013
 • Week van de Mobiliteit in Vlaanderen en Week van Vervoering in Brussel
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 785, 25 juni 2013

 • Nood aan loopbaanadvies?
 • Vlaams ACV over regionalisering kinderbijslag
 • Jongeren een perspectief geven
 • Internationale Arbeidsconferentie in Genève
 • Pas aan het werk en toch op vakantie?
 • Veiligheid en gezondheid op het werk
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 784, 10 juni 2013

 • Eén beter gemeenschappelijk statuut: NU!
 • Bijna 100.000 handtekeningen voor één beter gemeenschappelijk statuut
 • Schone Kleren Campagne
 • Wat als... er geen schoonmakers waren?
 • ACV op facebook; actie voeren met het ACV-retrobusje in je bedrijf?
 • Ramadan op de werkvloer
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 783, 25 mei 2013

 • "De nieuwe werkvloer" Vlaams ACV-congres 26-27 april 2013
Online consulteren/downloaden  (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 782, 10 mei 2013

 • ACV presenteert partijen zijn voorstellen voor een beter gemeenschappelijk statuut
 • 94 doodsbedden voor slachtoffers arbeidsongevallen
 • Europese regeringen, werknemers en werkgevers roepen op om werkgelegenheid en groei
 • Brussels Regionaal Comité pleit voor tijdelijke aanwervingsquota
 • Jukebox. Hits voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Vlaams ACV geeft "De nieuwe werkvloer" vorm
Online consulteren/downloaden  (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 780, 10 april 2013

 • Graaf een gat en win een vat
 • Op naar een beter gemeenschappelijk statuut
 • 30 quick-wins voor de werknemers in Vlaanderen
 • Eerste congres Brussels Regionaal Comité van het ACV
 • Belgium trade union wise
 • Learning mentor stimuleert opleiding op de werkvloer
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 779, 10 maart 2013

 • Water is een mensenrecht!
 • Cao nr 104: een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers (deel 2)
 • Rent-A-Man
 • Ten huize van Sara Masselang
 • Europa zal sociaal of zal niet zijn
 • Roadmap-Van Rompuy: meer sociaal Europa of meer economische dwingelandij?
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 778, 25 februari 2013

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving
 • Europese vakbondsactie - 14 maart 2013 - Brussel
 • Fasten your seatbelts
 • Europa moet socialer
 • Cao nr 104: een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers
 • Driehoeksverhoudingen: spreek erover!
 • Kort zorgverlof bij hospitalisatie kind ook voor ouders in ouderschapsverlof of tijdkrediet
  Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 777, 10 februari 2013

 • Ombudsdienst ook telefonisch bereikbaar
 • Vragen bij hervorming index
 • Voorstellen voor kwaliteitsvol werk in Brussel
 • Enquête over welzijn en stress op het werk
 • Mobiliteitsbudget als volwaardig initiatief voor bedrijfswagen bij Belgacom
 • ACV-campagne vermogensbelasting
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 776, 25 januari 2013

 • Sociale partners leggen deelakkoorden voor aan de regering
 • Een beter, gemeenschappelijk statuut
 • "Milieu- en natuurbeleid zijn verdelingsvraagstuk
 • Aan de slag met milieu-informatie
 • Dikketruiendag 2013
 • ACV samen met Europees Vakverbond positief over het Cercas-rapport
 • Buitenlandse werknemers kennen veel te weinig hun rechten
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 775, 10 januari 2013

 • Gratis naar 'Wolfsvrouwen'
 • Fraude neemt bouwvakkers in de maling
 • Ann Vermorgen:"Ik wil sociale klemtonen leggen"
 • Het ACV heeft een ombudsman
 • Verboden drugtesten: een praktijkgeval
 • Agenda OR en Comité PB februari
 • Jaaroverzicht 2012 Vakbeweging (751-774)
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)