De invloed van milieu en klimaat op onze economie

Een sociaal en ecologisch verantwoorde economie en samenleving is voor het ACV erg belangrijk. Daarom zijn we binnen het ACV actief rond milieu en klimaat.
Het ACV pleit voor een groene economie is een koolstofarme samenleving. Deze overgang, ook wel transitie genoemd, grijpt op verschillende manieren in op de arbeidsmarkt. 
Een vlotte toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie is cruciaal voor een competitieve industrie. Indien we de klimaatopwarming onder de 2°C willen houden hebben we nood aan grote aandelen hernieuwbare energie. Hoe houden we deze onvermijdelijke investeringen betaalbaar? 
  • Lees de standpunten van het ACV over een doeltreffend energiebeleid 
Klimaatverandering leidt tot economische problemen. Broeikasgassen moeten verminderd worden. Investeringen in koolstofarme technologieën verdienen stimulans.  
ACV maakt deel uit van de klimaatcoalitie. De klimaatcoalitie is een netwerk van 70 organisaties uit de milieu-, Noord-Zuid- en syndicale beweging. Ze is in 2008 opgericht om via mobilisaties en activiteiten te ijveren voor een daadkrachtig klimaatbeleid.
  • De klimaatcoalitie lanceerde de campagne Jobs4climate ofwel jobcreactie door duurzame investeringen

Ben je ACV-militant?